Fransızca tercüman - SIRIN P.

SIRIN P. Hakkında - Fransızca tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Tercüme sektöründe en zorlu dil ve branş kombinasyonlarından birisi Fransızca dilindeki hukuki metinlerdir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için tercümeyi yapacak tercümanın dile ve branşa son derece hâkim olması gerekir. Bunun önkoşulu ise eğitimini bu dilde ve alanda yapmış olmaktır. Geniş tercüman havuzumuzda tüm dil ve branşlarda olduğu gibi bu alanda da size en yetkin tercümanlarla çalışma olanağı tanıyoruz. Fransa'da hukuki alanda eğitim görmüş ve 25 yılını burada çalışarak geçirmiş tercümanımız Şirin P yasal içerikli metinlerinizin Fransızcaya kusursuz çevirisi için idealdir. Hukukun yanı sıra medikal, mühendislik ve akademik alanlarında da kusursuz tercümeler yapmaktadır.

Peki bu çevirmenle çalışmak için ne yapmalısınız? Yapmanız gereken sadece sayfanın en altındaki "Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum" butonuna tıklamak. Ardından Tercüme Gönder sayfasına yönlendirileceksiniz. Son olarak belgelerinizi yükleyip bize ilettiğinizde Fransızca tercümeniz alanındaki en iyi tercümanlardan biri tarafından yapılacaktır.

Diğer yetkin Fransızca tercümanlarımızı görüntülemek için tercümanlarımızın dil çiftleri ve uzmanlıklara göre listelendiği çevirmen listesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örneğin, Fransızca Medikal Tercüman araması yapıp yetmişten fazla seçenek arasından başka bir tercümanı seçebilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • Fransızca » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » Fransızca: 20000 karakter (3200 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Hukuki, Akademik

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Pierre Mendes France - Hukuk | 1997

İş Tecrübesi

Tecrübe: 28 yıl

danistay / 2000 - 2001
Görev: çevirmen

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  ■ Service établissant la fiche technique:
  ■ Veri formunu düzenleyen departman:
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
  42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Les symptômes touchant les voies respiratoires peuvent encore apparaître quelques heures après une surexposition.
  Aşırı maruz kalma sonucunda solunum yollarını etkileyen belirtiler birkaç saat sonra dahi ortaya çıkabilir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Caoutchouc nitrile Gants en caoutchouc Gants en PVC
  Nitril kauçuk eldivenler Lastik eldivenler PVC
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  • Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:
  Havayolu ile nakliye ICAO-TI ve IATA-DGR:
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Si les troubles persistent, consulter un médecin.
  Belirtiler devam ederse, bir doktora danışın.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la Directive générale de classification pour les préparations de la CE, dans la dernière version valable.
  Ürün Avrupa Birliğinde Müstahzarlar için Genel Sınıflandırma Talimatnamesinin geçerli en son sürümündeki hesaplama prosedürüne uyumlu tanıtıcı etiket olması gerekir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
  8 Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  ■ 2.1 Classification de la substance ou du mélange
  2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
  Bu bilgiler bizim mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır, ancak belirli bir kullanım için bir garanti ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi teşkil etmezler.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Les étiquetages doivent être retirés des fûts.
  Etiketler kaplardan çıkarılmalıdır.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
  Usulüne uygun kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekmez.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
  4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereksinimine işaret eden durumlar
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
  36/37 Koruyucu giysi ve eldiven giyin.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Les symptômes peuvent inclure une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons pouvant être combinés avec un assèchement de la gorge, une raideur de la poitrine, et une difficulté à respirer.
  Belirtiler muhtemelen boğaz kuruluğu, göğüste sıkışma ve nefes almada zorluk ile birlikte gözler, burun, boğaz ve akciğerler, tahrişi içerebilir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
  Belirtildiği şekilde kullanıldığında ayrışma meydana gelmez.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  ADR 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
  ADR 1993 TUTUŞABİLİR SIVI, N.S.A.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  H312 Nocif par contact cutané.
  H312 Deri ile teması tehlikelidir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:
  Daimi temas için aşağıdaki malzemelerden yapılmış eldivenler uygundur:
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Résultats après examens cliniques et histopathologiques des animaux:
  Hayvanların klinik ve histopatolojik incelemesi sonrası sonuçlar:
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
  45 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ya da kaza durumunda tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin).

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum