Almanca Tercüman SERPIL E.
İstanbul - 1312

Almanca Tercüman - 1312

Favori Tercüman Ekle

Tek Tercüme Bürosunun tercümanlarından SERPIL E. adlı tercümanının bilgilerini görüntülemektesiniz. Tercüme büromuz size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçme olanağı sunmaktadır. Bu sayfadaki bilgileri inceleyip Almanca dillerindeki çevirileriniz için görevlendirebilirsiniz. Belgenizin uzmanlık alanı, tercümanın eğitim ve tecrübeleri gibi detaylara göre karar verebilirsiniz. Ayrıca, daha önce yaptığı tercümeler de önemli bir kriterdir. Sayfanın alt kısmında uzmanlık alanlarına göre kısa pasajlar halinde bunları da bulabilirsiniz.

Şayet bu çevirmenle çalışmaya karar verirseniz şu adımları izleyiniz: 1- Sayfanın en altındaki "Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum" butonuna tıklayın. Buradan Tercüme Gönder sayfasına ulaşacasınız. 2- Bu sayfadan belgelerinizi yükleyip gönderdiğinizde tercümeniz kendisine iletilecektir.

Dilerseniz tercümanı favori tercümanlar listenize ekleyerek daha sonrası için kaydedebilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmektedir. Müşteri kaydı sayfasından kayıtlı müşterimiz olabilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil çiftleri
  • Almanca » Türkçe: 5000 karakter (800 Kelime)
  • Türkçe » Almanca: 5000 karakter (800 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Akademik, Ticari

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Istanbul Üniversitesi - Kamu Yönetimi | 2011
Yüksek Lisans: Freie Universität Berlin - Siyaset Bilimi | 2014

İş Tecrübesi

Tecrübe: 11 yıl

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Tarih, Öğretim,-Üyesinin İmzası ve Notlar
  Datum, Unterschrift der Lehrkraft und Notizen
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Hızlı ve doğru bilgiye ulaŞılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir.
  Was muss man beachten, wenn schnelle und genaue Informationen erreicht werden.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Ben Mesajınız başarıyla iletildi.
  Ich, Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Yenidoğan ve prematüre muayenesi
  Neugeborenen- und Frühgeborenenuntersuchung
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Endoplazmik Retikulum, Ribozom, Mitokondri
  Endoplasmatisches Retikulum, RiCSFom, Mitochondrien
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Dönem VI - Kırsal Hekimlik - 395
  Semester IV - Ländliche Medizin 395
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Nüfus Müdürlüğü
  BEZIRKSAMT YAKUTIYE İlçe Standesamt
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  KURUL BECERİ UYGULAMASI SINAVI 13.30
  AUSSCHUSS FÄHIGKEITENANWENDUNGSPRÜFUNG 9.40
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  POSTOPERATİF BAKIM VE KARDİYOVASK SİSTEM
  POSTOPERATIVE BETREUUNG UND KARDIOVASKULÄRSYSTEM
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  olgu kontrol ve kohort araŞtırmaları
  Fallkontrolle und Kohortenstudien
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Epidemiyolojik Ölçütler (veri kaynakları ve vaka, risk altındaki nüfus)
  Deskriptiv-Analytisch, Klinische Untersuchungen)
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  00'de gündüz iŞlerini bitirip Genel Pediatri asistan odasında toplanır ve iŞ bölümü yapılır.
  Uhr und versammelt sich im Raum für allgemeine Pediatrie und es findet dort eine Arbeitsteilung statt.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Beceri uygulamaları - Erken tanı için uygun tarama yöntemlerini seçebilme, uygulayabilme ve yönlendirebilme
  Fähigkeits-Anwendungen - Wählen, wenden Sie an und wenden Sie geeignete Screening-Methoden für die Früherkennung
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Acil Tıp Stajı ÇalıŞma ve Eğitim Düzeni Tanıtım Toplantısı ve Ön Sınav Dünyada ve Türkiye' de Acil Tıp İleri Havayolu Yönetimi ve Hızlı ArdıŞık Entübasyon Multiple Travma Hastasına YaklaŞım Göğüs Ağrılı Hastaya YaklaŞım EKG, TYD, İKYD ve Defibrilasyon
  Praktikum in der Notfallmedizin und Treffen zur Bildungsförderung und Voruntersuchung, Notfallmedizin in der Welt und der Türkei, fortgeschrittenes Luftwegverwaltung und schnelle erfolgreiche Entubation, Annäherung an mehrere Traumapatienten, Ansatz zum Brustschmerz-Patienten, EKG, TYD, IKYD und Defibrillation
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Ürünler ve kataloglar)
  Bei drei Patienten handelt es sich um den Übergang zur vollständigen Zahn- losigkeit: sie unterzogen sich den letzten Zahnextraktionen und tragen infolgedessen zum ersten Mal Totalprothesen.
  Üç hastada tam dişsizliğe geçiş söz konusu oldu: son diş çekimi uygulandı ve bunun sonucu ilk defa tam protez kullanıyorlar.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Tritt eine Störmeldung auf, muss zunächst die Ursache der Störung beseitigt werden.
  Bir arıza bildirimi vuku bulduğunda öncelikle arıza kaynağının giderilmesi gerekmektedir.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  F Firmeninformation und Kontaktdaten
  F Firma bilgileri ve iletişim bilgileri
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Dadurch hat die Unterschale (3002) bei der weiteren Montage einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche.
  Böylece alt teknenin (3002) devam eden montaj işleminde çalışma tezgahında güvenli bir duruşu sağlanmıştır.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  auf Beschädigungen kontrollieren, ggf. ausbe s- sern
  hasar olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  einem trockenen Raum aus- trocknen lassen, ggf. austau- schen
  kuru bir mekanda kurutmaya bırakınız veyahut gerekirse değiştiriniz
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Ihre Beachtung hilft, Ge- fahren zu vermeiden und die Zulässigkeit und die Lebensdauer der Anlage zu erhöhen.
  Talimata uyarak olası tehlikeleri önleyebilir ve tesisin güvenirliğini ve ömrünü arttırabilirsiniz.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Für Fragen steht Ihnen unser Service-Team immer gerne zur Verfügung.
  Sorularınız için servis ekibimiz daima hizmetinizdedir.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  In der Kopfzeile auf jeder ungeraden Seite ist linksbündig die Be- nennung der Anleitung und die Anlagenbezeichnung dargestellt.
  Tek sayı olan her sayfanın üst bilgisinde sol merkezli olarak talimat adı ve tesis adı verilmiştir.

Diğer Bilgiler ve Deneyimler

Almanyada Almanca yeterlilik sınavını kazanınca master eğitimine hak kazandım ve şu anda master yapıyorum.gerek eğitimim gerekse almanyada yaşamam nedeniye yazılı ve sözlü olarak almancayı sürekli kullanıyorum.yaklaışık bir yıldır da çeviri yapıyorum.