Fransızca Tercüman TACETTIN E.
İstanbul - 1900

Fransızca Tercüman - 1900

Favori Tercüman Ekle

Tek Tercüme Bürosunun tercümanlarından TACETTIN E. adlı tercümanının bilgilerini görüntülemektesiniz. Tercüme büromuz size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçme olanağı sunmaktadır. Bu sayfadaki bilgileri inceleyip Fransızca dillerindeki çevirileriniz için görevlendirebilirsiniz. Belgenizin uzmanlık alanı, tercümanın eğitim ve tecrübeleri gibi detaylara göre karar verebilirsiniz. Ayrıca, daha önce yaptığı tercümeler de önemli bir kriterdir. Sayfanın alt kısmında uzmanlık alanlarına göre kısa pasajlar halinde bunları da bulabilirsiniz.

Şayet bu çevirmenle çalışmaya karar verirseniz şu adımları izleyiniz: 1- Sayfanın en altındaki "Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum" butonuna tıklayın. Buradan Tercüme Gönder sayfasına ulaşacasınız. 2- Bu sayfadan belgelerinizi yükleyip gönderdiğinizde tercümeniz kendisine iletilecektir.

Dilerseniz tercümanı favori tercümanlar listenize ekleyerek daha sonrası için kaydedebilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmektedir. Müşteri kaydı sayfasından kayıtlı müşterimiz olabilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil çiftleri
  • Fransızca » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » Fransızca: 20000 karakter (3200 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Teknik, Hukuki, Akademik, Ticari, Finansal, Edebi, Turizm, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Istanbul Üniversitesi - Iletişim Fakültesi | 2002
Doktora: Strasbourg Üniversitesi - Felsefe | 2014

İş Tecrübesi

Tecrübe: Bir yıldan az

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » Fransızca - Ticari Tercüme (Ürünler ve kataloglar)
  Et üretiminde sonuçlar 70-75 gün, süt üretiminde ise 20-25 gün içerisinde sonuçları görmek mümkündür.
  Dans la production de la viande on peut constater les résultats dans 70-75 jours et dans celle dul ait on peut les constater dans 20-25 jours.
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Yönetim Kurulu, sahip olduğu temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç kişiye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere veya ticari temsilciler vermeye yetkilidir.Yönetim Kurulu üyelerinin en az birisine şirketi temsil yetkisi verilir.Yönetim kendi görev süresi ile bağlı olmayarak tayin edeceği müdür veya temsilcilerin temsil yetki ve sorumluluklarının süre,derece ve sınırlarını tayinlerine ait belgelerde gösterir.
  Le Conseil d'Administration est autorisé à donner des représentants commerciaux ou aux directeurs qui ne sont pas obligés d'avoir des actions ou à une ou quelques personnes étant le membre du Conseil d'Administration, l'ensemble ou certains de l'autorisation de représentation et de gestion qu'il a. On donne au moins à un membre du Conseil d'Administration l'autorisation de représentation. Le Conseil d'Administration démontre dans les certificats appartenant aux désignations du délai, de degré et les limites des autorisations et des responsabilités de représentation des représentants ou des directeurs qu'il va désigner sans être lié avec son propre délai de mission.
 • Türkçe » Fransızca - Teknik Tercüme (Makina mühendisliği)
  Tugal Çevre Teknolojisi Didim Çevre Projesi, Müşavirlik İşlerinde Proje Müdür yardımcısı.
  Projet d'Environnement de Technologie Environnementale de Tugal, Adjoint du Directeur de Projet aux Travaux de Consultance.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Sensibilisation possible par contact avec la peau.
  Cilt ile teması halinde duyarlılaşma yapabilir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
  Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Propriétés physiques et chimiques
  Fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Fransızca » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Yiyecek ve içecekler)
  Tamiser la farine puis l'incorporer hors de feu dans le liquide bouillant.
  Unu eleyin ve kaynar sıvıyı ateşten alarak unu içine serpin.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Classe ADR/RID (ordonnance sur le transport de
  ADR/RID Sınıfı (tehlikeli ürünlerin kara ve demiryoluyla
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  • 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II
  • 14.7 Ek II'ye veya Marpol 73/78 veya IBC Kurallarına
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
  Diğer olumsuz etkiler:İlintili daha başka bilgi mevcut değildir.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
  Yüzeyin altına az miktarlardaki sızıntı bile içme suyunu tehdit eder.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Mélange composé de polyols , de charges minérales, et de pigments
  Polioller, inorganik dolgu maddeleri ve pigmentler karışım
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Le produit réagit avec l'eau à l'intérface avec dégagement d'anhydrire carbonique en donnant naissance à un produit de réaction insoluble, à haut point de fusion (polyurée).
  Bu ürün, su ile karbon andihrit salınımı yaratan ve suda çözülemeyen, yüksek erime noktalı (poliüre) bir reaksiyon ürünü veren bir tepkimeye girer.
 • Fransızca » Türkçe - Teknik Tercüme (Kimya Mühendisliği)
  Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
  Ürün patlayıcı değildir Bununla birlikte, patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturulabilir.

Diğer Bilgiler ve Deneyimler

-