Almanca tercüman - MINE T.

MINE T. Hakkında - Almanca tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Tek Tercüme Bürosunun Ankara'daki tercümanlarından Mine hanım nadir bulunan uzmanlığıyla öne çıkmaktadır. Üstelik de bu Almanca tercüme konusunda bu alan çok daha zor bulunmaktadır. Kendisi tüm eğitimini Almanya'da tamamladığı gibi diş hekimliği gibi özel bir alanda lisans derecesi sahibidir. İkinci uzmanlık dalı ise kimya alanıdır.

Anadili seviyesinde Almanca bilgisi sayesinde Alman büyükelçiliğinin tercümanlığını yapmıştır. 42 yıllık kariyerinin daha sonraki yıllarına özel firmalarda devam etmiştir. Uzunca bir süredir de sadece tercümanlık yapmaktadır. Bu üstün niteliklerden faydalanarak kusursuz çeviri hizmeti almak için tercih edeceğiniz bir çevirmendir. Özellikle medikal, teknik alanlarda %100 doğru tercüme için seçebilirsiniz. Profesyonel geçmişi sayesinde diğer tüm alanlarda da mükemmel çeviriler sunmaktadır.

Kendisiyle çalışmaya karar vermeniz halinde bize çevirinizi iletirken 1262 no'lu çevirmeni istediğinizi belirtebilirsiniz. Veya, aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz. Bu buton sizi tercüme sipariş sayfasına yönlendirmektedir. Buradan yükleyeceğiniz belgeler direkt kendisine ulaşacaktır. Mine hanım gibi üstün nitelikli diğer tercümanlarımızı değerlendirmek için tercüman seçimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örneğin, bu dilde tıbbi çevirmenler için Almanca medikal tercüman sayfasında onlarca seçenek mevcuttur.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • Almanca » Türkçe: 8000 karakter (1280 Kelime)
  • Türkçe » Almanca: 8000 karakter (1280 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Akademik, Finansal, Edebi, Turizm, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Ffriedrich Alexander Üniversitesi - Diş Hekimliği Ön Diplom, Kimya Lisans | 1984

İş Tecrübesi

Tecrübe: 43 yıl

Demokratik Alman Cumh. Büyükelçiliği /
Görev: Tercüman

Wandel & Goltermann Türkiye Temsilciliği /
Görev: İhaleler

Uzman Tercüme /
Görev: Çevirmen

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Hale Karapolat; Department of Physiology:
  Hale Karapolat; Fachbereich für Physiologie:
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaŞımlarını gözden geçirmek
  Revision der Differenzialdiagnose von Kindes- und Jugendkrankheiten und grundlegenden Behandlungsansätzen
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Kalp Hastalıklarında Fizik Muayene
  Körperliche Untersuchung bei Herzerkrankungen
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Pratik uygulamalarda ayrıntıları uygulayarak iç hastalıkları ile ilişkili uygun girişimleri yapabilmeleri hedeflenmektedir.
  Es zielt darauf ab, angemessene Interventionen in Bezug auf innere Krankheiten durchzuführen, indem die Details in Praxisanwendungen ausgeführt werden.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Radyodiagnostik- Radyolojiye Giriş, Radyolojide Temel Tanı Yöntemleri
  Radiodiagnostik- Einführung in Radiologie, Grundlegende Diagnosemethoden in Radiologie
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Mide-Duodenum Benign Hastalıkları-1
  Magen-Zwölffingerdarm Benigne Erkrankungen-1
 • Türkçe » Almanca - Websitesi Tercümesi (Elektrik mühendisliği)
  Deplasman takım ilk yarı boyunca gol yememeyi başarır mı?
  Schafft das Gast-Team in der ersen Halbzeit kein Tor zu bekommen
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Motor sistemlere giriŞ, genel ilke ve temel kavramlar.
  Einführung in motorische Systeme, allgemeine Prinzipien und grundlegende Konzepte.
 • Türkçe » Almanca - Medikal Tercüme
  Bu kurulda, çeşitli klinik branşlarda yapılan klinik vizitlerle hastaya yaklaşımın ve sistemlerin temel muayene yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Ziel dieses Kurses ist es, den Patienten mit klinischen Besuchen in verschiedenen klinischen Bereichen zu erreichen und die grundlegenden Untersuchungsmethoden der Systeme zu erlernen.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Trockenlaufschutz arbeitet nicht bei manueller Betriebsart
  Kuru çalışma koruması manüel çalışma türünde çalışmaz.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Bei Funktionsstörungen Maschine / Anlage sofort stillsetzen und sichern!
  Makinenin / tesisin işlev arızalarında derhal durdurunuz ve emniyeti sağlayınız!
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Vorsicht bei Pumpen mit hohlen Rotoren:
  İçi boş rotorlu pompalarda dikkat:
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.
  Tazminat talebinin yazılı olarak reddedildiği gün itibarıyla altı ay içinde dava açılmaması durumunda ve görevlendirenin bu konuda uyarılmış olması halinde talep hakkı ortadan kalkar.
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 8, 11 und 12)
  Mevcut finansman araçlarında ödemeleri etkileyen değişiklikler (8, 11 ve 12 numaralı satırların toplamı)
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Leiten Sie alle Restenergie (Drücke, ...) ab.
  Bilumum artan enerjiyi (basınçları,…) tahliye ediniz.
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Der patentierte iFD-Stator® (3005) setzt sich zusammen aus dem Stator (3000), dem Statorgehäuse (3001) und der Statorleiste (3002).
  Patentli iFD-stator ® (3005) stator (300), stator gövdesi (3001) ve stator pervazı (3002) bileşenlerinden oluşmaktadır:
 • Almanca » Türkçe - Ticari Tercüme (Tekstil)
  Luftvordruck falsch eingestellt
  Hava ön basıncı yanlış ayarlanmıştır.
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Rechte und Werte sowie Lizenzen an
  Hak ve değerler ile bu tür hak ve
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall
  İhmal durumunda mesuliyet, münferit zarar olayı

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum