İngilizce tıbbi çevirmen (2505) - MUSTAFA Ç.

İngilizce medikal tercümanımız MUSTAFA Ç.'nin mesleki profil bilgileri

Favori Tercüman Ekle

İngilizce Medikal Tercüman Mustafa Ç.Medikal tercüme çok sayıda alt branş içeren zorlu bir tercüme alanıdır. Bu alanda doğru ve amacına uygun çeviri yapabilmek için tıp eğitimi almış olmak şarttır. 6 senelik tıp fakültesinin ardından uzmanlık eğitimi ile devam edildiğinde alt alan tıbbi çevirileri de başarıyla yapılabilmektedir.

Tek Translate'in geniş İngilizce medikal çevirmen kadrosunda yer alan Mustafa Bey 2000'li yıllarda doktora seviyesine kadar tıp alanında eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitimi de Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birine sahip olan Hacettepe Üniversitesinde almıştır. 2013 yılından bu yana da aktif olarak tıbbi çevirmenlik yapmaktadır. 

Dr. Mustafa Bey Hangi Tıbbi Belgelerinizi Çevirir?

Tercümanımızın çalıştığı belge türlerinden bazıları şunlardır:

 • Epikriz Tercümesi: Sağlık kurumlarında bir hastaya yönelik, hastalık, teşhis ve tedavisi bilgilerin içeren bir doküman türüdür. İçerisinde yoğun şekilde tıbbi terimler ve kısaltmalar bulunur. Bunları doğru şekilde anlayıp çevirmek sadece doktorların yapabildiği ve yapması gereken bir işlemdir. 
 • Hasta Rıza (Onam) Formu: Hastalara uygulanacak bazı medikal prosedür ve ilaçlar hastanın rızasına alınarak yapılabilmektedir. Bu şekilde onay alınmasının nedeni bu işlemlerin belirli riskler içermesidir. Şayet hasta formun yazıldığı dili bilmiyorsa bir tıbbi çevirmenin hastanın anadiline çevirisini yapması gerekir. Bu çeviriyi bir uzman hekim yapmazsa hatalı bir tercüme ortaya çıkabilir. Bu da hastanın yanlış bilgilenmesini ve riskli işlemi anlamaması ile sonuçlanabilir. Mustafa bey gibi uzman medikal çevirmenler burada devreye girmektedir. Profesyonel medikal çeviri sayesinde hem hasta hem de medikal kurum için olumsuz sonuçlar doğmasının önüne geçilmektedir.
 • İlaç Prospektüsü Çevirileri: Prospektüsler bir ilacın içerik maddeleri, olası yan etkileri ve kullanım şekli gibi bilgileri içeren dokümanlardır. Hastaların ilaç hakkında doğru bilgileri alabilmeleri ve uygun şekilde kullanmaları için sade ve anlaşılır yazılırlar. Çevirileri de aynı şekilde hatasız ve anlaşılır olmalıdır. Yıllarca hastalarla ilgilendikleri için hastaların hangi ifadeyi nasıl algılayacağını en tıp doktorları bilirler. Bu nedenle farmakoloji alanındaki çevirilerde de Mustafa bey gibi uzman hekimlerle çalışmalısınız.
 • Psikiyatri Makale ve Kitapları:Mustafa Bey'in kendi alanı olduğu için psikiyatri bilimine yönelik her türlü makale ve kitap çevirilerini de başarıyla yapabilmektedir. Yurtdışında tıp dergilerinde yayınlamak istediğiniz bir psikiyatri makaleniz mi var? O halde kusursuz ve kaliteli bir tercüme için Mustafa Bey'den detek alabilirsiniz.

Kaliteli ve Hızlı Tıbbi Tercüme için İdeal Tercüman

Mustafa Bey  alanında uzman olmasının yanı sıra İngilizce ve Türkçe (anadili) dillerine üst düzeyde hâkimdir. Tercüme performansı da oldukça yüksektir. Öyle ki günlük olarak 40,000 karaktere kadar çeviriler yapabilmektedir. Bu da yaklaşık 12 tam dolu A4 sayfasına eşdeğerdir. Bu miktar standart bir tercümanın iki katı kadar bir kapasiteye denktir Eğer acil bir tercümeniz varsa çok kısa sürelerde teslim alabilirsiniz. Aşağıdaki örnek çevirilerine bakarak kendisinin tercümedeki kalitesi hakkında fikir sahibi olabiliriniz. Aşağıdaki tüm önemli mesleki bilgileri ve tecrübe detayları verilmiştir.

Medikal Belgelerinizi Tercümanımıza Nasıl İletebilirsiniz?

Mustafa Bey'e medikal belge çevirtmek istiyorsanız iki şekilde belgenizi iletebilirsiniz. 1. En kolay yöntem aşağıdaki "Bu tercümana çalışmak istiyorum" butonuna tıklamaktır. Buradan çeviri belgesi yüklenen sayfaya geçeceksiniz. Yükleyeceğiniz belgeler online tercüme bürosu sistemimiz üzerinden Mustafa Bey'e ulaştırılır. 2. Bize WhatsApp veya e-posta ile belgelerinizi iletirlen 2505 numaralı medikal tercümanla çalışmak istediğinizi yazabilirsiniz. 

Başka Uzmanlık Dallarındaki Medikal Tercümanlarınız Var Mı?

Tek Translate'in 700'ün üzerinde Türke İngilizce medikal tercümanı bulunmaktdır. Bunların önemli bir kısmı uzman tıp doktorudur. Başka bir tıbbi branşta çevirmen arıyorsanız tercüman arama sayfamızı kullanabirsiniz. Başka dil çiftlerindeki çevirmenleri bulmak için arama kriterlerinde aradığınız dili belirtmeniz yeterli olacaktır.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 30000 karakter (4800 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 30000 karakter (4800 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Akademik, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi - Tıp (Ingilizce) | 2002
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - Psikiyatri | 2005
Doktora: Hacettepe Üniversitesi - Psikiyatri | 2008

İş Tecrübesi

Tecrübe: 11 yıl

Tek Translate / 2017-devam ediyor
Görev: freelance çevirmen

Medlitera / 2016- devam ediyor
Görev: freelance çevirmen

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  (Aylı k m2 kira değeri ~ L1 ,-USD / ~ 17,-TL)
  (Monthly renta value per m2 ~11-USD / ~17-TL)
 • Türkçe » İngilizce - Teknik Tercüme (BT ve telekom)
  Dynamic Host Control Protocol (DHCP) server/relay/client özelliği olacaktır.
  Dynamic Host Control Protocol (DHCP) server/relay/client feature shall be available.
 • Türkçe » İngilizce - Medikal Tercüme
  Santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık yüzde 20'si omurilik kanalında bulunuyor.
  About 20% of central nervous system tumors are located inside the spinal canal.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Manuel tahsilat talebini e-posta ile Operasyon Bölümü'ne iletir.
  It submits the manual collection request to Operations Department by e-mail.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  Tehlikeli iş türleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kanunlarda tespit edilir:
  Hazardous works have been determined by law in consideration with the below facts:
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  Bir özsermaye aracı bir şirketin tüm finansal kaynakları çıkarıldıktan sonra arta kalan faydayı ifade eden tüm anlaşmalardır.
  An equity instrument expressing remaining benefits after all financial resources of a company the entire agreement are issued.
 • Türkçe » İngilizce - Medikal Tercüme (Eczacılık)
  DK-2016-03-100 – Analitik Metot
  DK-2016-03-100 – Analytic Method
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  Nisan 2009'da UMSK Standartlarla ilgili tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ikinci toplu değişiklikleri yayınlamıştır.
  Second omnibus of amendments issued in Apr'l 2009 by the International Accounting Standards Board (IASB) to eliminate inconsistencies in Standards regarding the wording.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1. maddesine göre genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyet, ayni hak tesisi ve taşıma işleri için, aynı kanunun 26. ve 27. maddeleri gereğince bankalarca verilen teminat mektuplarıdır.
  refers to letters of guarantee for purchase, sale, service, construction, leasing, swap, ownership, establishment of limited property and transportation works of general budget offices, annexed budget administrations, special administrations and municipalities pursuant to Article no.1 of State Bidding Law no. 2886, which are granted by banks as per articles no. 26 and 27 of same law.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (İnşaat)
  Delivery without decoration and pot (Unless otherwise mentioned).
  Gönderim dekorasyonsuz ve saksısız yapılır (aksi belirtilmedikçe).
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Specialties An adequate disinfection policy has to take specific necessities of all medical specialties into account.
  Özel Alanlar Yeterli bir dezenfeksiyon politikası tüm özel medikal alanları dikkate almak zorundadır.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Upgrade: Upgrade to the full-day private tour to include visits to two of Antoni Gaudi's most fabulous sites - Park Güell and La Pedrera.
  Yükseltme:Antonio Gaudi'nin en muhteşem mekanları Park Güell ve La Pedrera'yı da dâhil etmek için turunuzu tam gün özel tura çevirin.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  In this case, there will be no refund issued.Price is per person, based on 7 adults per car/vehicle
  Bu durumda, hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır.Araç/araba başına 7 yetişkin olmak kaydıyla, fiyat kişi başı olacaktır.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  It also causes poor combustion and pump damage.
  Yetersiz yanma ve pompa hasarına da nedne olur.
 • İngilizce » Türkçe - Medikal Tercüme (Gebelik)
  Important things to pay attention to during pregnancy include:
  Gebelik esnasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Solubility in Trichloroethylene %
  Trikloroetilen içinde çözünürlük %
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  Manage chain stores' operation performances in one platform
  Zincir mağazalarının işletme performanslarını tek bir platformda yönetin
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  12* ENVIRO-SEAL Bellows Seal Upper Wiper
  12* ENVIRO-SEAL Körüklü Conta Üst Sıyırıcı

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum