Tercüman Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

tercümanlar için

Bu sözleşmede www.tektranslate.com adresinde faaliyet gösteren Tek Çeviri Tercüme Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Tercüme Bürosu olarak; www.tektranslate.com'a kayıt olan ve en az bir dil çiftinde tercüme çalışması yapma niteliğine haiz olduğunu bu sözleşme ile taahhüt eden gerçek kişi "tercüman" olarak geçmektedir.

Bu sözleşme Tercüme Bürosu ile tercüman arasındaki tek sözleşmedir. Bu sözleşme tercüman sözleşme koşullarını kabul ettiğini ifade eden formu onayladıktan ve kayıt işlemi esnasında kendisinden istenen bilgileri tektranslate.com'a sunduğu andan itibaren geçerlidir.

Tercüman ile Tercüme Bürosu arasında bu sözleşme haricinde herhangi bir ek sözleşme söz konusu değildir. tektranslate.com bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Eğer böyle bir değşiklik yapılırsa sözleşmeyi onaylarayak üye olan tercümanlarını kayıt olurken kullandıkları e-posta adreslerine mesaj göndererek ve/veya websitesinin anasayfasından duyuru yaparak değişiklik hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından www.tektranslate.com'u kullanmaya devam eden kayıtlı tercüman yeni sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

Tercümanların Uymakla Yükümlü Oldukları Kurallar

1. Tercüman, Tercüme Bürosu tarafından kendisi hakkında istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür.


2. Tercüman Tercüme Bürosundan aldığı işler hakkında gerektiğinde ve istenildiğinde detaylı ve yeterli bilgileri Tercüme Bürosuna sunmakla yükümlüdür.


3. Tercüman Tercüme Bürosundan aldığı işleri zamanında tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür. Tercümanın cevirietrcume.org'dan aldığı her bir işin teslim süresi işin tercümana verilmesi sırasında Tercüme Bürosu tarafından tespit edilir ve tercüman işi aldığını onayladığı anda bu teslim tarihi geçerlilik kazanır.
4. Tercüman www.tektranslate.com işlevlerini kullanarak www.tektranslate.com sisteminin sunduğu araçlar haricinde başka bir iletişim aracıyla Tercüme Bürosunun müşterileri iletişim kuramaz.


5. Tercüman www.tektranslate.com işlevlerini kayıt işlemi esnasında kendisinden istenen e-posta ve şifre ile giriş yapacağı tercüman hesabı ile kullanacaktır. Bu bilgilerin gizliliği tercümanın kendi sorumluluğundadır.


6. Tercüman www.tektranslate.com websitesinde kendi hesabı altında yapılan her türlü işlemden bizzat sorumludur.


7. Tercüman www.tektranslate.com websitesinde aynı ya da farklı adlar altında birden fazla tercüman hesabına sahip olamaz.

8. Tercüman kendi giriş bilgilerinin 3. kişiler tarafından elde edildiği ve www.tektranslate.com hesabının bu kişiler tarafından kendi rızası dışında kullanıldığını düşünüyorsa bunu tektranslate.com'a bir an önce bildirmekle yükümlüdür.


9. Tercüman www.tektranslate.com tercüman hesabını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca suç addedilen herhangi bir fiil işleyemez. 3. kişi ve kurumlar aleyhinde beyanda bulunamaz.


10. Tercüman tektranslate.com sisteminin aksamasına, çalışmasının engellenmesine yol açacak herhangi bir cihaz, yazılım ve yordam kullanamaz; tercüman hesabını sistemin yavaşlamasına neden olacak yük yaratacak şekilde kullanamaz.


Tercüme Bürosunun Uymakla Yükümlü Olduğu

1. Tercüme Bürosu tercüme çalışmalarını uygun gördüğünde tercümana sunar ve Tercüme Bürosu tarafından belirlenen tarihte eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanıp teslim edilmek üzere bu tercümana verir.


2. Tercüme Bürosu tercümanın yapacağı işe ait dokümanları eksiksiz ve doğru şekilde tercümana ulaştırmakla yükümlüdür. Tercüme Bürosu bu dokümanları tercümana e-posta, posta, kargo veya elden teslim eder.


3. Tercümana Tercüme Bürosu tarafından verilen her bir iş için tercümanın alacağı ücret işin tercümana verilmesi sırasında Tercüme Bürosu tarafından tespit edilir. Tercümanın işi kabul etmesiyle geçerlilik kazanır.


4. Tercüme Bürosu tercümanın zamanında, eksiksiz ve doğru teslim ettiği her bir iş için en erken 3 en geç 45 işgünü içerisinde ilgili iş için tespit edilen ücreti banka havalesiyle, elektronik fon transferiyle, PTT para transferiyle veya elden ödemekle yükümlüdür.


5. Tercüme Bürosu tercümana verdiği tercüme çalışmasını işin başladığı tarihten itibaren belirlenen teslim tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki sürenin yarısından daha az bir süre geçmişse herhangi bir ödeme yapmaksızın, bu süre aşılmışsa belirlenen ücretin yüzde ellilik bölümü tercümana ödenmek üzere iptal edebilir.


6. Tercüme Bürosu tercümanların kişisel ve mesleki bilgilerini bu sözleşme hükümlerinde belirtilen durumlar dışında 3. kişilerle paylaşamaz.


7. Tercüme Bürosu tercümana ait eğitim, tercüme tecrübesi ve mesleki bilgileri tercüme yaptırmak isteyen müşterilerine sunabilir. Tercümana ait iletişim ve ip numarası bilgileri sadece yasalar çerçevesinde emniyet ve adalet kurumlarına savcılık talebi gelmesi halinde sunulabilir.


8. Tercüme Bürosu bu sözleşmede kullanım şartları belirtilen ve tercümanın kullandığı servislerini bir gerekçe göstermeden değiştirebilir veya sonlandırabilir.


9. Tercüme Bürosu sözleşme şartlarına uymadığını düşünülen tercümanın www.tektranslate.com hesabını gerekçe göstermeden askıya alabilir veya tamamen sonlandırabilir.

Tazminat

Tercüman Tercüme Bürosundan, Tercüme Bürosunun işletilmesinde görevli kişi ve kurumlardan, Tercüme Bürosuna bağlı yan kuruluşlardan bu sözleşme çerçevesi dışında herhangi bir tazminat, mahkeme ya da avukatlık masrafı talep edemez. Tercüme Bürosu tercümandan bu sözleşme çerçevesi dışında herhangi bir tazminat, mahkeme ya da avukatlık masrafı talep edemez.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tercüme Bürosu ile tercüman arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin feshi

Tercüme Bürosu ve tercüman tercümanın devam etmekte olan bir tercüme çalışması bulunmadığı sürece istedikleri an gerekçe göstermeden bu sözleşmeyi feshedebilir. Tercüman sözleşmeyi feshettiği andan itibaren hesabıyla ilgili herhangi bir işlem yapamaz. www.tektranslate.com sisteminin sunduğu herhangi bir hizmetten faydalanamaz.

Üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum
Doğrulama kodunu aşağıdaki alana giriniz

Capthca Code