Site Kullanım Koşullarımız

Yasal Bildirimler - Tek Tercüme Bürosu Site Kullanım Koşulları

1. KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

İşbu Kullanım Koşulları, siz (gerçek veya tüzel kişi) ile Tek Çeviri Tercüme Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd Şti ("Şirket", "biz") arasında, http://www.tektranslate.com web sitesine, ve bunun yanı sıra diğer İnternet varlılarımıza (topluca "Websitesi") erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak yapılmış yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Biz kayıtlı ofisi Barbaros Bulvarı No:10/3 Beşiktaş, İstanbul 34353 adresinde bulunan bir şirketiz. Web Sitesine erişerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmaya rızanız olduğunu kabul edersiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMIYORSANIZ, SITEYI KULLANMAYI DERHAL BIRAKMANIZ GEREKLİDİR.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, zaman zaman bu Kullanım Koşullarında değişiklik yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik yaptığımızda "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek değişiklikler hakkında sizi haberdar edeceğiz ve bu nedenle bu tür değişikliklerle ilgili özel bildirim alma hakkından feragat etmiş sayılırsınız. Lütfen Web Sitemizi her kullandığınızda geçerli Şartları kontrol ettiğinizden emin olun. 

Web Sitesinde sağlanan bilgilerin herhangi bir yargı mercii veya ülkede yasalara veya yönetmeliklere aykırı olacak şekilde kullanılması amaçlanmamıştır. Buna göre, Web Sitesine başka ülkelerden erişen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve bulundukları yerin yerel yasalarına uymaktan yalnızca kendileri sorumludur.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesi bizim özel mülkiyetimizdir ve Websitesindeki tüm içerik, yazılım ve tasarım öğeleri (topluca "İçerik") ve burada yer alan ticari markalarımız ve logolarımız ("Markalar") bize aittir ve ticaret ve telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler  tarafından korunmaktadır. Web Sitesinin hiçbir İçeriği veya Marka, önceden açık yazılı iznimiz olmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaç için başka bir şekilde kullanılamaz.

Web Sitesi, İçerik ve Markalara konusunda size açıkça verilmeyen her türlü haklarımızı saklı tutuyoruz.

3. KULLANICI BEYANLARI

Web Sitesini kullanarak, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (1) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu; (2) gerektiğinde bu bilgileri güncelleyeceğinizi; (3) yasal ehliyete sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (4) Web Sitesine komut dosyası veya başka bir şekilde otomatik araçla erişmeyeceğinizi; (5) Web Sitesini herhangi bir yasadışı amaç için kullanmayacağınızı; ve (6) Web Sitesini kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyeceğini.

Doğru, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı sonlandırma hakkına sahibiz.

4. KULLANICI KAYDI

Web Sitesine tercüman veya müşteri olarak bir e-posta adresi ve şifre ile kayıt olabilirsiniz. Şifrenizi gizli tutmaktan ve şifrenizin kullanımından sorumlu olursunuz. 

5. YASAKLANMIŞ FAALİYETLER

Web Sitesine kullanıma sunulan amacı dışında herhangi bir amaçla erişemez veya kullanamazsınız.

Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

Web Sitesinden sistematik olarak veri veya diğer içerikleri almak.

Özellikle kullanıcı parolaları gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik her türlü girişimde bulunmak.

Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak veya devre dışı bırakmak.

Web Sitesinden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiye zarar vermek için kullanmak.

Web Sitesini yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğe aykırı bir şekilde kullanmak.

Virüs, Truva atlarını ve spam içerikli dahil materyalleri yüklemek veya iletmek.

Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya programlar kullanarak sistemin otomatik kullanımına teşebbüs etmek.

Pasif veya aktif bilgi toplama veya iletim mekanizması olarak işlev gören herhangi bir materyali yüklemek veya iletmek.

Web Sitesinin sunucusuna veya hizmetlere müdahale etmek, kesintiye uğratmak veya aşırı bir yük oluşturmak.

Web Sitesinin herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Web Sitesinin herhangi bir önlemini atlamaya çalışmak.

Web Sitesinin yazılımını kopyalamak veya uyarlamak.

Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımı haricinde, Web Sitesi üzerinde  herhangi bir otomatik sistemi kullanmak veya yetkisiz herhangi bir komut dosyası veya başka bir yazılımı kullanmak.

İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve / veya e-posta adreslerini elektronik veya başka yollarla toplamak veya otomatik yollarla veya sahte iddialarla kullanıcı hesapları oluşturmak da dahil olmak üzere Web Sitesinin herhangi bir yetkisiz kullanımı.

Web Sitesini bizimle rekabet etme çabalarının bir parçası olarak kullanmak.

Web Sitesini mal ve hizmetlerin reklamını yapmak veya satmak için teklif etmek için kullanmak.

6. KULLANICI TARAFINDAN YAPILAN KATKILAR

Web Sitesi size Sitede içerik ve materyaller (Katkı) oluşturma fırsatı sunabilir. Katkılar, Web Sitesinin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkıların gizli olmadığı ve tescilsiz olduğu varsayılır. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

Katkılarınızın herkese açık olarak görüntülenmesi ve bunlara erişim herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini.

Katkılarınızı Web Sitesinde ve bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir şekilde kullanmak üzere yetkilendirmeye yönelik gerekli lisansların ve izinlerin size ait olduğunu.

Katkılarınızın yanlış veya yanıltıcı olmadığını.

Katkılarınızın yetkisiz reklamlar içermediğini.

Katkılarınızın müstehcen, açık saçık, karalayıcı veya başka bir şekilde sakıncalı olmadığını.

Katkılarınızın, başka herhangi bir kişiyi taciz veya tehdit etmek için kullanılmadığını.

Katkılarınızın yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmediğini.

Katkılarınızın herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini.

Web Sitesinin yukarıdakileri ihlal edecek şekilde kullanılması, Web Sitesini kullanma haklarınızın feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.

7. KATKI LİSANSI

Katkılarınızı Web Sitesinin herhangi bir bölümüne göndererek, bize bu katkıları otomatik olarak kısıtlamasız, geri alınamaz, telifsiz, ücretsiz olarak ve tüm dünyada geçerli olacak şekilde bunları sistemimizde saklama, kullanma, gösterime sunma, yeniden adlandırma, saklama hakkı tanıdığınıı beyan ve garanti edersiniz. Bunların kullanımı herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla gerçekleşebilir.

Bu lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek herhangi bir biçim veya teknoloji için geçerli olacaktır. 

Katkılarınız üzerinde herhangi bir sahiplik iddiasında bulunmamaktayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti size aittir. Web Sitesine yaptığınız Katkılardan yalnızca siz sorumlusunuz ve bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve Katkılarınızla ilgili olarak bize karşı herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul etmiş oluyorsunuz.

8. WEBSİTESİNİN YÖNETİMİ

Aşağıdakileri yapma hakkımızı saklı tutarız, ancak bunlar yükümlülüğümüz değildir: (1) Web Sitesinde bu Kullanım Koşullarının ihlal edilip edilmediğini takip etmek; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasayı veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden herkese karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek ve/veya uygun yasal işlemleri başlatmak; (3) Katkılarınızdan herhangi birini veya herhangi bir bölümünü reddetmek veya devre dışı bırakmak; ve (4) Web Sitesini haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Web Sitesinin düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek.

10. GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Web Sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil edilen Web Sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz. Web sitesinin Türkiye'de barındırıldığını lütfen unutmayın. Web Sitesi'ne, Türkiye'deki yürürlükteki yasalardan farklı kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya açıklanmasını düzenleyen yasalar veya diğer gerekliliklerle dünyanın başka bir bölgesinden erişirseniz, Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz yoluyla verilerinizi Türkiye'ye aktarmış olursunuz ve verilerinizin Türkiye'ye aktarılmasını ve Türkiye'de işlenmesini kabul edersiniz.

