Fransızca tercüman - PELIN A.

PELIN A. Hakkında - Fransızca tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Fransızca tercüme mutlak surette yüksek dil hâkimiyeti gerektiren çeviri hizmetlerinden biridir. Bunun için Türkçenin yanı sıra Fransızca dilinde de ciddi birikim gerekir. Fransa'da uzun süre bulunmuş ve Fransızca dilinde eğitim almış olmakla böyle bir birikim kazanılabilir. İstanbul ilindeki 1249 numaralı çevirmenimiz Pelin Hanım bu özelliklere sahiptir.

Bir diğer önemli husus çeviri alanındaki deneyimdir. Pelin hanım 2008 yılından bu yana yerli/yabancı çok sayıda kurum için yüksek nitelikli çeviriler yapmıştır. 2003-2012 yılları arasında Üniversite eğitimi için Fransa'nın iki farklı şehrinde yaşamıştır. Sosyoloji lisans diplomasını Paul valery Montpellier III üniversitesinden, Sosyoloji Yüksek Lisans diplomamı ise Paris-sorbonne IV Üniversitesinden almıştır. Eğitiminden sonra Kasım 2010-Mart 2011 tarihleri arasında uluslararası pazar araştırmaları alanında uzman bir enstitüde dört ay tam zamanlı staj yapmıştır. Ardından Paris'te proje yine bazlı başka görevler daha üstlenmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra Fransız müşterilerimize Türkiye'deki ticari süreçlerinde hem dil desteği sağlamaktadır.

Eğitim branşı akademik çeviri ve toplumbilim tercümeleri olsa da teknik tercüme, hukuki metinler vb için de kendisine güvenle çeviriler yaptırabilirsiniz. Yazılı tercümenin yanı sıra toplantı vd ticari faaliyetleriniz için sözlü tercümanlık desteği de alabilirsiniz. size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçme olanağı sunmaktadır. Bu sayfadaki bilgileri inceleyip Fransızca dillerindeki çevirileriniz için kendisini görevlendirebilirsiniz. Benzer uzmanlığa sahip diğer çevirmenlerimiz için Fransızca akademik tercüman sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • Fransızca » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » Fransızca: 20000 karakter (3200 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Teknik, Akademik, Ticari, Finansal, Edebi, Turizm, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Paul Valéry Montpellier Iii University - Sociology | 2008
Yüksek Lisans: Paris-Sorbonne Iv University - Sociology | 2010

İş Tecrübesi

Tecrübe: 16 yıl

Say yayınları / 5 ay
Görev: Çevirmen-Kitap çevirisi

Kalem Çeviri / 2009-halen
Görev: Çevirmen

Equinoxe / Kasım 2012-Halen
Görev: Simültane çeviri, ticari takip

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Montage - Assemblage (cercle de 18 cm de diamètre)
  Montaj - birleştirme (18 cm çapında bir daire)
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Etaler la couverture de chocolat sur une plaque tiède (50°C)
  Çikolata kuvertürünü ılık bir tepsiye yayın.
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Battre légèrement les blancs d'œufs avec le sucre semoule pour les rendre mousseux et les ajouter à l'appareil.
  Yumurta aklarını ince şekerle çırpın ve kremamsı olmalarını sağlayın. Daha sonra karışıma ekleyin.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
  40 Kanserojen etki - kanıtları yetersizdir
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Les Entremets Classique Lenôtre Master
  Hafif şekerli Lenôtre Master Klasikleri
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
  Resmi düzenlemelere bağlı kalınarak özel işleme tabi tutulmalıdır.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  H336 Uyuşma ve baş dönmesine yol açabilir
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Déposer la moitié des palets sur plaque.
  Parçaların yarısını bir tepsiye koyun.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Sensibilisation possible par inhalation.
  Teneffüs edilmesi halinde hassasiyete neden olabilir.
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Monter au fouet en 2ème vitesse, les blancs d'œufs, la crème de tartre, un dixième du poids de sucre et les gouttes de colorants.
  Mikserle 2. hızda yumurta aklarını, krem tartarı şekerin onda biriyle ve renklendiricilerle çırpın.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
  Güvenli kullanım hakkında bilgi edinmek için Bölüm 7'ye bakınız.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  • 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
  14.7 MARPOL 73/78 Sözleşmenin Ek II ve IBC Kanunu uyarınca yığın halinde nakliye
 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  Yukarıda beyan edilen iş Sözleşme ve Şartnamelere uygun olarak ikmal edilerek (Geçici ve kesin) kabulleri yapılmış olup, iş bu belge ilgilinin isteği üzenine kendisine verilmiştir.
  On a réalisé les réceptions (Provisoires et Définitives ) du travail susmentionné en approvisionnant conformément au contrat et aux cahiers de charges, et ce présent document est délivré sur la demande de l'intéressé.
 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
  370- IMPOT DE BENEFICE D'EXERCICE ET AUTRES CHARGES LEGALES
 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  259- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
  259- AVANCES DE COMMANDE DEPOSEES
 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  302- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MLY.
  302- COUT D'ENDETTEMENT DE BAIL FINANCIER REPORTE
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Taşev Projeleri (2003-2007 Çeşme)
  Projets de Taşev (2003-2007 Çeşme)
 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  37- PROVISIONS DE DETTE ET DE CHARGE
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  İş bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine tabi olarak çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borç bilgilerini içermemektedir.
  Ce présent certificat ne contient pas les informations d'endettement résultant des assurés employés conformément à l'alinéa (C) du premier paragraphe de 4ème article de la Loi numéro 5510.
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Bu kuruluş ve diğer Müteahhitlerle uzun süreli ikmal tedarik ve satış anlaşması yapabilir.
  Elle peut réaliser des contrats d'approvisionnement et de vente à long terme avec ces établissements et les autres Entrepreneurs.
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Borç Sorgulamaya Esas Alınan Tarih
  Date de Référence pour l'Interrogation de l'Endettement

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum