Turkish, English Translator SENA Ç.
İstanbul - 1214

Turkish, English Translator - 1214

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • English » Turkish: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » English: 7000 characters (1120 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Technical, Academic, Commercial, Financial, Literary, Tourism, Website, Social Sciences

Education Information

University: Istanbul University - Philosophy | 2009
Degree: Bogazici University - Department of History Asian Studies Master's Program | 2013
Doctorate: Yeditepe University - Department of Anthropology | 2015

Job experience

Experience: 11 year(s)

Translator's Sample Translations

 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Make the adjustments described in the section on Bench Range Adjustment-Air-to-Retract (ATR) Valve.
  Hava-Geri-Çekmeli (ATR) Vananın Tezgah Aralığı Ayarı bölümünde açıklanan ayarlamaları yapın.
 • English » Turkish - Technical Translation (Machinery)
  Fasten Sawboy by means of the screw onto the parallel fence, in the case of a thin-walled fence by means of said screw and the nut.
  Vida yardımıyla, ince duvarlı tahta perde olması durumunda ise söz konusu vida ve somun vasıtasıyla testereyi paralel tahta perde üzerine sabitleyin.
 • English » Turkish - Technical Translation (Chemistry engineering)
  Assume conformity with applicable disposal regulations.
  Uygun atık mevzuatları ile uygunluğa dikkat edin.
 • English » Turkish - Medical Translation (Urology)
  The study period was divided into two sections: from 2008 to 2011 (13 cases) and from 2012 to 2013 (9 cases).
  Çalışma süresi iki kısma ayrıldı: 2008'den 2011'e (13 vaka) ve 2012'den 2013'e (9 vaka).
 • English » Turkish - Technical Translation (Telecommunication)
  To save peripheral slots, there are two SATA connectors reserved on hybrid backplane by cable connection for storage extension.
  Periferik yuvaları korumak adına, depolama uzantısı için kablo bağlantısı yoluyla hibrid arka düzlem üzerinde ayrılmış iki adet SATA konnektörü bulunmaktadır.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  To download more information concerning the TopWorx™ D-Series ESD Valve Controller, including a copy of the Sira Functional Safety Assessment Report visit us online at http://www.topworx.com
  SIRA İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesi Raporunun bir kopyasının da bulunduğu web sitesinden,TopWorx™ D Serisi ESD ValfKontrol Cihazı ile ilgili daha fazla bilgi indirmek için,http://www.topworx.com adresini ziyaret edin.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  M2 döneminde A noktasından B noktasına navlunu 45,00 TL/Ton olan nakliyenin bu artış oranına göre M3 dönemi fiyatı %5,67 artış ile 47,55 TL/Ton olacaktır.
  The freight cost from point A to point B which was 45,00 TL /Ton in M2 term shall be 47,55 TL/Ton in M3 term as per the 5,67% increase rate.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Aksi taktirde, işin aciliyetine göre GNB, başka bir firma ile taşıma işini yaptırtabilir.
  Otherwise, GNB may have another company make transportation depending on urgency of the work.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  İzolasyonu sağlayan bütün ekipmanlar etiketlendi mi?
  Is all the equipment providing insulation labelled?
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Zaman verileri, işletmelerin çalışan ve makine kapasitesini doğru şekilde belirleyebilmesi, bu kapasiteyi verimliliği en üst seviyeye taşıyabilecek şekilde etkin bir biçimde kullanabilmesi, maliyet ve teslimat tarihlerine ilişkin doğru öngörülerde bulunabilmesi ve kurulacak özendirici ücret sistemi için bilimsel veri sağlaması açısından oldukça kritiktir.
  Time data is critical to correctly determine the employee and machine capacity of enterprises, to be able to utilize that capacity in a fashion that can maximize the efficiency, and to make correct predictions on cost and delivery dates and to provide the scientific data for incentive pay system that will be set up.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Business / Commerce (general))
  Tehlikeli atık yönetiminde çıkan atıkların tipine yönelik lisanslı firma sözleşmelerinin imzalanması sonrasında periyodik teslimler ve Çevre Bakanlığı bildirimleri yapılmaktadır.
  Following the signing of licensed company contracts for the types of wastes extracted during the hazardous wastes management, periodic deliveries and notifications to the Ministry of Environment are being made.

Other information & experiences

None