İngilizce tercüman - ASLI T.

ASLI T. Hakkında - İngilizce tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

İzmir bölgesindeki yeminli tercümanlarımızdan Aslı Hanım, yurtiçinde mikrobiyoloji alanında eğitim almıştır. Akabinde İngilizce dili üzerine yurtdışında kapsamlı öğrenim görmüştür. Bu eğitimlerini de Cambridge gibi saygın ve köklü bir üniversitede tamamlamıştır. Noter kaydıyla da İzmir'de yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Medikal, tıp, biyoloji ve bunlarla ilişkili akademik tercüme ihtiyaçlarınız biçilmiş kaftan diyebileceğimiz bir çevirmendir. Hem konu bakımından hem de dil yönünden uzman bir tercümanla çalışmanın avantajını sunmaktadır. Tercüme büroları ve tercümanları ayrıştıran özellikler burada aranmalıdır. Burada sunduğumuz bilgilerin kanıtı olarak da size tercümanın daha önce yaptığı çevirilerinden pasajlar sunuyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında müspet bir karar verebilirsiniz. Kararınız olumlu olursa aşağıdaki butona tıklayacak devam edin. Çeviri siparişiniz direkt olarak Aslı hanıma iletilecektir. Ancak, bir şekilde farklı özellikte çeviri bürosu hizmeti almak istiyorsanız sizin için başka alternatiflerimiz de mevcuttur. Bunlar için de tercüman seçimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burada diğer İngilizce medikal çevirmenleri listeleyin. Her birinin özgün profilleri içinde aradığınızı mutlaka bulacaksınız. Bir diğer seçenek ise şehirlere göre tercüme büroları sayfamızı ziyaret etmektir.

Tek Tercüme Bürosu tüm çeviri ihtiyaçlarınızı üstün kalitede karşıladığını bu ve benzeri bilgilerle size kanıtlayan bir firmadır. Aradığınız tüm dil ve branşlarda yetkin ve deneyimli tercümana ulaşmanızı sağlıyoruz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 20000 karakter (3200 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Teknik, Hukuki, Akademik, Ticari, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Marmara Üniversitesi - Mikrobiyoloji Laboratuarı | 1994
Yüksek Lisans: Cambridge Programı/London - Advanced English | 1998
Doktora: Cambridge Programı/London - Proficiency | 1999

İş Tecrübesi

Tecrübe: 26 yıl

Enka Otomotiv / 2000-2002
Görev: Dış Ticaret Departmanı

Azimdağ Ltd. Şti. / 2002-2006
Görev: İthalat Departmanı

Tercüman / 2006-
Görev: Yeminli Tercüman

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  Boş-dolu levhaları değişebilir durumda olmalı, sıkışma vb. problemler olmamalıdır.
  Empty-full plates should be changeable and there should be no problems such as compaction etc.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ EK SÜRE:
  EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ EK SÜRE/ADDITIONAL TIME for SUPPLYING LACKS:
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  Nakliyeci, işin yapımı ve yürütülmesi süresince, gerek kendisinin gerekse personelinin üçüncü şahıslara, GNB mensuplarına veya Nakliyeci'nin kendi yada diğer Nakliyeci personeline vereceği her türlü zararlardan, iş kazalarından veya trafik kazalarından sorumludur.
  The Transporter is responsible for all kinds of damages, work accidents or traffic accidents towards third parties, members of GNB or personnel of the Transporter or personnel of other transporters caused by itself or by its personnel during the performance of work.
 • Türkçe » İngilizce - Medikal Tercüme (Jinekoloji)
  Ultrason ile de sarkmanın derecesi görülebilir.
  The degree of prolapse can also be seen with ultrasound.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  NAKLİYECİ, programlarda belirtilen LPG'nin emniyetli ve düzenli bir şekilde yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması için uygun nitelikte şase kamyonlar kullanacaktır.
  CARRIER shall use appropriate chassis trucks for safe and coordinated loading, transport and unloading of LPG specified in the schedule.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  YÜKLENİCİ'nin GNB bayi/müşterisine yüklenen yakıttan farklı bir yakıtı getirdiğinin tespiti halinde, GNB veya tahliye üniteleri tarafından yakıt teslim alınmayarak bu taşıma için ücret ödenmeyecek ve oluşacak zarar YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
  If it is determined that CONTRACTOR brings fuel to GNB dealer/customer, different than the one loaded, such fuel shall not be received by GNB or discharge units, no payment shall be mad efor this transport and arising loss shall be compensated from the CONTRACTOR.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Mühendislik (genel))
  Depending on processing (Edge running meters)
  İşleme bağlı olarak (Kenarlar metretül)
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  Support for standard two PCI Express expansion slots and a TPM(Trusted Platform Module) for enhanced platform security round off the feature set of this platform.
  Standart iki PCI Express genişleme yuvası ve gelişmiş platform güvenliği için TPM (Güvenilir Platform modülü) desteği, bu platformun özellik grubunu tamamlamaktadır.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Bulking sludge with filamentous bacteria all year round
  Tüm yıl boyu filamentöz bakterili şişkin çamur
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Teknik ve mühendislik)
  Offices are prefabricated from a 6.1m (20ft.) cargo container, which makes them easy to ship, transport, install and relocate.
  Ofisler 6.1 m (20 ft) kargo konteynerinden prefabrik imal edilir, böylece nakliye edilmeleri, taşınmaları, kurulmaları ve yerlerinin değiştirilmesi kolay olur.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Pumping up hill to an open drain or prior to a P-trap, at a 6-foot maximum height.
  Bir açık gidere veya P-kapanı öncesinde, 6 ft. maksimum yükseklikte yukarı pompalama.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  If the regulator vents gas or a leak develops in the system, service to the unit may be required.
  Sistemde regülatör havalandırma gazı ya da sızıntısı oluşması durumunda, cihazda servis yapılması gerekli olabilir.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  Included in packing set, key 105.
  Salmastra setine dahil, anahtar 105.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Makina)
  Ensure that the surface of the primer is clean, dry and free from contamination and zinc salts before application of
  Intergard 475HS uygulanmadan önce astar yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan ve
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Aerobic digestion sludge tank under-dimensioned
  Olması gerekenden küçük boyutta aerobik sindirim çamur tankı

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum