English, Turkish, French, Spanish Translator BADE C.
İstanbul - 2235

English, Turkish, French, Spanish Translator - 2235

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in English, Turkish, French, Spanish languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • Turkish » English: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » French: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » Spanish: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Technical, Legal, Academic, Commercial, Financial, Tourism, Website, Social Sciences

Education Information

University: Aston University, Birmingham - Translation Studies With French And Spanish | 2013
Degree: Aston University, Birmingham - Translation Studies In A European Context | 2014

Job experience

Experience: 10 year(s)

Pearl Linguistics / 2014-15
Duty: Interpreter

Polyglot Translation / 2015
Duty: Interpreter and Written Translator

Translator's Sample Translations

 • Turkish » French - Technical Translation (Mechanical engineering)
  Şirketin adı “SİPİL İNŞAAAT MÜHENDİSLİK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.
  La dénomination sociale est SİPİL İNŞAAT MÜHENDİSLİK PLASTİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
 • Turkish » French - Technical Translation (Mechanical engineering)
  Çek Cumhuriyeti Ordusu Kamp ve Koğuş Renevasyon İşleri (2009)
  Travaux de Rénovation de Quartier et de Camp de l'Armée de République de Tchèque (2009)
 • Turkish » French (Marketing, advertising and PR)
  International Investment Co.Ltd. dünyanın ilk ve tek askeri teksil şirketi haline gelerek Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Afrikada da askeri ve polis güçlerinin tüm tekstil ürünlerini üretmek amacıyla hızla büyümektedir.
  International Investment Co.Ltd. en devenant la première et la seule société textile militaire du monde, se développe rapidement dans le but de produire des produits textiles pour les forces militaires et de police en Afrique ainsi que dans les pays du Moyen-Orient.
 • Turkish » French (Marketing, advertising and PR)
  162 Milyon ABD Doları hasılata ulaşmak
  Atteindre un chiffre d'affaire de 162 million de dollars
 • Turkish » French - Technical Translation (Mechanical engineering)
  Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
  La Société est gérée par un Conseil d'Administration ayant des qualités requises pour la législation pertinente et qui sera élu par l'Assemblée Générale.
 • Turkish » French (Marketing, advertising and PR)
  International Investment Limited Şirketi tekstil sektörüne yatırım yapmaya devam edecektir.
  La société International Investment Limited va continuer à investir dans le secteur du textile.
 • Turkish » French - Technical Translation (Mechanical engineering)
  İngiliz Ordusu, Sosyal Bina ve Kamp Alanı Düzenlemesi.(2009)
  Armée d'Angleterre, Bâtiment Social et Arrangement de la Zone de Camp. (2009)
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  4) 19/6mm yapışkanlı siyah makaronların ısıtılmış hali fotoğrafta gösterilidiği gibidir.
  4) Se puede ver en la foto en modo calentado los macarones contraibles 19/6mm con adhesivo negro.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  2) İlk olarak kalay yapılacak akübaşı sıvı pastaya bir miktar daldırılır.
  2) En primer lugar, el borne de la batería se sumerge un poco en el pastel líquido.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  2) 2' nolu (92322-2416-10) Ø22mm siyah yarıksız spiral 16cm boyunda kesilmiş olarak alınır.
  2) Espiral sin ranuras, negro y de Ø22mm, número 2 (92322-2416-10) se toma cortado en 16cm.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  6-50MM² KAYNAK TİP KABLO UCU PRESTE BASILDIKTAN SONRA FOTOĞRAFTA GÖSTERİLEN KABLONUN PVC İLE KRİMPLEME BÖLGESİNİN BİTTİĞİ YERİN ARASI MAX.
  DESPUÉS DE PRESIONAR EL EXTREMO DE CABLE 6-50MM² TIGNB SOLDADURA, LA DIFERENCIA ENTRE PVC DE CABLE Y ÁREA DONDE SE TERMINA ÁREA DE ENGASTE DEBE SER MAX.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  2) Parça tanıtım etiketi Ø16mm kırmızı yarıksız spiral üzerine 10-50mm² boru tip kablo ucu tarafına fotoğrafta gösterildiği gibi yapıştırılır.
  2) Etiqueta de descripción de pieza se pega sobre espiral deØ16mm, rojo, sin ranura, con la ayuda de extremo de cable 10-50mm² tipo tubo.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  KABLO UÇLARININ DEFORME OLMAMASINA DİKKAT EDİNİZ .
  TENGA CUIDADO PARA NO DEFORMAR LOS EXTREMOS DEL CABLE.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  Müşteriye ait Özel Karakteristik Tanımı (varsa) bu alanda tanımlanacaktır.
  Descripción Especial de Características de Cliente (si procede) va a explicar en este área.
 • Turkish » Spanish - Technical Translation (Electrical engineering)
  1) 1'nolu ( 97601-1910-09 nolu) beyaz ızole bant alınır.
  1) Se toma cinta aisladora blanca número 1 (número 97601-1910-09).
 • Turkish » English - Financial Translation (Banking and investment)
  Bankalar, yurt dışına ödenen teminat mektubu, garanti ve kefalet bedelleri hakkında transfer tarihinden itibaren, bunların dışındaki Türkiye'de yerleşik kişiler ise, dışarıda yerleşik kişilere hitaben verdikleri garanti ve kefaletlerle ilgili olarak düzenleme tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa bilgi verirler.
  Banks are to inform Undersecretariat about the costs of letter of guarantee, guarantee and security paid abroad as from the date of transfer and those persons resident/settled in Turkey other than these give information about their guarantees and sureties, granted addressing the persons resident abroad within 30 days as from issuance date.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  5.7 Emtia'nın emniyetli ve düzenli bir şekilde yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılmasında uygun araç kullanma, denetleme ve kontrol yükümlülüğü;
  5.7 Responsibility regarding the use of appropriate vehicles, inspection and control for the safe and orderly loading, transportation and unloading of the goods;
 • Turkish » English - Other / General
  Claim Soutine(Fransa),Knox Martin(ABD)bu akımdan etkilenmişlerdir.
  Claim Soutine (France) and Knox Martin( USA) was influenced by this movement.
 • Turkish » English - Financial Translation (Banking and investment)
  Bilgi Teknolojileri sürecinin mevzuata ve Banka tarafından belirlenmiş standartlara uymaması, sürecin standart bir şekilde yürütülmemesi
  That Information Technologies process failing to comply with the standards set by the regulation and the bank, that the process is not implemented as standard
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  d) YÜKLENİCİ'nin MADENİ YAĞ tesisinde, yüklenen üründen farklı bir ürün getirdiğinin
  d) Determination that the Contractor had brought a different product that the loaded product to the

Other information & experiences

Pearl Linguistics is a translation company based in England, through which various hospitals, courts, police, etc. I have provided interpreting services in organizations. In addition, I have done various written translations abroad as a freelance.