Türkisch, Englisch Übersetzer BETÜL H.
İstanbul - 1862

Übersetzer 1862 - für Türkisch, Englisch

Zu bevorzugten Übersetzern hinzufügen

Unser Übersetzungsbüro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Übersetzer auszuwählen, der am besten zu den Eigenschaften Ihrer Übersetzung passt. Nachfolgend finden Sie die Informationen eines unserer Übersetzer, die in Türkischer und Englischer Sprachen arbeiten. Wenn Sie mit diesem Übersetzer arbeiten möchten, müssen Sie lediglich Ihre Übersetzung an unser Büro senden, indem Sie auf den Link „Ich möchte mit diesem Übersetzer arbeiten“ und dann auf „Übersetzung jetzt senden“ klicken.

Informationen zu Sprache/Branche/Kapazität

 • Dil çiftleri
  • Englische » Türkische: 7500 Charaktere (1200 Wörter)
  • Türkische » Englische: 7500 Charaktere (1200 Wörter)
 • Fachgebiete:
  Medizinisch, Sozialwissenschaft

Ausbildungsinformationen

Universität: Marmara-Universität - Fakultät für Zahnmedizin (Englisch) | 2009

Berufserfahrung

Erfahrung: 20 Jahr(e)

Beispielübersetzungen des Übersetzers

 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Vajinal salgıların ve adet kanının dışarı akması için ortasında bulunan açıklık ilişkiye izin verecek kadar geniş ve esnek olabilir.
  The opening in the middle of hymen can be wide and elastic enough to allow intercourse. It allows vaginal secretions and menstrual blood to flow out.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ilk yardım bilgileri N-16-0280 nolu forma kaydedilir.
  First aid measures from Material Safety Data Sheet (MSDS) are recorded into the form No. N-16-0280.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung
  Eklem hareket kısıtlılığının daha çok elin radial tarafındaki MCP ve PİP'ten başladığı izlenmiştir .
  Limitation of joint motion was observed to start rather with MCP and PIP on the radial side of hand.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  19.12.2014 tarih ve DK-2014-12-055 nolu rapor :
  Report dated 12/19/2014 and numbered DK-2014-12-055 :
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  DK-2016-03-092 - Analitik Metot
  DK-2016-03-092 - Analytic Method
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Pearl indeks % 20'dir, bir diğer değişle başarı oranı %80'dir
  Pearl index is 20%, in other words, the success rate is 80%
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Düzensiz adet periyotları (menstruel siklus) ve yumurtlamanın olmayışı kadında östrojen üretimini arttırırken progesteron üretimini durdurur.
  Irregular menstrual periods (menstrual cycle) and the absence of ovulation increase the production of estrogen in woman, while they stop the production of progesterone.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung
  • 6. haftadan itibaren araba ve toplu taşıma araçlarını kullanabilir.
  • Cars and public transport can be used after the 6th week.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Üretim Yeri Değişikliği İlgili Değişiklik Kontroller 101
  Amendment Controls Related with Change in the Place of Manufacture 101
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  A second Trainer will go with them and do the following:
  İkinci bir eğitmen onlara eşlik edecek ve aşağıdakileri yapacaklardır:
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  A trained provider inserts the implant under the skin of the woman's upper arm.
  İmplant, eğitimli bir uzman tarafından kadının üst kolunun derisinin altına takılır.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Therefore, they are to be considered as non-substantial amendments, according to the “Detailed Guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial (CT-1)”.
  Bu nedenle “İnsan kullanımına sunulacak tıbbi bir ürünün klinik bir çalışması için yetkili makamlara yapılacak yetkilendirme talebine, önemli değişiklikleirn bildirilmesine ve ve çalışmanın sonlanlandırılma beyanına yönelik Detaylı Kılavuz(CT-1)” uyarınca bunlar önemli olmayan değişikler olarak değerlendirilmektedir.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  LOCATION OF INJECTION SITE (ALWAYS ROTATE)
  ENJEKSİYON BÖLGESİ (HER ZAMAN DÖNÜŞÜMLÜ UYGULA)
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  Examples of scenarios for role-playing of Female Sterilization decisions and procedures.
  Kadın Kısırlaştırma kararları ve yöntemlerinin rol-canlandırmalarına yönelik senaryo örnekleri
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Contact your study doctor immediately if you experience any side effects so that you can be treated as soon as possible according to established standards of care.
  Oluşturulan bakım standartları doğrultusundan mümkün olan en kısa sürede tedavi edilebilmeniz için, herhangi bir yan etkiyle karşılaştığınızda derhal çalışma doktorunuzla irtibata geçiniz.

Weitere Informationen und Erfahrungen

Ich habe 2011 einen 6-monatigen Sprachkurs in San Diego abgeschlossen. Ich habe mich an der NCNM Medical School in Portland eingeschrieben, um TOEFL-Kenntnisse zu erwerben. Ich erhielt eine 2-jährige Ausbildung in Naturheilkunde.