İngilizce tercüman - DENIZ G.

DENIZ G. Hakkında - İngilizce tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Medikal alanda İstanbullu tercümanlarımızdan olan Deniz Hanımın profesyonel bilgiler şu şekildedir:

"Kimya lisans ve fiziksel kimya yüksek lisans derecesine sahip İngilizce-Türkçe tercümanım. Aynı zamanda ilaç sektöründe çalışıyorum ve Farmasötik Kimya alanında doktoram bulunmaktadır. İlaç sektöründeki önemli uzmanlığım nedeniyle, bilimsel metinleri ve makaleleri ilaç ruhsatlandırma ve ürün geliştirme uzmanı olarak doğru şekilde yorumlayabiliyorum. Kimya, özellikle de fiziksel kimya alanındaki diplomam ve uzmanlığım, bilimsel metinlerin doğru ve hatasız tercümesine yardımcı oluyor. İlaç geliştirme prosedürlerini ve ilacın kimyasal özelliklerini kavramam, farmasötik araştırmaları yorumlarken müşterilerin beklentilerini daha iyi karşılamama yardımcı oluyor.

Doktora derecem farmasötik kimya alanında olduğu için ilaç bileşimleri, etki modları ve analitik metodolojiler hakkında kapsamlı bilgi sahibi oldum. Sonuç olarak, teknik dokümanları ve ilaç araştırma makalelerini özenle çevirirken, bilimsel kelimeleri kavrıyor ve çevirilerime bilimsel doğruluğu entegre ediyorum. Bilgim ve çeviri yeteneğim sayesinde İngilizce ve Türkçe yazılarınızı en iyi kalitede tercüme etmeye hazırım. İlaç sektörü ve kimya alanındaki uzmanlığıma dayanarak tercüme ihtiyaçlarınıza yetkin bir şekilde cevap verebilirim."

Alan uzmanlığı kaliteli tercüme için mutlak dikkate alınması gereken bir parametredir. Medikal tercüme hizmeti de Tek Tercüme Bürosunun uzmanlarla dolu kadrosu ile verilmektedir. Eğer, kimya ve/veya ilaç sanayi alanında metinlerinizin tercümesinde en iyi sonuçlara ulaşmak istiyorsanız bu tercümanımızı tavsiye ederiz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil Çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 15000 karakter (2400 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Medikal - Tıbbi, Teknik, Akademik, Finansal, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Ege Üniversitesi, - Kimya Bölümü | 2000
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi - Kimya, Fizikokimya | 2004
Doktora: Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi - Eczacılık Fak., Farmasötik Kimya | deva

İş Tecrübesi

Tecrübe: 17 yıl

Mustafa Nevzat İlaç / Mart 2006-Ekim2008
Görev: Ruhsatlandırma ve ürün geliştirme uzmanı

MK Danışmanlık / Şubat 2009-Haziran 2010
Görev: Ruhsatlandırma Sorumlusu

Toprak İlaç / Ekim 2011- Ekim 2012
Görev: Ruhsatlandırma Uzmanı

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  TCH is a leading global company in embedded computing solutions and services.
  TCH, gömülü bilişim çözümleri ve hizmetlerinde lider olan global bir şirkettir.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Biyokimya)
  Bacteria produce exoenzymes in response to food sources (macromolecules) in a waste stream.
  Atık akıntısı içerisinde bulunan gıda kaynaklarına (makromoleküllere) karşılık olarak Bakteriler ekzoenzimler üretmektedirler.
 • İngilizce » Türkçe - Medikal Tercüme (Gebelik)
  How effective are copper IUDs when used as emergency contraception?
  Acil durum doğum kontrol ürünü olarak kullanıldıklarında bakır RİKA'lar ne kadar etkilidir?
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Kullanım Kılavuzu)
  This manual furnishes all necessary information necessary for correct device use and appropriate maintenance.
  Bu kılavuzda cihazın doğru kullanımı ve uygun bakım için gerekli tüm bilgiler sunulmuştur.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  Follow all instructions during the installation, operation, and maintenance of this product.
  Bu ürünün kurulum, çalıştırma ve bakımı sırasında bütün talimatları takip edin.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Makina)
  2014 Ancenis France Suspension 13.5 0.045 Complete cable wrap with dehumidification system
  2014 Ancenis Fransa Asma 13,5 0,045 Tam kablo sargısı, nem alma sistemli
 • İngilizce » Türkçe - Medikal Tercüme (Eczacılık)
  Specifically the number of injections and volume of each injection (in milliliters (mL)) will be provided.
  Özel olarak enjeksiyon sayısı ve her enjeksiyonun hacmi (mililitre (mL) olarak) size verilecek.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  Do not fully torque screws at this time.
  Bu aşamada vidaları maksimum tork değerleri seviyesinde sıkılamayın.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (BT ve telekom)
  Ensure unforeseen failures can be resolved quickly with minimum disruption to end users
  Öngörülmeyen başarısızlıklar, son kullanıcılara minimum aksama ile hızlı bir şekilde çözülebilir
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  İlçemiz Merkezinde Su Ürünleri Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Fıstıklı-Kapaklı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi, Mecidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hayriye ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Fıstıklı Köyü Tarımsal Kalkınma kooperatifi ve Selimiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır.
  There are Aqua Products Cooperative, Agricultural Development Cooperative in the city center; Fıstıklı-Kapaklı villages Aqua Products Cooperative, Mecidiye Village Agricultural Development Cooperative, Hayriye and periphery villages Agricultural Development Cooperative, Fıstıklı Village Agricultural Development Cooperative and Selimiye Agricultural Development Cooperatives.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Beldiye Arsa Rayiç Bedeli Yöntemi,
  Method of Current Market Value of Municipality Land
 • Türkçe » İngilizce - Teknik Tercüme (BT ve telekom)
  Cihaz aynı anda en az 50.000.000 (elli milyon) oturumu desteklemeli ve saniyede en az 400.000 (dörtyüzbin) yeni oturum açabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
  The device must support at least 50,000,000 (fifty million) sessions at the same time and have at least 400,000 (fourhundredthousand) new login capacity per second.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Günümüzde getirdiği alüvyonlar ile Karadeniz'e kavuştuğu nokta dolmuş olan Riva Deresi geçmişte Karadeniz'den gelen gemilerin girmesine olanak sağlayan derinlikte olduğunu söyleyebiliriz.
  Today, the point where Riva Stream and Black Sea reached is filled with the silt brought. But we can say that in the past it was deep enough to make the ships from Black Sea enter in.

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum