Tıbbi Raporlar ve Tercümeleri Hakkında

 • Teşhis-Tedavi Süreçlerinde Hastalara Verilen Tıbbi Rapor Türleri ve Tercümeleri

  Tıbbi RaporSağlık kuruluşlarında verilen hizmetler sırasında hastaya ve uygulanan teşhis-tedavi işlemlerine dair bir dizi tıbbi içerikli belge hazırlanmaktadır. Hazırlanan belgelerin kimi zaman başka bir ülkede kullanılması gerekebilmektedir. Burada da medikal tercüme kapsamında titiz çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır.

  Yazımızda tıbbi rapor türlerine, kullanım amaçlarına ve çevirilerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz. 

  Rapor Türleri

  Epikriz Belgeleri

  Epikriz antik Yunancada vargı, karar gibi anlamları olan bir terimdir. Medikal bağlamda bir vaka geçmişine ilişkin eleştirel veya analitik bir çalışma, değerlendirme veya özetleme anlamında kullanılır. Taburcu olan hastayla ilgili tüm tıbbi içeren dokümandır. Hastanın şikâyetleri, hastalık öyküleri, kronolojik o güne kadar uygulanmış tedaviler ve sonuçları gibi bilgiler yer alır. Aynı veya farklı bir hastalık için başka bir sağlık kuruluşuna başvururken hastadan epikriz belgesi sunması beklenir. Epikrizler yeni teşhis-tedavi süreçlerinde doktorların hastaya ait kritik bilgileri önden edinmesini sağlar. Doktorların gereksiz tahliller isteme, uygun olmayan tedaviye başvurma, hastaya zarar verebilecek ilaç reçete etme gibi riskleri ortadan kalkar. Eğer yabancı bir doktora sunulacaksa epikrizin tıbbi çeviri kalite standartlarına uygun şekilde tercümesi çok önemlidir.

  Tedavi ve Bakım Planları

  Tedavi ve bakım planları hastanın teşhisini ve buna bağlı önerilen tedavinin hangi ilaç, yöntem ve amaçlarla yapılacağını açıklar. Tedavinin süresi, sonucunda nelerin beklendiği, kullanılacak ilaçların dozajı, hastanın uygulaması gereken diyet ve egzersiz bilgileriyle detaylandırılır. Bu bilgiler esasen diğer tıp uzmanlarına yönelik olsa da hastaya da bilmesi gereken hususları anlatır. Tedavi yöntemleri ve ilaçların yan etkileri ve riskleri varsa bunlar da açıklanmalıdır. Herhangi bir komplikasyon durumunda alınacak acil durum tedbirlerine de yer verilmelidir. Varsa, üçüncü bir kişi tarafından uygulanacak bakım planlarına ilişkin yönergeleri de anlaşılır tarzda eklenmelidir.

  Test Sonuçları

  Hemen her sağlık şikâyetinin teşhisinde hastalardan çok sayıda tıbbi test istenmektedir. Kan değerleri, idrar tahlili, biyopsi, endoskopi gibi testlerle doğru teşhisin koyulmasında kritik önemdedir. Test sonucu belgelerinde ölçülen değerler olması gereken referans değerlerle karşılaştırmalı olarak sunulur. Referans dışı değerler doktorların olası hastalıkları ayırt etmelerini sağlar. Yabancı bir doktorun bütünlüklü değerlendirme yapabilmesi için tercümeleri genellikle diğer tıbbi belgelerle birlikte yapılır. 

  Tıbbi Raporların Çevirisine İhtiyaç Duyulan Durumlar

  Yurtdışında Tedavi

  Sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinin ücretleri ve medikal alandaki ilerleme durumları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin, diş tedavisi ABD'de binlerce dolara mal olurken, başka ülkelerde çok ucuz hatta ücretsiz yapılmaktadır. Yine, belirli bir hastalık için çok daha ileri ve sonuç alıcı tedavi yöntemi bazı ülkelerde mevcutken başka ülkelerde erişilebilir durumda olmayabiliyor. Gelişmiş tıbbi cihazlar ve ilaçlar oldukça maliyetli olduğundan ekonomik olarak alt düzeydeki bölgelerde bunlara erişim mümkün olamıyor. İşte hastalar, kimi zaman daha ucuza kimi zaman da daha etkili tedavi alabilmek için yurtdışında çözümler arıyorlar. 

  Sağlık Sigortası İşlemleri

  Seyahat, tatil vb. nedenlerle yurtdışında bulunanlar kimi zaman sağlık hizmeti almak durumunda kalabilmektedir. Aldıkları hizmetler için ödedikleri tutarları bağlı oldukları sigorta şirketlerinden geri alabilmek için ilgili tıbbi dokümanları sunmaları istenmektedir. Sigortacılar, belirtilen işlemleri ve tedavide kullanılan tıbbi malzemeleri inceleyerek poliçe kapsamına girenler için sigortalıya ödeme yapmaktadırlar. Çevirilerin doğruluğundan emin olmak için belgelerin yeminli veya noter onaylı tercümesi de istenebilir.

  Uluslararası İş Başvurularında Sağlık Raporu

  Özellikle belirli iyi sağlık durumu gerektiren iş dalları için işverenler tarafından talep edilmektedir. Örneğin, bir makine veya araç kullanılacak pozisyon için el koordinasyonu ve görme yetisini teyit eden sağlık raporu istenebilir. Mental stabilite aranan bir iş dalıysa psikolojik duruma dair rapora ihtiyaç duyulur. Fiziksel efor harcanan işlerdeyse kalp sağlığı bilgilerini gösteren raporlara bakılır.

  Tıbbi Raporlar Kimler Tarafından ve Nasıl Tercüme Edilmelidir?

  Medikal içeriklerde sadece uzman tıp doktorlarının anlayabileceği medikal terimler ve kısaltmalar kullanılır. Dolayısıyla çevirilerini de bir tıp doktoru, hatta uzman bir doktor yapmalıdır. Raporu hedef dilde okuyan hekim tüm ifadeleri eksiksiz anlayabilmesi için bu bir zorunluluktur. Tek Translate uzman hekimlerden oluşan medikal tercüman kadrosuyla müşterilerine kusursuz epikriz çevirileri sunmaktadır. Medikal tercüme uzmanı doktor

  Tıbbi belgeler tercüme bürolarına sıklıkla fotoğraf ve taranmış PDF dosyası halinde iletilmektedir. Kimi zaman düşük çözünürlükte, dolayısıyla da okunaksız olan sayfaların çevirisinde bilhassa rakamların yanlış okunması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için gelişmiş optik karakter tanıma (OCR) yazılımları kullanılmalıdır.

  Tıbbi rapor tercümelerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da gizliliktir. Hastaların özel sağlık bilgileri onayları olmadan asla üçüncü kişilere açıklanamayacak hassas içeriklerdir. Belgelerin iletiminde, işlenmesinde ve depolanmasında uygun gizlilik önlemleri alınmış olmalıdır. Çevirisi tamamlanan belgeler gerekmedikçe saklanmamalı ve hastaya teslimden sonra tüm ortamlardan silinmelidir. Tek Translate, medikal içerikleri, bu gerekliliklerin bilince olan uzman hekimlerle çalışmaktadır. Çeviri kalite yönetim sürecimiz çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Gizlilik yaklaşımımıza dair diğer hususlar için Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.

  Yorumlar

  Bu blog yazısına henüz yorum yapılmamış. Aşağıdaki formu kullanarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

  Yorum yazın