Türkisch, Englisch Übersetzer SENA Ç.
İstanbul - 1214

Übersetzer 1214 - für Türkisch, Englisch

Zu bevorzugten Übersetzern hinzufügen

Unser Übersetzungsbüro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Übersetzer auszuwählen, der am besten zu den Eigenschaften Ihrer Übersetzung passt. Nachfolgend finden Sie die Informationen eines unserer Übersetzer, die in Türkischer und Englischer Sprachen arbeiten. Wenn Sie mit diesem Übersetzer arbeiten möchten, müssen Sie lediglich Ihre Übersetzung an unser Büro senden, indem Sie auf den Link „Ich möchte mit diesem Übersetzer arbeiten“ und dann auf „Übersetzung jetzt senden“ klicken.

Informationen zu Sprache/Branche/Kapazität

 • Dil çiftleri
  • Englische » Türkische: 10000 Charaktere (1600 Wörter)
  • Türkische » Englische: 7000 Charaktere (1120 Wörter)
 • Fachgebiete:
  Medizinisch, Technisch, Akademisch, Kommerziell, Finanziell, Literarisch, Tourismus, Webseite, Sozialwissenschaft

Ausbildungsinformationen

Universität: Universität Istanbul - Philosophie | 2009
Grad: Bogazici-Universität - Institut für Geschichte, Masterstudiengang Asienwissenschaften | 2013
Promotion: Yeditepe-Universität - Institut für Anthropologie | 2015

Berufserfahrung

Erfahrung: 11 Jahr(e)

Beispielübersetzungen des Übersetzers

 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Industriell Automatisierung)
  Make the adjustments described in the section on Bench Range Adjustment-Air-to-Retract (ATR) Valve.
  Hava-Geri-Çekmeli (ATR) Vananın Tezgah Aralığı Ayarı bölümünde açıklanan ayarlamaları yapın.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Maschinen)
  Fasten Sawboy by means of the screw onto the parallel fence, in the case of a thin-walled fence by means of said screw and the nut.
  Vida yardımıyla, ince duvarlı tahta perde olması durumunda ise söz konusu vida ve somun vasıtasıyla testereyi paralel tahta perde üzerine sabitleyin.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Chemie Technik)
  Assume conformity with applicable disposal regulations.
  Uygun atık mevzuatları ile uygunluğa dikkat edin.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Urologie)
  The study period was divided into two sections: from 2008 to 2011 (13 cases) and from 2012 to 2013 (9 cases).
  Çalışma süresi iki kısma ayrıldı: 2008'den 2011'e (13 vaka) ve 2012'den 2013'e (9 vaka).
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Telekommunikation)
  To save peripheral slots, there are two SATA connectors reserved on hybrid backplane by cable connection for storage extension.
  Periferik yuvaları korumak adına, depolama uzantısı için kablo bağlantısı yoluyla hibrid arka düzlem üzerinde ayrılmış iki adet SATA konnektörü bulunmaktadır.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Industriell Automatisierung)
  To download more information concerning the TopWorx™ D-Series ESD Valve Controller, including a copy of the Sira Functional Safety Assessment Report visit us online at http://www.topworx.com
  SIRA İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesi Raporunun bir kopyasının da bulunduğu web sitesinden,TopWorx™ D Serisi ESD ValfKontrol Cihazı ile ilgili daha fazla bilgi indirmek için,http://www.topworx.com adresini ziyaret edin.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  M2 döneminde A noktasından B noktasına navlunu 45,00 TL/Ton olan nakliyenin bu artış oranına göre M3 dönemi fiyatı %5,67 artış ile 47,55 TL/Ton olacaktır.
  The freight cost from point A to point B which was 45,00 TL /Ton in M2 term shall be 47,55 TL/Ton in M3 term as per the 5,67% increase rate.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Aksi taktirde, işin aciliyetine göre GNB, başka bir firma ile taşıma işini yaptırtabilir.
  Otherwise, GNB may have another company make transportation depending on urgency of the work.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  İzolasyonu sağlayan bütün ekipmanlar etiketlendi mi?
  Is all the equipment providing insulation labelled?
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Zaman verileri, işletmelerin çalışan ve makine kapasitesini doğru şekilde belirleyebilmesi, bu kapasiteyi verimliliği en üst seviyeye taşıyabilecek şekilde etkin bir biçimde kullanabilmesi, maliyet ve teslimat tarihlerine ilişkin doğru öngörülerde bulunabilmesi ve kurulacak özendirici ücret sistemi için bilimsel veri sağlaması açısından oldukça kritiktir.
  Time data is critical to correctly determine the employee and machine capacity of enterprises, to be able to utilize that capacity in a fashion that can maximize the efficiency, and to make correct predictions on cost and delivery dates and to provide the scientific data for incentive pay system that will be set up.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Wirtschaft / Handel (allgemein))
  Tehlikeli atık yönetiminde çıkan atıkların tipine yönelik lisanslı firma sözleşmelerinin imzalanması sonrasında periyodik teslimler ve Çevre Bakanlığı bildirimleri yapılmaktadır.
  Following the signing of licensed company contracts for the types of wastes extracted during the hazardous wastes management, periodic deliveries and notifications to the Ministry of Environment are being made.

Weitere Informationen und Erfahrungen

Keiner