11. TELİF HAKKI İHLALLERİ

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir materyalin bir telif hakkını ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak derhal bizi bilgilendirin ("Bildirim"). 

12. SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Web Sitesini kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU KULLANIM KOŞULLARININ BAŞKA HERHANGI BIR HÜKMÜNÜ SINIRLANDIRMAKSIZIN, TAMAMEN KENDI TAKDIRIMIZE BAĞLI OLARAK VE BILDIRIMDE BULUNMA VEYA YÜKÜMLÜLÜK ŞARTI OLMAKSIZIN, HERHANGI BIR BEYANIN, GARANTININ VEYA BU KULLANIM KOŞULLARINDA VEYA YÜRÜRLÜKTEKI HERHANGI BIR YASA VEYA YÖNETMELIKTE YER ALAN SÖZLEŞMENIN IHLALI DE DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGI BIR NEDENLE VEYA SEBEPSIZ YERE HERHANGI BIR KIŞININ SITEYE ERIŞIMINI VE KULLANIMINI (BELIRLI IP ADRESLERININ ENGELLENMESI DAHIL) REDDETME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ. SITEYI KULLANIMINIZI VEYA KATILIMINIZI SONLANDIRABILIR VEYA HESABINIZI VE YAYINLADIĞINIZ HERHANGI BIR IÇERIĞI VEYA BILGIYI, UYARI OLMAKSIZIN, HERHANGI BIR ZAMANDA, TAMAMEN KENDI TAKDIRIMIZE BAĞLI OLARAK SILEBILIRIZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle fesheder veya askıya alırsak; adınızla veya sahte bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir oluşturmanız yasaktır. Hesabınızı sonlandırmaya veya askıya almaya ek olarak, mülki, cezai ve ihtiyati tedbir de dahil uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

13. DEĞİŞİKLİKLER VE KESINTILER

Web Sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ancak, Web Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, Web Sitesinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Web Sitesinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması veya geçici durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

14. AMİR KANUN

Bu Koşullar, Türkiye yasalarına tabi olacak ve bunlara göre tanımlanacaktır. Tek Çeviri Tercüme Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd Şti ve siz, işbu şartlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmek için Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağını geri dönülmez bir şekilde kabul edersiniz.

15. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Gayrı Resmi Müzakereler

Bu Kullanım Koşullarıyla ilgili siz veya bizim tarafımızdan (ayrı ayrı "Taraf" ve topluca "Taraflar") ortaya konulan herhangi bir anlaşmazlığın, ihtilafın veya iddianın (ayrı ayrı "İhtilaf" ve topluca "İhtilaflar") çözümünü hızlandırmak için, Taraflar tahkimi başlatmadan önce en az otuz (30) gün boyunca gayri resmi olarak müzakere etmeye teşebbüs etmeyi kabul ederler. Bu tür gayri resmi müzakereler, bir Taraftan diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunulması ile başlar.

Bağlayıcı Tahkim

Tahkimin yeri veya yasal yeri İstanbul, Türkiye olacaktır. Yargılama dili Türkçe olacaktır. Sözleşmenin geçerli kanunu, Türkiye'nin asli hukuku olacaktır.

Kısıtlamalar

Taraflar, herhangi bir tahkimin sadece Taraflar arasındaki Anlaşmazlık ile sınırlı olacağını kabul eder. 

Gayri Resmi Müzakereler ve Tahkim İstisnaları

Taraflar, aşağıdaki Anlaşmazlıkların gayri resmi müzakerelerinde ve bağlayıcı tahkiminde yukarıdaki hükümlerin bağlayıcı olmadığını kabul eder: (a) bir Tarafın fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya bu hakların geçerliliği ile ilgili herhangi bir İhtilaf; (b) hırsızlık, korsanlık, gizliliğin ihlali veya yetkisiz kullanım iddialarıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (c) ihtiyati tedbir talebi. Bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmına giren herhangi bir İhtilafı tahkim etmeyi seçmeyecektir ve bu Anlaşmazlık, yukarıda yargı yetkisi için listelenen mahkemeler içindeki yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacak ve Taraflar bu mahkemeye ait yargı yetkisine tabi olmayı kabul edecektir.

16. DÜZELTMELER

Web Sitesinde açıklamalar, fiyatlandırma, kullanılabilirlik ve diğer çeşitli bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı veya ihmali düzeltme ve Web Sitesindeki bilgileri önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

17. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA BİZ VEYA YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ, SİTEYİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAI ZARARLAR VEYA DİĞER ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK DAHİ, SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

19. TAZMİNAT

Alt kuruluşlarımız, bağlı kuruluşlarımız ve ilgili tüm yetkililerimiz, temsilcilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız da dahil olmak üzere bizi, makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafça aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, sorumluluk, hak veya tazminat talebine karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmememizi sağlamayı kabul edersiniz: (1) Katkılarınız; (2) Sitenin kullanımı; (3) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (4) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyanlarınızın ve garantilerinizin ihlali; (5) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (6) Web Sitesi aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Web Sitesinin diğer kullanıcılarına yönelik herhangi bir açık zararlı eylem. Yukarıdakilere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız ve masrafları size ait olmak üzere, bu tür iddialara karşı savunmamızda işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tür bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra bu tazminata tabi olan herhangi bir iddia, yasal işlem veya takibat hakkında sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

20. KULLANICI VERİLERİ

Web Sitesinin performansını yönetmek amacıyla Web Sitesine ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Web Sitesini kullanımınızla ilgili verileri de saklayacağız. Verilerin düzenli rutin yedeklemelerini yapmamıza rağmen, ilettiğiniz veya Web Sitesini kullanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin herhangi bir şekilde kaybolması veya bozulmasından dolayı size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacağını kabul edersiniz ve bu tür verilerin bu şekilde kaybolması veya bozulmasından kaynaklanan bize karşı herhangi bir dava hakkından feragat edersiniz.

21. ELEKTRONİK İLETİŞİMLER, IŞLEMLER VE İMZALAR

Web Sitesini ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişimleri oluşturuan işlemlerdir. Elektronik iletişimleri almayı ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Web Sitesinde sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bunların yazılı olarak yapılasını şart koşan her türlü bir yasal gerekliliği karşıladığını kabul edersiniz. İŞBU BELGEYLE ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFIMIZDAN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNİN, POLİTİKALARININ VE KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TESLİM EDİLMESİNİ KABUL EDERSİNİZ. İşbu belgeyle, orijinal bir imza veya elektronik olmayan kayıtların teslim edilmesini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir tüzük, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer yasalar kapsamındaki herhangi bir hak veya gereklilikten veya elektronik araçlar dışında herhangi bir yolla ödemelerden veya kredilerin verilmesinden feragat edersiniz.

22. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bu Kullanım Koşulları ve Web Sitesinde veya Web Sitesi ile ilgili olarak tarafımızdan yayınlanan tüm politikalar veya çalışma kuralları, sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı ve anlayışı oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının sunduğu herhangi bir hakkı veya hükmü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemde bulunmamaktan sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşullarının veya Web Sitesinin kullanımının bir sonucu olarak sizinle aramızda oluşturulan hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi yoktur. İşbu belgeyle, bu Kullanım Koşullarının elektronik formatta olmasını ve bu Kullanım Koşullarının taraflarca imzalanmamış olmasını mazeret göstererek yapacağınız tüm savunmalardan feragat edersiniz.

23. İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Web Sitesi ile ilgili bir şikâyeti çözmek veya Web Sitesinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin:

Tek Çeviri Tercüme Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti

Barbaros Bulvarı No:10/3 Beşiktaş

İstanbul 34353

Türkiye

Telefon: 0090 212 236 0628

[email protected]

Son Güncelleme: 01.04.2023