Türkçe, İngilizce, Almanca Tercüman - 2054

Türkçe, İngilizce, Almanca Tercüman

NEZIH S. - Tercüman No 2054

Favori Tercüman Ekle

Tercüme büromuz size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçebilme olanağı sunmaktadır. Aşağıda Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinde çalışan bir çevirmenimizin bilgileri görüntülenmektedir. Şayet bu çevirmenimizle çalışmak isterseniz yapmanız gereken sadece "Bu tercümanla çalışmak istiyorum" ve ardından "Tercümenizi şimdi gönderin" linkine tıklayarak çevirinizi büromuza iletmek.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • İngilizce » Türkçe Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Akademik Tercüme, Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Turizm Tercümeleri, Websitesi Tercümesi, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 20000 karakter / gün
 • Almanca » İngilizce Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Akademik Tercüme, Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Turizm Tercümeleri, Websitesi Tercümesi, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 10000 karakter / gün
 • Almanca » Türkçe Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Akademik Tercüme, Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Turizm Tercümeleri, Websitesi Tercümesi, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 10000 karakter / gün
 • Türkçe » İngilizce Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Akademik Tercüme, Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Turizm Tercümeleri, Websitesi Tercümesi, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 10000 karakter / gün

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji | 2016

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Wir sind der Auffassung, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
  Kanaatimize göre söz konusu durum raporu, şirketin durumu hakkında tam bir bilgi vermekle beraber gelecekteki gelişimle ilgili fırsatlar ve riskler doğru şekilde sunulmuştur.
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Aufwendungen aus Währungsumrechnung Leasingkosten
  Döviz kurundan kaynaklanan giderler Leasing giderleri
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.
  Yukarıda yer alan raporu, yılsonu bilançoları için geçerli raporlama esasları ve yasal gereksinimler çerçevesinde düzenledik.
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen
  Bilançoya ilişkin açıklamalar: Sabit varlıklar
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Überprüfung der Werthaltigkeit der aktivierten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der fertigen Erzeugnisse
  Aktif hammaddelerin, yardımcı maddelerin ve işletme maddelerinin ve hazır mamullerin değerlilik kontrolü
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Entgeltlich erworbene Konzessionen,
  Ücret karşılığında edinilen izinler
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 3
  Diğer tesisler, işletme ve şirket donanımları 3
 • Almanca » Türkçe - Finansal Tercüme (Vergilendirme ve Gümrük)
  Die Pensionsrückstellungen wurden unter Beachtung der laut Stellungnahme des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer - RS HFA 30 - festgelegten Regeln ermittelt.
  Emeklilik yedekleri, mali müşavirler enstitüsü ana ihtisas kurulu görüşü (RS HFS 30) uyarınca belirlenen kurallar dikkate alınarak hesaplanmıştır.
 • Türkçe » İngilizce - Websitesi Tercümesi (Ürünler ve kataloglar)
  Filonuza Ait Kilometre Bilgileri (tablo)
  Mileage İnformation of Your Fleet (table)
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedefle inektedir.
  The Company is performing Capital Risk management, while trying to ensure continuity of operations, on the other hand, using the most efficient balance of debt and equity aims to increase its profits.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Masraf ve komisyon fiyatlaması yapar.
  It shall make expense and commission pricing.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Muhasebe)
  Senaryo 5 ve Senaryo 6 ile yüklenecek defterin boyutunun 200 MB olması gibi bir zorunluluk yoktur.
  There is no file size requirement of 200 MB for the ledgers to be uploaded with Scenarios 5 and 6.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Belgelerin üzerine imza kontrolü yapıldığına ilişkin not düşülerek paraflanmış mı?
  Is a note stating that signature check is performed written on the documents and are the initials on them?
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yukarıda belirtilen bu muafiyetten bahsedilmesine karşın, 492 Sayılı Harçlar Kanununda bu istisna ile ilgili hüküm olmaması nedeniyle, geçmişte Tapu Müdürlüklerince üzerinde korunması gerekli kültür varlığı şerhi bulunan taşınmazların devir ve iktisabında tapu harcı tahsil edilmiştir.
  Despite that this exemption is states in the Code of Protection of Cultural and Natural Properties numbered 2863, charges were collected by Title Deeds Registry Offices in the past for transfers and acquisitions of real estates which had cultural asset encumbrances to be protected, since there is no provisions about this exemption in the law of fees numbered 492.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Discover Barcelona using three tour routes.
  Barselona'yı üç Tur güzergahını kullanarak keşfedin.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Antalya Airport Private Arrival Transfer
  Antalya Havaalanı Özel Varış Transferi
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Inside the former Roman capital city, you will see the Odeon (a small theater), the Celsus Library (built in honor of the Roman senator Tiberius Julius Celsus Polemaeanu), and the Temple of Hadrian (originally built in the 2nd century).
  Eski Roma başkentinin içinde Odeon (küçük bir tiyatro), Celsus Kütüphanesi (Roma senatörü Tiberius Julius Celsus Polemaeanu onuruna inşa edilmiştir) ve Hadrian Tapınağı'nı (2. yüzyılda inşa edilmiş) göreceksiniz.
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Each employee is obliged to notify Internal Control & Compliance in case of information or suspicion regarding any breach of/non-compliance with this Policy.
  Her bir çalışanın bu Politikanın herhangi bir ihlali/uyumsuzluğuna ilişkin bilgi alması veya şüphelenmesi durumunda Kurumiçi Kontrol ve Uyuma bildirmekle yükümlüdür.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  Soak up the city's remarkable skyline from across Moskva River before savoring traditional snacks at a local cafe.
  Moskva Nehrinden şehrin gökyüzünü izleyin ve yerel bir kafede geleneksel lezzetleri deneyin.
 • İngilizce » Türkçe - Websitesi Tercümesi
  As you walk, your expert local guide will tell you about the modern German capital and how it has overcome its tumultuous past, boasting today an optimistic future without any boundaries between East Berlin and West Berlin.Follow your guide through the city and discover sites linked to its fascinating history.
  Yürürken, uzman yerel rehberiniz Doğu Berlin ve Batı Berlin arasında herhangi sınırları olmayan, bugün iyimser bir geleceği öven modern Alman başkentini ve kargaşalı geçmişinden nasıl kurtulduğunu anlatıcak size.Rehberinizi şehir boyunca inceleyin ve muhteşem geçmişine bağlı mekanları keşfedin.

İş Tecrübesi

Tecrübe: 10 yıl

Diğer Bilgiler ve Deneyimler

-