Turkish, German translator - GÖNÜL Ş. M.

About GÖNÜL Ş. M. - Turkish, German translator

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, German languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Language Pairs
  • German » Turkish: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » German: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Academic, Commercial

Education Information

University: Ataturk University - German Teaching | 1997
Degree: Goethe-Institut - German Method | 2010

Job experience

Experience: 11 year(s)

AYDIN LANGUAGE COURSES / DEVAM EDİYOR
Duty: TEACHER/CERTIFIED TRANSLATOR

AYDIN COURTHOUSE / DEVAM EDİYOR
Duty: TRANSLATOR/EXPERT

YENİFİKİR SAM / DEVAM EDİYOR
Duty: INTERPRETER

Translator's Sample Translations

 • Turkish » German - Medical Translation
  Benign ve Malign Epidermal Lezyonlar
  Benigne und maligne epidermale Läsionen
 • Turkish » German - Medical Translation
  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ XI
  GRUNDSÄTZE DES KEMALISMUS UND GESCHICHTE DER TÜRKISCHEN REVOLUTION II
 • Turkish » German - Medical Translation
  ailesel akdeniz ateŞi; Hematoloji:
  familiäres Maltafieber; Hämatologie:
 • Turkish » German - Medical Translation
  ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
  INFEKTIONSKRANKHEITEN UND KLINISCHE MIKROBIOLOGIE
 • Turkish » German - Medical Translation
  Akciğer kompleyansı ve solunum sisteminin direnci
  Widerstand der Lunge Teint und der Atemwege
 • Turkish » German - Medical Translation
  Damarların Normal Yapı ve İşlevleri
  Normale Strukturen und Funktionen von Gefäßen
 • Turkish » German - Medical Translation
  4 Pediatrik Radyoloji esasları ve uygulamaların öğrenilmesi
  4 Grundlagen der Kinderradiologie und Erlernen von deren Anwendungen
 • Turkish » German - Medical Translation
  Trematodlar (Fasciola, Dicrocelium, Schistosoma) Sestodlar (Taenialar ve Echinococcus granulosus) Klinik Virolojik Tanı
  Trematoden (Fasciola, Dicrocelium, Schistosoma) Cestoden (Taenialar und Echinococcus granulosus) Klinische Virologische Diagnose
 • Turkish » German - Medical Translation
  Otomatik vida besleme ünitesi ile hızlı vidalama imkanı sağlar.
  Schnelle Verschraubung durch automatische Schraubenversorgung.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Yeterlilik KoŞulları ve Kuralları
  Qualifikationsvoraussetzungen und -regeln
 • Turkish » German - Medical Translation
  Endokard-M iyokard-Perikard Hast.
  EIdocard-M Myokard-Perikard-Erkrankung.
 • Turkish » German - Medical Translation
  beklenen doğum tarihi hesaplanması, Abdominal grafi değerlendirme (DBG, DÜSG, İVP, MSUG)
  Berechnung des voraussichtlichen Geburtsdatums, Röntgenuntersuchung des Abdomens (DBG, DUS, IVP, MSUG)
 • Turkish » German - Medical Translation
  Düşmelerden ve kazalardan korunmak için güvenli ev/yaşam ortamı kontrol listesine göre yaşlının yaşam ortamı riskini düşme açısından değerlendirebilmen,
  und vom sicheren Haus zum Schutz vor Stürzen / Wohnumgebung basierend auf Checklisten können das Risiko für ältere Menschen fallen in Bezug auf die Lebensumwelt beurteilen zu können,
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Ecken und Kanten an zu engen Durchgängen kön- nen zu Verletzungen bei Personen führen
  Çok dar geçiş noktalarındaki köşeler ve kenarlar kişinin yaralanmasına yol açabilmektedir.
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  - Drücken Sie auf das Auswahlfenster zum Anzeigen aller Datensätze.
  - Tüm veri kümelerini göstermek için seçim penceresine tıklayınız
 • German » Turkish - Commercial Translation (Products and catalogs)
  Kein Bedürfnis, die Anwendung fortzusetzen
  Kullanmaya devam etme gereksinimi olmama
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Serienfehler Blisterhöhenkontrolle
  Seri hatası Blister yükseklik denetleme
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  montiert wurden, werden die 1 2
  sıkılmadan monta edildiği gibi 1 2
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Jede Abbildung wird durch eine Nummer bezeichnet, die am lin- ken Rand neben oder unterhalb der Abbildung zu finden ist.
  Her şekle ait bir numara vardır ve bu numara, şeklin yanında veya alt kısmında sol tarafta yer almaktadır.
 • German » Turkish - Financial Translation (Taxation And Customs)
  Vollständigkeit und' Richtigkeit der Rückstellungen
  Yedeklerin eksiksizliği ve doğruluğu
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Das Fühlerschutzrohr für den STP-2A muss an der Ausfräsung der Unterschale (3002) liegen (siehe weißer Pfeil).
  STP-2a için öngörülen sensor koruyucu borunun alt teknenin (3002) frezeli bölümüne yerleştirilmiş olması gerekmektedir (bakınız beyaz ok).
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  des Produkts wäh- rend der Lagerung überschritten
  asgari veyahut azami sıcaklığı aşılmıştır
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Siehe auch Kapitel „Fehlerdiagnose PacDrive-System“.
  Aynı zamanda bkz. Bölüm Hata diyagnozu PacDrive sistemi.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Der Beba-Mixer muss wieder in den Zustand versetzt werden, wie er vor der Lagerung war und die Oberflächen mit aufgetragenem Korrosionsschutzmittel müssen davon gründlich befreit werden.
  Beba-karıştırıcının muhafaza edilmeden önceki duruma geri getirilmesi gerekmektedir ve bu amaçla üzerinde korozyona karşı koruyucu maddenin bulunduğu yüzeylerin bu maddeden titizlikle arındırılması gerekmektedir.

Other information & experiences

I was born and raised in Mannheim, Germany. I completed my high school and university education in Turkey. Our work with the German Consulate and the German Cultural Center continues. Our connections and transactions related to the pension office abroad are available at any time. I can also help with verbal translation on the phone.

I Want To Work With This Translator