Turkish, English, French Legal Translator - GÖKÇE K.

About GÖKÇE K. - Turkish, English, French Legal Translator

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English, French languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Language Pairs
  • English » Turkish: 40000 characters (6400 Words)
  • French » Turkish: 40000 characters (6400 Words)
  • Turkish » English: 40000 characters (6400 Words)
 • Fields of Expertise:
  Legal, Academic, Tourism, Social Sciences

Education Information

University: Galatasaray University - Law | 2014
Degree: London School Of Economics - Law | 2015
Doctorate: information university - Private law |

Job experience

Experience: 11 year(s)

Translator's Sample Translations

 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  Non organic spices, herbs and molasses may be used in organic production provided that their organic form is not available, their use is limited to 1% of the feed ration of a given species, calculated annually as a percentage of the dry matter of feed from agricultural origin.
  Organik biçimlerinin mevcut olmaması, kullanımları belli bir türün tarımsal kaynaklı besinin kuru maddesi olarak yıllık olarak hesaplanan besin oranının %1'i ile sınırlı olması kaydıyla, organik olmayan türler, otlar ve şeker kamışları organik üretimde kullanılabileceklerdir.
 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  (a) natural influx of fish or crustacean larvae and juveniles when
  (a) havuzlar, su tutma tankları veya kapatılmış alanlar doldurulurken
 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  (1) Reapply for certification pursuant to §§205.401 and 205.405(e);
  (1) Madde 205.401 ve 205.405(e) uyarınca yeni sertifikasyon başvurusunda bulunma;
 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  For USA (TI 07 F03) , Canada (TI 07 F02), Switzerland (TI 07 F 10), EU (TI 07 F04) and outside EU (TI 07 F 07) Textile Transaction Certificate TI 07 F 11 will be used..
  ABD (TI 07 F03) , Kanada (TI 07 F02), İsviçre (TI 07 F 10), EU (TI 07 F04) ve AB dışı (TI 07 F 07) için Tekstil İşleme Sertifikası TI 07 F 11 kullanılacaktır.
 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  (a) Except for operations exempt or excluded in §205.101, each production or handling operation or specified portion of a production or handling operation that produces or handles crops, livestock, livestock products, or other agricultural products that are intended to be sold, labeled, or represented as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” must be certified according to the provisions of subpart E of this part and must meet all other applicable requirements of this part.
  (a) Madde 205.101 kapsamında muaf veya hariç tutulan işletmeler dışında, yüzde 100 organik”, “organik” veya ”organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları) ile üretilmiştir” adı altında satılması, etiketlenmesi veya teşhir edilmesi amaçlanan bitki, çiftlik hayvanı, hayvani ürün veya diğer tarımsal ürünleri üreten veya elleçleyen her bir üretim veya elleçleme işletmesi ya da bu üretim veya elleçleme işletmesinin belirtilen ünitesi, bu ünitenin E sayılı alt bölümü hükümleri çerçevesinde sertifikalandırılmalı ve bu bölümde yer alan diğer tüm geçerli kriterleri sağlamalıdır.

Other information & experiences

None

I Want To Work With This Translator