Türkçe, İngilizce Tercüman - 1667

Türkçe, İngilizce Tercüman

MURAT K. - Tercüman No 1667

Favori Tercüman Ekle

Tercüme büromuz size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçebilme olanağı sunmaktadır. Aşağıda Türkçe, İngilizce dillerinde çalışan bir çevirmenimizin bilgileri görüntülenmektedir. Şayet bu çevirmenimizle çalışmak isterseniz yapmanız gereken sadece "Bu tercümanla çalışmak istiyorum" ve ardından "Tercümenizi şimdi gönderin" linkine tıklayarak çevirinizi büromuza iletmek.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • İngilizce » Türkçe Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 17500 karakter / gün
 • Türkçe » İngilizce Çeviri
  Uzmanlık Alanları: Finansal Tercüme, Edebi Tercüme, Toplum Bilimi Tercümeleri
  Çeviri Kapasitesi: 17500 karakter / gün

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Yeditepe Üniversitesi(%100 Burslu) - Ingiliz Dili Ve Edebiyatı | 2018

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  If the number of hits is large, be sure to look at the first 5 pages as a minimum.
  Sonuç sayısı fazlaysa en az ilk 5 sayfaya mutlaka bakın.
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Rabobank AŞ. employees must adhere to Policy on Business Partner Due
  Rabobank A.Ş. çalışanları İş Ortağı Durum Tespiti Politikasına bağlı kalmak
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  All conclusions and argumentations of risk assessments should be properly documented and easily accessible.
  Risk değerlendirmelerinin bütün sonuçları ve kanıtlamaları düzgün bir şekilde belgelenmiş ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  These are statutory, mandatory measures used for instance in response to violations of treaties, international agreements and human rights, involvement in financing terrorism or activities related to it, such as illicit arms dealing or concerns with a political situation undermining the development of democracy in a country.
  Bunlar, örneğin antlaşmaların, uluslararası sözleşmelerin ve insan haklarının, mali terörizme veya bununla ilgili gayrimeşru silah satışı veya bir ülkedeki demokrasinin gelişimini baltalayan bir politik durumla ilişkili olmak gibi aktivitelere karşılık olarak kullanılan yasal, uyulması zorunlu önlemlerdir.
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  4.3 Internal Control & Compliance 7
  4.3 İç Kontrol ve Uyumluluk 7
 • İngilizce » Türkçe - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Before Internal Control & Compliance makes its report, the insider must have been given the opportunity to react to the findings of the investigation.
  Kurumiçi Kontrol ve Uyum bildirim yapmadan önce, içeriden kişiye soruşturmanın bulgularına tepki verme fırsatı verilmiş olmalıdır.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Muhasebe)
  XBRL GL dosyası birden fazla Accounting Entries veri grubu barındırabilmektedir.
  XBRL GL file could consist of more than one Accounting Entries data group.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  3- Kredi teminatına çek alınması durumunda Teminat Türüne Göre Alınması Gereken Dokümanlar Tablosu'na uygun sözleşmelerin imzalanması sağlanır ve çekler temin edilir.
  3- In the event that cheque is received as collateral surety, conclusion of agreements in accordance with Table of Documents Required According to Type of Guarantee is ensured and cheques are provided.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (İşletme)
  D- Kesintiler ( % 18 ) ( Belarus Vergileri Toplam )
  D- Deductions ( % 18 ) ( Belarus Taxes Total )
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  2- Pusula ekranından yapılan özlük tanımlamalarında sistem tarafından zorunlu olan sahaları mevcut olup, ilgili sahaların boş geçilmesi sistem tarafından engellenmektedir.
  2- There are compulsory areas in personal identifications on account screen in the system and skipping the relevant areas is denied by the system.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Aynı zamanda Banka mevzuat ile belirlenen asgari likidite ve YP oranlarının oldukça üzerinde rasyolara sahiptir.
  At the same time, the bank has ratios notably higher than the minimum liquidity and FX ratios described in the regulations.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Taşınmazın mevcut piyasa koşullarında m² fiyatı 150-190 TL olduğu bilgisini vermiştir..
  Market price for this real estate is mentioned to be 150-190 TL per m².
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Giden yazılar defteri incelenir
  Sent letters record is reviewed.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Merkezi Tapu Kayıt Sisteminden, 15.07.2014 tarih ve saat 18:26 'da alınan TAKBİS belgesine göre; 1.
  According to TAKBIS document obtained from Central Deed Registry System on 7/15/2014 at 6:26 PM,

İş Tecrübesi

Tecrübe: 8 yıl

Diğer Bilgiler ve Deneyimler