İngilizce tercüman - ORHAN K.

ORHAN K. Hakkında - İngilizce tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Bugüne kadar temel insan hak ve özgürlükleri alanında sivil toplum örgütü faaliyetleri çerçevesinde ücretsiz çeviriler yaptım. Genel anlamda İngilizce öğrenimini 1 yıl süreli Yeditepe Üniversitesi Hazırlık okulunda ve 2.5 yıl süreyle kaldığım ABD'de master öğrenimi sırasında aldım. Temel ilgi alanım hukuk İngilizcesidir. ABD hukukuna ve Türk hukuk sistemine hâkimim. Hukuk alanında yerelleştirme yapabilecek kabiliyette olduğumu düşünüyorum. Anayasa, ceza, vergi, idare, çevre hukuku gibi alanlarda makale vs çalışmaları çevirebilirim. İdare hukuku alanında Hukuk doktorasına da sahibim.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 5000 karakter (800 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 5000 karakter (800 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Hukuki

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: Michigan State Üniversitesi - Hukuk | 2014

İş Tecrübesi

Tecrübe: 11 yıl

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Achieves objectives, persuasive
  Hedefleri gerçekleştiriyor, ikna edici
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Mühendislik (genel))
  This symbol highlights tips and information which should be observed to ensure efficient and trouble-free operation of the machine.
  Bu sembol, makinenin etkin ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için gözetilmesi gereken ipuçları ve bilgileri vurgulamaktadır.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Is the customer buying premium fuel which improves combustion and minimizes particles?
  Müşteri yanmayı iyileştiren ve parçacıkları azaltan premium yakıt mu alıyor?
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Hop-on hop-off tourLive commentary on board (English, German)Audio-Guide available in French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, Chinese, Japanese
  İndi-bindi turAraç gezisi esnasında canlı yorum hizmeti (İngilizce, Almanca)Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Çince ve Japonca dillerinde sesli rehber
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Mühendislik (genel))
  Radius milling on solid wood strips > 3 mm
  3 mm'den > katı ahşap şeritler üzerinde radyuslu frezeleme
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Inner Circle trips are organised and paid for by the Company, namely the flight, meals and hotel accommodation from a starting point in the US.
  Inner Circle seyahatleri, yani ABD'deki bir başlangıç noktasından itibaren uçuş, yemekler ve otelde konaklama Şirket tarafından ödenmekte ve organize edilmektedir.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Mühendislik (genel))
  The remaining operating hours/running performance to the next maintenance 30 hours or 10,000 rm and 60 hours or 20,000 rm can be seen in the menu under the point maintenance.
  Bir sonraki 30 saat veya 10.000 rm ve 60 saat veya 20.000 rm bakım için kalan çalışma saatleri/çalışma performansı nokta bakım altındaki menüde görülebilmektedir.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (İşletme/Ticaret (genel))
  Potansiyel tehlikeli besinlerin taşındığı araçların taşıma sıcaklığı 4˚C, dondurulmuş ürünleri sevk eden frigorifik araçların taşıma sıcaklıkları ise -18˚C'nin altında olacaktır.
  Transport temperature of vehicles in which potentially hazardous foods are carried will be 4˚C, and the transport temperature of refrigerated vehicles in which frozen products are carried will be below -18˚C.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Taşınmazlar üzerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni planı hükümlerine göre Turizm Tesisi olarak proje geliştirildiğinde;
  For tourist facility projects on the real estates as per the provisions of the landscape plan with 1:25000 scale;
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  NAKLİYECİ tarafından verilen fiyatlar, 30 Haziran 2012 tarihine kadar geçerlidir.
  The prices provided by the Transporter are valid until June 30, 2012.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  Denetleme Kurulu üyeleri 2010 yılı içerisinde yapılan tüm toplantılara katılmışlardır.
  Members of the auditing committee attended all of the meetings held in 2010.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  BİTKİSEL ATIK YAĞLAR BERTARAF BELGELERİ
  CERTIFICATES OF DISPOSAL OF WASTE PLANTAL OILS
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  8 Yükleniciler İçin Minumum SEÇG Kuralları
  8 Minimum Health, Safety, Environment and Security Rules for the Contractors
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  12- Termometre temini ve montajı
  12- Procurement and installation of thermometer
 • Türkçe » İngilizce - Teknik Tercüme (BT ve telekom)
  Tip2 EN en az 2 spatial stream ve 5 GHz de 867 Mbps hızını desteklemelidir.
  Type2 EN must support at least 2 spatial streams and 867 Mbps speed in 5 GHz.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Şirketin cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
  As a result, the estimates presented herein, may not be indicative of the values if ​​ the Company could realize in a current market transaction.

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum