Almanca tercüman - DILBER C.

DILBER C. Hakkında - Almanca tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

DILBER C. Almanya`da doğup büyümüş bir tercümanımızdır. Eğitiminin de Liseye kadarki bölümünü bu ülkede tamamlamıştır. Bu nedenle Almanca diline ve kültürüne hâkimiyeti üst düzeydedir. Lisans eğitimini de mütercim tercümanlık üzerine yapmıştır. Ayrıca üniversite eğitimi esnasında Erasmus Sokrates programıyla Avusturya, Karl Franzens Universität`te bir sömestr okumuştur. Türkçe-Almanca tercümelerinizi anadil seviyesinde çalışabilecek bir ekip arkadaşımızdır. Sayfanın alt kısmında uzmanlık alanlarına göre kısa çevirilerini incelediğinizde bunu göreceksiniz. Hemen her uzmanlık alanında kendisini atayabilirsiniz. Bugüne kadar özellikle medikal belgeler, teknik kılavuzlar ve pazarlama broşürleri gibi belgelerde çalışmıştır.

Almanca tercüme yapan diğer alternatiflere de göz atmak isteyebilirsiniz. Bunun için tercüman arama sayfamızdan örneğin Almanca Ticari Tercüman listelemesi yapın. Yüzlerce seçenek arasından size en uygun olan tercümanı seçin. Böylede çevirilerinizi gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.

Almanca tercümanlık hakkında ilgili daha fazla bilgi edinmek, fiyatlarımızı ve hizmet bilgilerini öğrenmek için almanca tercüme sayfasına bakabilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • Almanca » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » Almanca: 20000 karakter (3200 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Teknik, Hukuki, Akademik, Ticari, Finansal, Edebi, Turizm, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Istanbul Üniversitesi - Almanca Mütercim Tercümanlik | 2009

İş Tecrübesi

Tecrübe: 13 yıl

CC Yönetim Danismanligi / 19.01.2010-...
Görev: Freelance Tercüman

Gökhan Tercüme / Temmuz 2009-...
Görev: Freelance Tercüman

LingoTurk Danismanlik ve Ceviri Hizmetleri / 28.07.2008-19.09.2008
Görev: Stajyer Cevirmen

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  7.6.5 Rotorwechsel Produktpumpe 1+2 ...........................................................................................
  7.6.5 Rotor değişimi ürün pompası 1+2
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
  Ücret karşılığı edinilen izinler, ticari koruma hakları ve benzer haklar ile değerler ve bu hak ve değerler üzerindeki lisanslar
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen.
  Görevlendirenin beş adet rapor sureti talep etme hakkı vardır.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  des Luftcontrollers zu kommen, ggf. kleineren Controller ein- bauen.
  gelebilmek için pompa gücünü arttırınız veyahut gerekirse daha küçük kontrolör takınız
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  30 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
  30 Olağan şirket faaliyeti neticesi
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Beim Wiederzusammenbau von draht-, blech-, splint- oder kunststoffgesicherten
  Tel, sac, kama veya plastik emniyetli vidalı bağlantılarda koruyucu .
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Kuppelstange (1998) und Rotor (1999) / Anschlusswelle (1050) auseinanderziehen.
  Kavrama çubuğu (1998) ile rotoru (1999) / bağlantı milini (1050) çekerek ayırınız.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Vor dem Schweißen, Brennen und Schleifen Maschine / Anlage und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stoffen reinigen und für ausreichende Lüftung sorgen (Explo- sionsgefahr).
  Kaynak, brülör ve zımpara işlerine başlamadan önce makineyi veyahut tesisi ve çevresini tozdan ve yanabilir maddelerden arındırınız ve yeterli havalandırmayı sağlayınız (patlama tehlikesi).
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  ÇalıŞma ġekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
  Arbeitsweise (ganztägig, E-Lernen)
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  İlk üç yıl eğitim programındaki Evrelerin blokları kapsamında üretilen nottur.
  Diese Note wird im Umfang der Phasen des Studiums in den ersten drei Jahren erstellt.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Bir modül üzerine 3 farklı profilin bıçak seti takılabilir.
  Auf ein Modul können Klingensets für 3 verschiedene Profile angebracht werden.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Bakteriyel hastalıkların patalojisi II
  Pathologien von bakteriellen Erkrankungen II
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Özefagus Hastalıkları Cerrahisi
  Chirurgie von Ösophaguskrankheiten
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Kapı profillerinde Z1 Ekseni devreye girdiği için alt ve üst yüzeyi aynı anda işleyerek zaman kazandırır.
  Weil die Z1-Achse zugeschaltet wird, werden die untere und obere Oberfläche gleichzeitig behandelt und somit Zeit gespart.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Winamp, flashget, teleport, Acrobat reader
  Winamp, Flashget, Teleport, Acrobat Reader
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Transmutasyon ve lineer hızlandırıcılar
  Transmutation und Linearbeschleuniger
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Kalp cerrahisine giriŞ X ıŞınına dayalı tıbbi görüntüleme yöntemleri X ıŞınına dayalı olmayan tıbbi görüntüleme yöntemleri Akciğerin ve göğüs boŞluğunun klinik ve radyolojik anatomisi (panel) Solunum fizyolojisi (panel) Kardiyak oskültasyon Kalp hastalıklarında invaziv giriŞimler Stabil koroner arter hastalığı Kalp ve damarların klinik ve radyolojik anatomisi DolaŞım fizyolojisi (panel) Kardiyovasküler risk faktörleri üzerine egzersizin etkileri Akut koroner sendormlar Klinik pratikte biyokimyasal tanı Temel EKG Solunum sisteminde nükleer tıp uygulamaları Kardiyovasküler sistemde nükleer tıp uygulamaları Perikardit Kardiyolojide laboratuvar yöntemleri Göğüs ağrısı (Entegre Oturum) Öksürük-Balgam (Entegre Oturum) Akciğer grafisi Akciğer tüberkülozu kliniği ve tanısı Pleura hastalıkları İnterstisyel akciğer hastalıkları Akciğer tüberkülozu tedavisi Tütün ve sağlık Pnömoni Abse-BronŞektazi İnterstisyel akciğer hastalıkları
  Einführung in die Herzchirurgie, Medizinische Bildgebungsverfahren basierend auf Röntgen, Medizinische Bildgebungsverfahren nicht basierend auf Röntgen, Klinische und röntgenologische Anatomie der Lunge und Brusthöhle (Panel), Kreislaufphysiologie (panel), Herzauskultation, invasive Eingriffe in der Herzkrankheit, Stabile koronare Herzkrankheit, Klinische und radiologische Anatomie des Herzens und der Blutgefäße, Die Auswirkungen von Bewegung auf die kardiovaskulären Risikofaktoren, Akute koronare Syndrome, Biochemische Diagnostik in der klinischen Praxis, Grundlegende EKG Nuklearmedizin-Anwendungen auf die Atemwege, Herz-Kreislauf-System-Anwendungen in der Nuklearmedizin, Perikarditis in der Kardiologie, Labormethoden, Brustschmerzen (integrierte Sitzung), Husten-Sputum (Integrierte Sitzung), Brust-Röntgen, Lungentuberkulose-Klinik und ihre Diagnose, Pleura-Krankheiten, Interstitielle Lungenerkrankungen, Lungentuberkulose-Behandlung, Tabak und Gesundheit, Lungenentzündung, Absa-Bronchiektasen, Interstitielle Lungenerkrankungen

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum