Turkish, English Translator NEVIN Ö.
Adana - 1376

Turkish, English Translator - 1376

Add to Favorite Translators

Our translation office offers you the opportunity to choose the most suitable translator for the characteristics of your translation. Below is the information of one of our translators working in Turkish, English languages. If you want to work with this translator, all you have to do is submit your translation to our office by clicking on the link "I want to work with this translator" and then "Send your translation now".

Language/Branch/Capacity Information

 • Dil çiftleri
  • English » Turkish: 30000 characters (4800 Words)
  • Turkish » English: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical

Education Information

University: Gazi University - Chest Diseases, Anatomy | 2002

Job experience

Experience: 20 year(s)

Translator's Sample Translations

 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Be attentive to the woman (i.e: do not perform other tasks at the same time and do not interrupt).
  Kadına karşı ilgili olun (yani, aynı zamanda başka işlerle uğraşmayın ya da kadının sözünü kesmeyin).
 • English » Turkish - Medical Translation (Urology)
  Mean operation time was significantly shorter in period 2 compared to period 1 (p < 0.01).
  Ortalama operasyon süresi süreç 2'de süreç 1'e göre anlamlı miktarda kısaydı (p
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Provide information appropriate to the women's identified problems and needs.
  Kadınların belirlenmiş sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun bilgileri sağlamak.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  There's a very small chance (1 in 100) that the injectable user can get pregnant even if she always uses it correctly.
  Enjekte edilebilir ürünleri sürekli düzgün bir şekilde kullansalar bile kadınların çok küçük de olsa (100 kadından 1'i) hamile kalma olasılığı bulunmaktadır.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  There's a very slight chance that the cut ends of the vas deferens can grow back together after a vasectomy, which means the semen may contain active sperms and cause a pregnancy.
  Meni kanalı ameliyatından sonra sperm kanallarının kesilen uçlarının yeniden eski haline gelmesi için çok küçük bir olasılık bulunmaktadır, bu da menin etkin sperm içerebileceği ve gebeliğe neden olabileceği anlamına gelmektedir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Combination Oral Contraceptives (COCs) or Combination Pills (containing both progestin and estrogen hormones)
  Ağızdan alınan Doğum Kontrol Ürünleri (AADKÜK'ler) ya da Hap Karışımları (hem projestin hem de östrojen hormonlarını içeren)
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Ağrıyı kısmen rahatlatabilirler, ancak tek başına problemin çözümünde yeterli değildir.
  They can partially relieve pain, but alone is not enough to solve the problem.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Kilo verme, beslenme ve egzersiz
  Losing weight, nutrition and exercise
 • Turkish » English - Medical Translation
  Bu çalışmanın bize kattığı bilgi ise Tip 1 DM ile çalışan klinisyenler, el fonksiyon değerlendirmesi gibi muskuloskeletal bozuklukların hastalarının rutin hikayesi içerisinde daha fazla yer alması gerekliliğini düşünmekteyiz.
  Based on the information we have obtained from our study we think that musculoskeletal disorders such as evaluation of hand function should be included in the routine history by clinicians involved in Type 1 DM.
 • Turkish » English - Medical Translation (Pharmaceutics)
  Analitik Metodu ile İlgili Değişiklik Kontroller 45
  Amendment Controls Related with Analytical Method 45
 • Turkish » English - Medical Translation (Pharmaceutics)
  Desloratadin & Montelukast 5/10 mg Film Tablet ürünlerine ait ambalaj malzemeleri değerlendirmeleri aşağıda özetle sunulmuştur.
  Evaluations on packaging materials that belong to Desloratadin & Montelukast 5/10 mg Film Tablet product were indicated shortly below.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Kanser taraması, henuz bir sikayeti olmayan kişilerde erken tanı amacıyla uygulanan testlerdir.
  Cancer screening includes the tests applied for early diagnosis in people who do not have any complaints yet.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin (hormonal) bozukluklardan biridir.
  Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine (hormonal) disorders in women of reproductive age.

Other information & experiences

During my assistantship period, he prepared many English articles, posters, book chapters, lectures and presentations. I also translated chapters from English to Turkish in 3 books. I made oral presentations in English at international congresses.