İngilizce, Almanca tercüman - ASIM E. Y.

ASIM E. Y. Hakkında - İngilizce, Almanca tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

İngilizce ve Almanca dillerinden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere teknik içerikli çevirmen arayışındaysanız, doğru sayfaya ulaştınız. Aşağıda Asım Bey'in bilgilerini inceledikten sonra daha fazla aramanıza gerek kalmayacak.

İngilizce ve Almanca Dillerine ve Teknik Alanda Eşsiz Yetkinlikler

Tercümanımız, elektronik mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleriyle donanmıştır. Bu sıra dışı bir eğitim geçmişiyle, karmaşık teknik konularda hem dil hem de mühendislik yeteneklerini bir araya getirmektedir. Bunlar da tercümelerini dil olarak hatasız ve teknik olarak doğru bir şekilde yapabilmesinin temelini oluşturmaktadır.

Sektör Deneyimli Uzman Tercüman

Türkiye'nin önde gelen elektronik firmalarında Ar-Ge mühendisi ve proje yöneticisi pozisyonlarında uzun yıllar çalışmıştır. Böylece mühendislik alanındaki detay terminolojilere eşsiz bir hâkimiyet getirmektedir. Bu benzersiz iş deneyimi, teknik belgeleri ve projeleri tercüme ederken endüstri terminolojisine hâkim olmasını sağladı. Ayrıca, akademik, medikal ve finansal çevirilerde de etkin bir şekilde çalışabilme yeteneğine sahiptir.

Dil Yetkinliği: Üç Dilde Uzmanlık

Asım E.Y. İngilizce, Türkçe ve Almanca dillerine mükemmel derece hâkimdir. Dilin ötesine geçerek kültürel bağlamları anlama yeteneği, dil engellerini tamamen ortadan kaldırır. İletişimde netlik ve keskinlik sağlayan bu yetkinliği, sizlere güvenilir ve eksiksiz tercümeler olarak dönecektir. Her proje için mükemmel sonuçları garanti eden bir profesyonel olarak, onunla çalışarak projelerinizde başarıyı garantileyebilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 7000 karakter (1120 Kelime)
  • Almanca » İngilizce: 15000 karakter (2400 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 5000 karakter (800 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Teknik, Akademik, Finansal, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: ODTÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1997
Yüksek Lisans: ODTÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2000
Doktora: ODTÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2007

İş Tecrübesi

Tecrübe: 24 yıl

ASELSAN / 1996 - 1999
Görev: Ar-Ge Mühendisi

STM A.Ş. / 1999-2003
Görev: Ar-Ge Mühendisi

HAVELSAN / 2003-2007
Görev: Proje Yöneticisi

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Bu kapsamda dış emsal olarak Tablo 29 ve Tablo 30'da görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından işlem tarihi itibariyle açıklanan piyasa döviz alım ve satım kurları esas alınmıştır.
  In this regard, external precedent was based on the market foreign currency exchange purchase and sale rates issued by Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) as of the transaction date, as can be seen on Table 29 and Table 30.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Muhasebe)
  SM/SMMM/YMM irtibat bilgileri bu veri grubuna yazılacaktır.
  Contact information of SM/SMMM/YMM shall be entered here.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler 3
  Introductory Information About The Company And The Customer 3
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  3.ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 4
  3. INTRODUCTORY INFORMATION REGARDING THE FIRM AND THE CUSTOMER4
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Yukarıdaki fikra uyarınca geçersiz sayılacak mülkiyet devirlerine ilişkin işlemler yapılırken, tapu sicil muhafızı veya memuru, «Mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısından geçersiz sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. ilgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hakkında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü alınmak kaydiyle, birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanmaz.
  According to the subclause above, when handling proceedings related with the transfer of ownership that shall be deemed invalid, title registry guardian or officer is liable to ex officio annotate that transfer of ownership shall be deemed invalid as per the land and agriculture reform. Regarding the lands that is allocated to purposes other than agriculture by related ministry or ministries, provisions of the first and the second subclauses shall not be implemented on the condition that approval of the ministry to which the Undersecretary of Land and Agriculture Reform is affiliated is obtained.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  In case of breathing difficulties administer oxygen.
  Solume zorlukları durumunda oksijen verin.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  Equipped Gorilla® Glass 3 against scratch
  Çizilmeye karşı Gorilla® Glass 3 mevcuttur
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Marmaris bay and Adaköy cruise including lunch and drinks
  Öğle yemekli ve içkili Marmaris koyu ve Adaköy tekne gezisi
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  We recommend you refresh or reload your pages and try again.
  Sayfaları yeniden yüklemenizi veya yenilemenizi ve tekrar denemenizi tavsiye ederiz.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  Figure 4-20 Field Communicator wiring diagram for the 3410 Series electronics
  Şekil 4-20 3410 serisi elektronik aksamlara yönelik Saha İletişimcisi kablolama diyagramı
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (İnşaat)
  Excellent for displaying in shops, bars, pubs, clubs, restaurants, game rooms and anywhere you like.
  Mağazada, barda, pubta, kulüpte, restoranda, oyun odasında ve istediğiniz her yerde kullanılmak için uygundur.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  37 Cap Screws (for flangeless valve bodies) - see following table for
  37 Kapak Vidaları (flanşsız vana gövdeleri için) - gerekli numaralar için
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Blocked drains can lead to business closures, unhappy customers and even large fines.
  Tıkanmış direnler işletmelerin kapanmasına, mutsuz müşterilere ve hatta yüklü cezalara yol açabilir.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  How long from application should the surface be touch dry?
  Uygulamadan sonra ne kadar sürede yüzey dokunulacak kadar kurur?
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  1.20 What type of person is susceptible to legionnaire's disease?
  1.20 Lejyoner hastalığına ne tür insanlar duyarlıdır?
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  iButton (1-wire) support to protect data
  Verileri korumak için iButton (1-kablo) desteği

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum