Turkish, German Translator MELTEM U. A.
Antalya - 2387

Turkish, German Translator - 2387

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, German languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • German » Turkish: 20000 characters (3200 Words)
  • Turkish » German: 20000 characters (3200 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Commercial, Financial, Tourism, Website, Social Sciences

Education Information

University: Hacettepe University - German language and literature | 2000

Job experience

Experience: 10 year(s)

Magic Life Kemer / 2004-2005
Duty: Front office manager

Orange County Resort Otel/ / 2005-2007
Duty: Front office manager

Foreign Relations Department / 2011..
Duty: German Translator

Translator's Sample Translations

 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Gewünschten Antrieb für den Tipp-Betrieb oder zum Initialisieren anwählen
  İstenen tahriki ritim işletimi veya başlangıç konumuna getirmek için seçiniz
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Der Not-Halt-Befehl ist nicht zum Abschalten der Anlage wäh- rend des Normalbetriebes vorgesehen.
  Acil-Durma-Emri, tesisin normal işletimi esnasında kapatılması için öngörülmemiştir.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Kabel des STP-2A in die Rille zwischen Oberschale (3001) und Unterschale (3002) klemmen (siehe Detailausschnitt).
  STP-2A kablosunu üst tekne (3001) ile alt tekne (3002) arasındaki boşluğa sıkıştırınız (bakınız detaylı kesit).
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Stationsübersicht, Anwahl der Stationen, Ein-/ Ausschalten und konfigurieren der Stationen.
  İstasyon genel bakışı, istasyon seçme, aç/kapa ve istasyon yapılandırma.
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  “Klicken“ Sie in die jeweilige Zeile, um einen bereits gesicherten Benutzer zu löschen.
  Daha önce kayıt altına alınmış bir kullanıcıyı silmek için ilgili hücreye ''tıklayın''.
 • German » Turkish - Technical Translation (Construction Material)
  Reinigungslösung nach Bedarf und Empfehlung von KMS bei 38 - 52°C umwälzen.
  Temizleme solüsyonunu 38 ila 52°C'de ihtiyaç duyulduğu kadar ve KMS tavsiyelerine uygun olarak dolaşımda tutun.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Bei Arbeiten in engen Räumen gegebenenfalls vorhandene nationale Vorschriften beach- ten!
  Dar mekânlarda yapılacak işlerde varsa ulusal talimatları gözetiniz!
 • German » Turkish - Financial Translation (Taxation And Customs)
  12.Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
  12. Üçüncülere karşı gizlilik yükümlülüğü ve verilerin korunması
 • German » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Drehschalter zum Einschalten der Spannungsversorgung.
  Gerilim kaynağını açmak için döner anahtar.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Kaplamalı ve kaplamasız çerçevelere göre sıyırma bıçak seviyeleri ayarlanabilir.
  Einstellbare Klingen für Rahmen mit und ohne Beschichtung
 • Turkish » German - Medical Translation
  Makette ve İnsanda Kan Basıncının Ölçümü
  Messung des Blutdrucks bei einem Modell und beim Menschen
 • Turkish » German - Medical Translation
  Birinci basamakta baŞdönmesi olan hastaya ilk tıbbi yaklaŞımı yapabilir ve hastayı yönlendirebilir.
  Der/die Studierende kann den ersten medizinischen Ansatz an einen Patienten machen, der Vertigo in der ersten Stufe hat und den Patienten überweisen.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Amenore ile gelen olguya yaklaşım
  Annäherung an den Fall mit Amenore.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Ateşli Hastaya Yaklaşım ve Ateş Nedenleri
  Ansatz an Patienten mit Fieber und Gründe für Fieber
 • Turkish » German - Medical Translation
  Demiyelinizasyon ve dejeneratif hast. patalojisi II
  Demyelinisierung und degenerative Krankheitenpathologie II
 • Turkish » German - Medical Translation
  PVC profillerin 22,5°-90° dış açılarda yüksek kalitede kesimini yapar.
  Hochwertiger Schnitt von PVC Profilen mit einem Außenwinkel von 22,5°-90°.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Nörojenik mesane hakkında genel bir bilgiye sahip olma, tanı ve tedavi prensiplerini belirtebilmeleri,
  Lernen von Inkontinenzdiagnostik und
 • Turkish » German - Medical Translation
  Rektal muayene, rektal tüp ve lavman
  Rektale Untersuchung, Rektalrohr und Einlauf
 • Turkish » German - Website Translation (Electrical engineering)
  Her iki takımın da maç boyunca gördüğü sarı/kırmızı kartların toplam sayısı
  Die Anzahl der Karten beiden Teams in der regulären Spielzeit .
 • Turkish » German - Medical Translation
  Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları
  Gallenwege und Galenwegkrankheiten
 • Turkish » German - Medical Translation
  EriŞkin bir kiŞide genital organların yapısı bunların endokrin fonksiyonları ve psikolojik boyutuyla birlikte cinsel iŞlevin açıklanması
  Die Struktur der Geschlechtsorgane bei einer erwachsenen Person, ihre endokrinen Funktionen und die Erklärung der Sexualfunktion zusammen mit der psychologischen Dimension.

Other information & experiences

I lived in Germany until university. I actively used my mother tongue, German, in my university life and in my professional life.