Turkish, German Translator SUNA M.
İstanbul - 1533

Turkish, German Translator - 1533

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, German languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • German » Turkish: 8000 characters (1280 Words)
  • Turkish » German: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Academic, Commercial

Education Information

University: Stuttgart University - Silence | 1996
Doctorate: FHTE Esslingen - Chemistry/ Dry Powder Coating | 1997

Job experience

Experience: 34 year(s)

Translator's Sample Translations

 • Turkish » German - Medical Translation
  PRATİK-İnsan Kanından DNA Eldesi
  PRAXIS-DNA-Gewinn aus dem menschlichen Blut
 • Turkish » German - Medical Translation
  Kullanımı kolay ve esnek işletim sistemi sayesinde, tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
  Kompatibel mit allen Schreinerei- und Optimierungsprogrammen aufgrund einfach zu bedienendem und flexiblem Betriebssystem.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II.
  Sozialismus) und das Osmanische Reich
 • Turkish » German - Medical Translation
  Karniyoserebral Travmalarda Reanimasyon Karniyoserebral Travmalarda Reanimasyon Komalarda Reanimasyon Beyin Ölümü Ağrı Tanımı, Sınflaması, Nörofizyolojisi ve Türleri Ağrı Tedavi İlkeleri Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi Ağrılı Hastaya YaklaŞım Analjezikler (NSAİD, Adjuvanlar) Analjezikler (Opioid Analjezikler) Kanser Ağrıları Ağrıda Palyatif Bakım, Ağrı Klinikleri
  Reanimation im karnioserebralen Trauma Reanimation im Koma Hirntodschmerz Definition, Klassifikation, Neurophysiologie und Typen Grundlagender Schmerzbehandlung Beurteilung eines Patienten mit Schmerzen Annäherung an den Patienten mit Schmezen Analgetika (NSAIDs, Adjuvantien) Analgetika (Opioid-Analgetika) Krebsschmerzen Palliative Schmerzpflege, Schmerzkliniken
 • Turkish » German - Medical Translation
  Normal radyoanatomi ve radyolojik bulguları belirtebilmeleri,
  normale Radioanatomie und radiologische Befunde identifizieren können,
 • Turkish » German - Medical Translation
  Mesajınız başarıyla gönderildi.
  Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
 • Turkish » German - Medical Translation
  Santral ve sinir sistemi travması
  Zentral- und Nervensystem Trauma
 • Turkish » German - Medical Translation
  6 Birinci basamakta veziko-üreteral reflüyü yönetebilir.
  6 Der/die Studierende kann vesiko-ureteralen Reflux in der ersten Stufe behandeln.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  H Pull Down Menü aller gespeicherten Rezepte
  H Kayıtlı bulunan tüm reçeteler için Pull Down Menü
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Beachten Sie die Angaben zur Inbetriebnahme in den Betriebsanleitungen zu den einzel- nen Maschinen.
  Makinelerin işletme talimatlarında devreye almayla ilgili bilgileri dikkate alınız.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Products and catalogs)
  Dabei zeigt sich, dass durch das neuartige Wirkprinzip ein protektiver Effekt auftritt, der die gewünschten Resultate in den relevanten Berei- chen erzielt.
  Burada yeni türdeki etki prensibi sayesinde ibahis konusu alanlarda arzu edilen sonuçların elde edildiği koruyucu bir etkinin ortaya çıktığı görülmüştür.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Spänen befreien bei jedem Ölwechsel.
  üzerindeki talaşları temizleyiniz.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Pumpe ermitteln (ausfiltern), ggf. Durchflussmesser ausbauen und mit Bürste und Seifenwasser reinigen.
  hacmini hesaplayınız (filtreleme), gerekirse akış ölçeri sökünüz ve fırça ve sabun yardımıyla temizleyiniz.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Folgende Hinweise zur Vorbereitung der endgültigen Außerbetriebnahme
  Tesisin nihai olarak devre dışı bırakılması için aşağıdaki hazırlık uyarılarını
 • German » Turkish - Commercial Translation (Products and catalogs)
  Es traten weder postoperative Schmerzen auf, noch wurden Medikamente verabreicht.
  Ne operasyon sonrası ağrı ortaya çıktı, ne de ilaç verildi.
 • German » Turkish - Commercial Translation (Textile)
  Für Transportzwecke abgebaute Teile müssen vor Wiederinbetriebnahme sorgfältig an ih- ren ursprünglichen Stellen montiert und befestigen werden.
  Nakliye amacıyla sökülen paraların makine tekrar çalıştırılmadan önce asıl yerlerine titizlikle monte edilmeleri ve sabitlenmeleri gerekmektedir.

Other information & experiences

Since 1991, I have been interpreting the bureaucratic procedures of our citizens living abroad. In the following years, I translated from the internet in different offices and on different subjects. I have taught private colleges for the last 6 years.