Turkish, English, Spanish Translator SEDA V.
İstanbul - 1964

Turkish, English, Spanish Translator - 1964

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English, Spanish languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • English » Turkish: 15000 characters (2400 Words)
  • Spanish » English: 15000 characters (2400 Words)
  • Turkish » English: 18000 characters (2880 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Technical, Legal, Academic, Commercial, Financial, Tourism, Website, Social Sciences

Education Information

University: Umass Amherst - Pre-Architecture | 1996

Job experience

Experience: 29 year(s)

Fiorello's Cafe - New York / 1996-1999
Duty: Manager

Akusta Elektronik - Sf-Rkd / 2000-2009
Duty: Logistics & International Relations Manager

Mezzaluna Express Kanyon / 2009-
Duty: Partner

Translator's Sample Translations

 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  İşbu Sözleşme kapsamına giren ve nakledilen dökme madeni yağların sevk irsaliyesinde mal garantisi olarak belirtilen bedel (yükleme ünitesi Depo Cari Afişe Satış Fiyatı) üzerinden nakliyat sigortası GNB tarafından yaptırılacaktır.
  GNB will have the transportation insurance made over the amount being specified as guarantee of goods in the delivery note of bulk mineral oils which are within the scope of this contract and which are being transported.
 • Turkish » English - Financial Translation (Financial reports)
  Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir.
  This type of bonus share distributions in the computation of earnings per share, are assessed as issued shares.
 • Turkish » English - Medical Translation
  Omurga yaralanmalarında cerrahi yönteme başvurulması için iki ana neden bulunuyor:
  In spinal injuries, there are two main reasons to revert to the surgical method:
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Sürücü eğitim programı var mı?
  Is there a driver training program?
 • Turkish » English - Financial Translation (Banking and investment)
  Bu kapsamda hazırlanan emsal çalışmasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
  The precedent study prepared in this regard is presented on the table below.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Bununla beraber, NAKLİYECİ'ni kullandığı bütün araçlar sözleşme süresince herhangi bir anda 1.000.000 (birmilyon) kilometrenin altında olmak zorundadır.
  In addition, the mileage of all vehicles operated by CARRIER should be less than 1,000,000 (one million) km at a given time during the validity of the contract.
 • Turkish » English - Website Translation (Products and catalogs)
  34GS1905 plakalı araç için ikame araç talebiniz başarıyla alındı.
  Your replacement vehicle request to replace your vehicle with license plate number 34GS1905 has been successfully received.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  The Minimal Corresponding Source for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.
  Birleşik Ürün için Asgari Uyumlu Kaynak, kendi içinde düşünüldüğünde Uygulamaya dayanan ve Bağlantılı Sürümde bulunmayan Birleşik Ürün kaynak kodu hariç Birleşik Ürün için Uyumlu Kaynak anlamına gelir.
 • English » Turkish - Technical Translation (Telecommunication)
  Onboard optical isolators protect your PC and equipment against damage from ground loops, increasing system reliability in harsh environments.
  Dahili optik izolatörler, sert ortamlarda sistem güvenilirliğini artırarak, zemin döngülerinden kaynaklı hasara karşı PC ve ekipmanlarınızı korur.
 • English » Turkish - Technical Translation (Chemistry engineering)
  MC+200iv01 NDP Med Concentrated Page 1 11/10/2011 17:51:26
  MC+200iv01 NDP Med Konsantre Sayfa 1 11/10/2011 17:51:26
 • English » Turkish - Technical Translation (Biochemistry)
  Screen Clean has received the seal of approval of DEKRA for material compatibility.
  Screen Clean malzeme uyumluluğu için DEKRA onay mührü almıştır.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Refer to the appropriate actuator instruction manual for information on this procedure.
  Bu prosedür hakkında bilgi almak için uygun aktüatör kullanım kılavuzuna bakın.
 • English » Turkish - Technical Translation (Machinery)
  2003 Quincy Quincy, IL Cable-Stay 7.25 & 8.75 0.045
  2003 Quincy Quincy, IL Kablolu-Askı 7,25 & 8,75 0,045
 • English » Turkish - Technical Translation (Chemistry engineering)
  The temperature must not fall below 10°C during curing.
  Kürlenme sırasında sıcaklık 10°C'nin altına düşmemelidir.
 • English » Turkish - Website Translation
  The painting features portraits of 16th-century Toledo's most important citizens, dressed in late-Renaissance fashions.Also visit the Monastery of Saint John of the Kings, built by King Ferdinand and Queen Isabella in the 15th century.
  Bu resim 16. yüzyıl Toledo'sunun en önemli vatandaşlarının geç Rönesans dönemi kıyafetleriyle portelerini göstermektedir. Kralların Saint Johnu Manastırını da ziyaret edin, bu manastır 15. yüzyılda Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella tarafından yaptırılmıştır.

Other information & experiences

Between 1992 and 2000, I lived in the United States for both my university education and my business life afterwards.