Turkish, English Translator ULAŞ G.
İstanbul - 1921

Turkish, English Translator - 1921

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • English » Turkish: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » English: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical

Education Information

University: Istanbul University - Cerrahpaşa English Faculty of Medicine | 1998

Job experience

Experience: less than a year

Translator's Sample Translations

 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Rutin jinekolojik muayeneden pek farkı yoktur.
  It is not much different from routine gynecological examination.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Smear testi, serviks (rahim ağzı) kanseri TARAMA testidir.
  The smear test is a SCREENING test for cervical cancer.
 • Turkish » English - Medical Translation (Pharmaceutics)
  I.Katman Ağırlık açısından tüm seriler ağırlık tekdüzeliğine uygundur.
  All batches are in compliance with weight uniformity in terms of 1st Sheet Weight.
 • Turkish » English - Medical Translation (Pharmaceutics)
  Denetim için gelen resmi otoritenin ya da belgelendirme kuruluşunun kendilerine dair sunum yapma talebi doğrultusunda bu sunum gerçekleşir.
  In case the official authority or documentation institution coming for audit requests to give their own presentation, that presentation takes place.
 • Turkish » English - Medical Translation (Pharmaceutics)
  4.3.2.2.2.1.Genel besiyerine sayımı için ekimi yapılan dilusyondan pozitif kontrol uygulanacak katı besiyerine 5 damla damlatılır, sıvı besiyerine (Readycult Enterocooci ve Readycult Coliforms için 1 adet besiyeri içeriği 100 ml steril deiyonize suya aktarılır) ise 1 damla damlatılır.
  4.3.2.2.2.1. 5 drops are transferred from the dilution inoculated to general medium for counting to solid medium to which positive control would be applied, and 1 drop is transferred to liquid medium (1 medium content is transferred into 100 mL sterile deionized water for Readycult Enterococci and Readycult Coliforms).
 • Turkish » English - Medical Translation
  • Küçük çocuklarda kifozun kısmen düzeltilmesine izin veren ancak çocuğun büyümesi ile birlikte küçük (açık ya da kapalı) girişimler ile uzatılabilen implant kullanımı.
  • Usage of implants that allow for the partial correction of kyphosis in small children, and that can be extended through minor (open or closed) surgical interventions as the child grows.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  For some FE Candidates, this may be the first time they are getting this information, and for others it may have been a long time since they learned about it.
  Bazı SE Adayları için, bu belki de bu bilgilere ulaştıkları ilk an olabilir, ya da diğerleri için bunları öğrendikleri andan buyana çok zaman geçmiş olabilir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  Some of these visits will be very busy (especially at the very beginning and at visit 5) and you may need to stay at or around the hospital for a few days in a row or come back every day.
  Bu ziyaretlerin bir kısmı oldukça yoğun geçecektir (özellikle en baştaki ve 5. Haftadaki ziyaretler) ve birkaç gün hastanede veya çevresinde kalmanız veya her gün geri gelmeniz gerekebilir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  Pain disappeared after releasing the pressure on the injection site.
  Enjeksiyon sahasındaki baskı giderilince ağrı kalmadı.
 • English » Turkish - Medical Translation (Genetic)
  The threshold used in FGXE for identifying a copy number amplification is five (5) for ERBB2 and six (6) for all other genes.
  Bir kopya sayısı amplifikasyonunun belirlenmesi için FGXE'da kullanılan eşik ERBB2 için beş (5) ve diğer tüm genler için altıdır (6).
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  At the end of each day, Trainer may provide participants with colorful paper and ask them to write short comments about what they liked and what they did not like about today's session/s (participants can comment about the content of the session/s, the Trainer, logistics, the training facilities etc.) and what should be improved in order to make the training better.
  Her bir günün sonunda, Eğitmen katılımcılara renkli kağıtlar dağıtabilecek ve onlardan bugünün oturumu/oturumlarıyla ilgili neyi beğendikleri neyi beğenmediklerine ve eğitimi daha iyi hale getirmek için nelerin geliştirilmesi gerektiğine dair kısa yorumlar yazmalarını isteyebilecektir (katılımcılar, oturumun/oturumların içerikleri, Eğitmen, lojistik, eğitim imkanları vb. hakkında yorum yapabileceklerdir..

Other information & experiences

-