Turkish, English translator - NACIYE B. B.

About NACIYE B. B. - Turkish, English translator

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Language Pairs
  • English » Turkish: 15000 characters (2400 Words)
  • Turkish » English: 9000 characters (1440 Words)
 • Fields of Expertise:
  Academic

Education Information

University: Hacettepe University - Medicine (English) | 2010
Degree: Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital - Physical Medicine And Rehabilitation | 2015

Job experience

Experience: 19 year(s)

Translator's Sample Translations

 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  En yüksek Nusselt sayısı 100 mm'lik kanat yüksekliğinde gözlenmiştir.
  The highest Nusselt number was observed at a fin height of 100mm.
 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  150 mm kanat boyu için ortalama %67'lik bir artış göstermiştir.
  It depicted a 67-percent average decrease for 150-mm fin height.
 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  Bulunan bu değerler 1 den küçük olduğundan termodinamik anlamda kanatçıklı yüzey kullanılması avantajlı bir yöntemdir.
  Since the calculated values are less than 1, using finned surfaces is thermodynamically adventageous.
 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  Aynı Reynolds sayısı için kanat boyları arasında karşılaştırma yaparsak Nusselt 100 mm kanat boyu için maksimum değere ulaşmıştır.
  Comparing the effect of fin height when the Reynolds number is the same, the Nusselt number reached the maximum for 100-mm fin height.
 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  OA-2 ısı alıcısı 200 mm kanatçık boyu için sayısal analiz ve deneysel sonuçları karşılaştırdığımızda her iki sonuçta da sürtünme faktörü sayısı Reynolds sayısı ile azalma göstermiştir.
  Comparing the results of numerical and experimental analyses for OH-2 heat receiver with 200-mm fin height, it is observed that the friction factor decreases with increasing Reynolds number in both analysis.
 • Turkish » English - Academic Translation (Chemistry)
  Bu nedenle optimum altıgen (OA-1 ve OA-2) kanatçıklı ısı alıcıları için 3 ayrı boyda (100, 150, 200 mm) ve 5 ayrı hızda (1.2, 2.3, 3.5, 4.2, 4.6 m/s) sayısal hesaplamalar yapılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
  Therefore, numerical calculations were performed for optimum hexagon (OH-1 and OH-2) at 3 different lengths (100, 150, 200 mm) and 5 different flow rates (1.2, 2.3, 3.5, 4.2, 4.6 m/s) and calculated valued were compared to the experimental results.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  What did we learn about Healthy Timing and Spacing of Pregnancy today?
  Bugün Sağlıklı Hamilelik Zamanlaması ve Hamileliğe Ara Verme konusunda ne öğrendik?
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Instructions for Effective Listening Exercise (30 minutes)
  Egzersiz #2: Etkili Dinleme Egzersizi Talimatları (30 dakika)
 • English » Turkish - Medical Translation (Genetic)
  Genomic alterations detected may be associated with activity of certain FDA approved drugs, however the agents listed in this report may have little or no evidence in the patient's tumor type
  Tespit edilen genomik değişimlerin bazıları FDA onaylı ilaçlarla ilintili olabilir, ancak bu raporda listelenen ajanlar hastanın tümör tipi için ya çok cüzi ya da hiç bir kanıt sunmamış olabilir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Genetic)
  ADDITIONAL THERAPIES – FDA APPROVED IN OTHER TUMOR TYPES THERAPY RATIONALE
  İLAVE TERAPİLER – DİĞER TÜMÖR TİPLERİNDE FDS ONAYLI TERAPİ AÇIKLAMA
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  You will have to mark the injection site in the Patient Diary that will be provided to you.
  Size verilen Hasta Günlüğü'ne enjeksiyon alanını işaretlemeniz gerekecektir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  The bag has cooling packs that have to be cooled according to instructions provided by your study doctor/nurse, prior to transporting medication.
  Çantanın içinde, çalışma doktorunuzun/hemşirenizin vereceği talimatlara uygun olarak, ilacı taşımadan önce soğutulması gereken soğutma paketleri bulunur.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  PowerPoint Presentation on IPC and Demonstration (30 minutes):
  KAİ PowerPoint Sunumu ve Gösterimi (30 dakika):
 • English » Turkish - Medical Translation (Pharmaceutics)
  This visit when your child will receive the study drug at the hospital will last one week if your child is in group 1 or 2 (W13, D85-D92) and two weeks if your child is in group 3 (W13, D85-D99).
  Eğer çocuğunuz grup 1 veya 2 (W13, D85-D92) ise hastaneden çalışma ilacı aldıktan sonra hafta, grup 3'te ise (W13, D85-D99) iki hafta bu vizit yapılır.

Other information & experiences

None

I Want To Work With This Translator