Turkish, English translator - NESLIHAN D.

About NESLIHAN D. - Turkish, English translator

Add to Favorite Translators

Tourism is one of the fields of translation' where language and translation skills must be used skillfully. Translated tourism content is important for the commercial success of tourist companies. For this purpose, the texts must be written at the native language level and attract the attention of tourists. At this point, you should work with the right translator to translate promotional texts for tourism in English. Ms. Neslihan, one of the distinguished translators in our large team, is perfect for this type of work. He was born and raised in England. He did all his education abroad and received a bachelor's degree in international tourism management. Thus, he has excellent command of both the language and the branch. Since he has been working as a translator for a long time, he is also competent in other fields. Apart from tourism translations, he also carries out technical translations and financial translations.

On this page, you can view the information of the translator named NESLIHAN, number 1048. If his area of expertise, education and experience match the qualifications of your translation, we can direct your translation to him. You can order translation by following these steps. First, click on the "I Want to Work with This Translator" button below. From here you will be directed to the Send Translation page. When you fill out your order information and upload your documents, your translation will be delivered to them.

Moreover, if you wish, you can add this translator to your favorite translators list. For this process, which requires membership, you must register to the online translation office system.

Language/Branch/Capacity Information

 • Language Pairs
  • English » Turkish: 10000 characters (1600 Words)
  • Turkish » English: 10000 characters (1600 Words)
 • Fields of Expertise:
  Technical, Commercial, Financial, Tourism, Website

Education Information

University: Middlesex University - International Tourism Management | 2011

Job experience

Experience: 9 year(s)

My own business / Devam bu güne
Duty: Turkish-English, English-Turkish translation and interpreting

Translator's Sample Translations

 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Kendinizi tanıttıktan sonra tahmini varış zamanını bildiriniz.
  Notify your estimated time of arriver after introducing yourself.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Bir kaza veya bir olay sırasında alınacak güvenlik tedbirleri mevcut mu?
  Are there measures to be taken during an accident or an event?
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Sürücülerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve yükümlülükleri YÜKLENİCİ'ye aittir.
  The rights and liabilities of the drivers resulted from labor and social security regulation belong to the CONTRACTOR.
 • Turkish » English - Financial Translation (Financial reports)
  İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 6 standarda değişiklik getirmiştir:
  2010-2012 period improvement projects have brought changes to 6 standards stated below:
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  11.3 Mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde tarafların hiçbiri işbu sözleşme ile taahhüt ettikleri işleri ifa edememiş ve geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulamayacaklardır.
  11.3 In the presence of force majeure, neither of the parties is going to be held accountable with this contract for not fulfilling or delaying the undertaken works.
 • Turkish » English - Financial Translation (Banking and investment)
  Talebin içeriğini ve belgeleri inceler.
  It shall check the request content and documents.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir.
  Additional price will not be paid for it.
 • Turkish » English - Financial Translation (Financial reports)
  Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket'in diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında, Şirket'in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
  In terms of providing different features a certain product or service or a group of related products or services or the risks and benefits from other parts of the Company they are part of other parts of the Company.
 • English » Turkish - Technical Translation (Machinery)
  Only use genuine Felder-Group carbide inserts.
  Sadece hakiki Felder-Grup karbür ekleri kullanın.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  For NPS 12 and 16x12, insert cap screws into the two 3/8 inch UNC tapped holes in the bottom of the seat ring (key 9).
  NPS 12 ve 16x12 için, yuva halkasının (9) tabanındaki iki adet 3/8 inç UNC delikler içerisine kapak vidalarını takın.
 • English » Turkish - Technical Translation (User Manual)
  If the analog input is set to Fixed, then analog input signal will be set the value that you enter into this field.
  Eğer analog giriş Fixed (Sabit) olarak ayarlanmışsa, bu durumda analog giriş sinyali bu alana girdiğiniz değere ayarlanacaktır.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  This section covers replacing packing used in plain and extension bonnets.
  Bu bölüm, düz ve portatif kapaklarda kullanılan kullanılan salmastranın değiştirilmesini içermektedir.
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  It is okay to tap the wheel puller screw lightly to loosen the lever or actuator, but hitting the screw with excessive force could damage the ball, seal, and valve.
  Manivelayı gevşetmek için çektirme aletinin vidasına hafifçe vurmak yeterlidir, ancak vidaya aşırı kuvvet uygulamak bilyaya, keçeye veya vanaya zarar verebilir.
 • English » Turkish - Technical Translation (Telecommunication)
  External rear-panel interface connector for the MIC-3397 CPU board
  MIC-3397 CPU kartı için harici arka panel arayüz konnektörü
 • English » Turkish - Website Translation
  Passing stately Royal Square, the Royal Palace and the Houses of Parliament, you'll arrive in the Cinquantenaire district, with its Triumphal Arch, exceptional museums and splendid Art Nouveau houses that make this a much-loved area of Brussels.Finally, you'll arrive in the European Quarter and the heart of the European Union - the imposing buildings that house the European Commission and European Council and act as the seat of the European Parliament, which represents the 500 million citizens of the EU.
  Kraliyet Meydanı, Kraliyet Sarayı ve Parlamento Binasını geçtikten sonra Zafer yayı, istisnai müzeleri ve burayı Brüksel'in çok sevilen bir bölgesi yapan olağanüstü Yeni Sanat evleri ile Cinquantenaire semtine geleceksiniz. Son olarak Avrupa Mahallesi ile Avrupa Birliğinin kalbine – Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyini barındıran ve AB'nin 500 milyon vatandaşını temsil eden Avrupa Parlamentosu makamı olarak davranan heybetli binalara ulaşacaksınız.

I Want To Work With This Translator