Turkish, English Translator HÜSEYIN Y.
İzmir - 1840

Turkish, English Translator - 1840

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • English » Turkish: 43750 characters (7000 Words)
  • Turkish » English: 43750 characters (7000 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Legal, Academic, Commercial, Literary, Tourism, Social Sciences

Education Information

University: military Academy - Systems Engineering | 1996

Job experience

Experience: 29 year(s)

freelance translator / Mart 2009 - Kasım 2011
Duty: none

Keyhan Translation - Istanbul / Kasım 2011 - Aralık 2015
Duty: none

EN Translation - Ankara / Ağustos 2013 - Aralık 2015
Duty: none

Translator's Sample Translations

 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Hastalığın evresi, hastanın yaşı, eşlik eden sağlık problemleri, çocuk istemi gibi bazı faktörlere göre ideal tedavi seçeneği hastaya sunulur.
  The ideal treatment option is offered to the patient according to several factors such as the stage of the disease, the age of the patient, concomitant health problems, desire to have children.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Nakliyeci, herbir araç sürücüsüne bir cep telefonu verecek ve verilen cep telefonları 24 saat süreyle açık tutulacaklardır.
  The Transporter will provide one cellular phone to each vehicle driver and the provided cellular phones will be kept open for 24 hours.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Ayrıca GNB gerek gördüğü durumlarda YÜKLENİCİ'nin de görüşünü alarak Sürücü ve İlgili YÜKLENİCİ personelini bireysel olarak ödüllendirebilecektir.
  GNB may reward the Driver and the relevant personnel of the CONTRACTOR individually, if required, by taking opinion of the CONTRACTOR .
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Çalışma sırasında geçici süre ile bile olsa açık kalması gereken çukurlar var mı?
  Are there any holes that must be kept open, even temporarily, during the work?
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Ölüm, ciddi yaralanma veya çok büyük hasar ile sonuçlanan kazalar ise en kısa süre içinde SEÇG Müdürlüğü'ne telefon ile bildirilmeli, ilk fırsatta yazılı bildirimler de tamamlanmalıdır.
  As for the accidents result in death, severe injury and very big damage, they should be immediately informed to HSES Management by phone within a short span and written notifications should be completed at the first chance.
 • English » Turkish - Commercial Translation (Products and catalogs)
  For perfect denture fixation use Protefix® Adhesive Cream or Protefix® Adhesive
  Mükemmel sabitlenme için Protefix® Yapıştırma Kremi veya
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  After you have consented to participate in this study, you will go through a screening period so that your study doctor can assess if you are really suitable for the study.
  Çalışmaya katılma konusunda onayınız alındıktan sonra, çalışmaya gerçekten uygun olup olmadığınızın çalışma doktorunuz tarafından değerlendirilebilmesi adına bir tarama periyodundan geçeceksiniz.
 • English » Turkish - Commercial Translation (Regulation)
  Includes any products that can be described/observed as a preparation which is intended to rehydrate and maintain electrolyte balance in the body, by replacing fluid lost through exercise or due to sickness such as diarrhoea or vomiting.
  Hareket etme veya ishal ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle oluşan sıvı kaybının giderilmesi yoluyla vücudun rehidrasyonunun sağlanması ve vücuttaki elektrolit dengesinin idame ettirilmesi amacını taşıyan bir preparat olarak tanımlanabilen/gözlemlenebilen her türlü ürün dahildir.
 • English » Turkish - Commercial Translation (Marketing, advertising and PR)
  - SUMMER 2015 MODELS AT A REGULAR PRICE
  - SEZON FİYATLARINDAKİ YAZ 2015 MODELLERİ
 • English » Turkish - Legal Translation (Regulation)
  (ii) That, when an entire, distinct herd is converted to organic production, the producer may, provided no milk produced under this subparagraph enters the stream of commerce labeled as organic after June 9, 2007:
  (ii) Tüm, ayrık bir hayvan sürüsünün organik üretime geçişi yapıldığında, üretici, bu bent kapsamında üretilen süt ürününün, 9 Haziran 2007'den sonra organik etiketiyle ticaret akışına katılmaması şartıyla:

Other information & experiences

I am a retired Major. During my tenure, I have been to the USA, Italy and Bulgaria. I also worked at NATO Headquarters in Istanbul.