İngilizce tercüman - HAKAN I.

HAKAN I. Hakkında - İngilizce tercümanımız

Favori Tercüman Ekle

Tek Tercüme Bürosunun tercümanlarından HAKAN I. adlı tercümanının bilgilerini görüntülemektesiniz. Tercüme büromuz size çevirinizin özelliklerine en uygun çevirmeni seçme olanağı sunmaktadır. Bu sayfadaki bilgileri inceleyip İngilizce dillerindeki çevirileriniz için görevlendirebilirsiniz. Belgenizin uzmanlık alanı, tercümanın eğitim ve tecrübeleri gibi detaylara göre karar verebilirsiniz. Ayrıca, daha önce yaptığı tercümeler de önemli bir kriterdir. Sayfanın alt kısmında uzmanlık alanlarına göre kısa pasajlar halinde bunları da bulabilirsiniz.

Şayet bu çevirmenle çalışmaya karar verirseniz şu adımları izleyiniz: 1- Sayfanın en altındaki "Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum" butonuna tıklayın. Buradan Tercüme Gönder sayfasına ulaşacasınız. 2- Bu sayfadan belgelerinizi yükleyip gönderdiğinizde tercümeniz kendisine iletilecektir.

Dilerseniz tercümanı favori tercümanlar listenize ekleyerek daha sonrası için kaydedebilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmektedir. Müşteri kaydı sayfasından kayıtlı müşterimiz olabilirsiniz.

Dil/Branş/Kapasite Bilgileri

 • Dil çiftleri
  • İngilizce » Türkçe: 20000 karakter (3200 Kelime)
  • Türkçe » İngilizce: 12000 karakter (1920 Kelime)
 • Uzmanlık Alanları:
  Teknik, Hukuki, Akademik, Ticari, Finansal, Edebi, Turizm, Websitesi, Toplumbilim

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Sakarya Üniversitesi - Ingilizce Öğretmenliği | 2016

İş Tecrübesi

Tecrübe: 15 yıl

Serbest / 2007-
Görev: Tercüman

Tercümanın Örnek Çevirileri

 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Kredi kullandırımı sırasında mevcut risk ve gün içi riskin toplamı kadar tebliğ şartlarına uygun olarak GKS ve teminat olması gerekmektedir.
  There must be GLA and assurance according to the conditions of notice as much as total of the current risk and intra-day risk during credit extension.
 • Türkçe » İngilizce - Ticari Tercüme (Sözleşmeler ve raporlar)
  İş bu sözleşme taraflar arasında gizli olup üçüncü şahıslara bu konular ile ilgili hiç bir bilgi verilemez.
  This contract is confidential in between the parties, and no information can be provided to third parties regarding these issues.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Yatırım)
  Birincil kiralarda artış bekleniyor.
  An increase is expected in primary rents.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Bankacılık ve yatırım)
  Akreditifli ithalat işlemlerinde; muhabir bankadan alınan vesaik setinde Bankamız adına düzenlenmiş sigorta poliçesi var ise; vesaik teslim aşamasında poliçe Dış İşlemler Kaşe Tablosu'na uygun olarak ciro edilir ve en az bir birinci ve ikinci imza yetkisi verilmiş yetkili tarafından imzalanır.
  If there is any insurance policy drawn up on behalf of our Bank in the set of documents given by the corresponding bank in import transactions with Letter of Credit, the policy shall be negotiated according to the External Transactions Seal Table and it is signed by the authorized signatory with at least first-degree and second-degree authorization at delivery of the documents.
 • Türkçe » İngilizce - Finansal Tercüme (Finansal raporlar)
  İşletmenin risk ve getiri oranları özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkileniyorsa bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenirken, coğrafi bölümler bazındaki bilgiler ikincil olarak raporlanır.
  If business risks and rates of return affected by the differences in the produced goods and services, in determining as primary format for reporting segment information, the business segments are reported as the basis of geographical segments as the secondary information.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  NOVEX, Phoenix III and/or Phoenix III Fire-Tested Seals
  NOVEX, Phoenix III ve/veya Phoenix III Yangın Testli Keçeler
 • İngilizce » Türkçe - Turizm Tercümeleri (Havacılık ve uzay)
  WE SHOULD BE DEPARTING SHORTLY.
  KISA SÜRE İÇERİSİNDE KALKIYOR OLACAĞIZ.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  Two 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 3.0 ports, 1 VGA port on front panel (4HP)
  İki 10/100/1000 Mbps portu, 2 USB 3.0 portu, ön panelde 1 VGA portu (4HP)
 • İngilizce » Türkçe - Ticari Tercüme (Yönetmelik)
  Check temperature measurement and switch cabinet heating Additional measures:
  Sıcaklık ölçümünü kontrol edin ve kabin ısıtmasını değiştirin Ek ölçümler:
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Telekomünikasyon)
  Comprehensive API libraries speed application development
  Kapsamlı API kütüphaneleri hız uygulama geliştirme
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Teknik ve mühendislik)
  The auxiliary drivers cab air conditioning (AC) unit is mounted on the roof of the drivers cab, between the seats and allows the driver to keep the cab at a comfortable ambient temperature in hot climates, with the engine turned off.
  Yedek sürücü kabini klima (AC) birimi, sürücü kabininin çatısına, koltuklar arasına monte edilir ve sürücünün kabini sıcak iklimlerde, motor kapalıyken komforlu bir ortam sıcaklığında tutabilmesini sağlar.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Teknik ve mühendislik)
  These controls are used during scanning operations to control vehicle motion and indicate the status of the ScanDrive and X-ray systems.
  Bu kontroller tarama işlemleri sırasında aracın hareketlerini kontrol etmek ve ScanDrive ile X-ışını sistemlerinin durumunu belirtmek için kullanılır.
 • İngilizce » Türkçe - Teknik Tercüme (Sanayi otomasyon)
  PART OF PACKING SET (KEY 6) (SEE PARTS LIST)
  SALMASTRA SETİ PARÇASI (6) (PARÇA LİSTESİNE BAKINIZ)
 • İngilizce » Türkçe - Ticari Tercüme (Yönetmelik)
  Includes any products that can be described/observed as a non-powered device that delivers either clean air, gas or microscopic particles of medication directly to the upper respiratory tract, in order to prevent and relieve discomfort and congestion of the nasal and sinus passages.
  Burun ve sinüs pasajlarının dıkanması ve rahatsızlığının giderilmesi amacıyla doğrudan üst solunum bölgesine temiz hava, gaz veya mikroskobik partiküller ileten elektriksiz bir cihaz olarak tanımlanabilen/gözlemlenebilen her türlü ürün dahildir.

Diğer Bilgiler ve Deneyimler

2008'de Kanada vatandaşı olan eşimle evlendikten sonra belli aralıklarla Kanada'ya seyahatlerde bulundum ve orada yaşadım.

Bu Tercümanla Çalışmak İstiyorum