Türkisch, Englisch Übersetzer K. S. Ç. T.
Ankara - 1104

Übersetzer 1104 - für Türkisch, Englisch

Zu bevorzugten Übersetzern hinzufügen

Unser Übersetzungsbüro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Übersetzer auszuwählen, der am besten zu den Eigenschaften Ihrer Übersetzung passt. Nachfolgend finden Sie die Informationen eines unserer Übersetzer, die in Türkischer und Englischer Sprachen arbeiten. Wenn Sie mit diesem Übersetzer arbeiten möchten, müssen Sie lediglich Ihre Übersetzung an unser Büro senden, indem Sie auf den Link „Ich möchte mit diesem Übersetzer arbeiten“ und dann auf „Übersetzung jetzt senden“ klicken.

Informationen zu Sprache/Branche/Kapazität

 • Dil çiftleri
  • Englische » Türkische: 10000 Charaktere (1600 Wörter)
  • Türkische » Englische: 10000 Charaktere (1600 Wörter)
 • Fachgebiete:
  Medizinisch, Akademisch

Ausbildungsinformationen

Universität: Hacettepe - Medizin | 1999
Promotion: Universität Ankara - Anästhesiologie und Reanimation | 2005

Berufserfahrung

Erfahrung: 23 Jahr(e)

Medizinische Fakultät der Universität Ankara, Abteilung für Anästhesiologie und Reanimation / 2000-
Pflicht: Spezialist

Beispielübersetzungen des Übersetzers

 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  The symptoms of intracranial hypertension usually disappear after discontinuing the treatment or reducing the dose.
  İntrakranyal hipertansiyonun semptomları genellikle tedavinin kesilmesi veya doz azaltılmasından sonra kaybolur.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  The female condom is normally inserted into the woman' vagina prior to or immediately at the time of intercourse.
  Kadın kondomu normalde ilişkiden önce ya da hemen ilişki anında kadının vajinasına takılmaktadır.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  Home pregnancy tests are very accurate, but can sometimes produce inaccurate results, so many women use two or three, so they can be sure.
  Ev gebelik testleri çok doğru sonuçlar vermektedir ancak bazen doğru olmayan sonuçlar da ortaya koyabilmektedirler, bu nedenle bazı kadınlar emin olabilmek için iki ya da üç kez test yapmaktadırlar.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Only use the syringes/needles provided to you for the study.
  Yalnızca çalışma için size temin edilen şırıngaları/iğneleri kullanın.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Mutterschaft)
  The woman should take the first dose (100-120 mcg of estrogen and 0.50 mg of progestin) within 120 hours (5 days) of unprotected sex (but sooner is better!
  Kadının ilk dozu (100-120 mcg östrojen ve 0.50 mg projestin) korunmasız seksten sonraki 120 saat (5 gün) içerisinde alması gerekmektedir (ancak ne kadar eken olursa o kadar iyidir!
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  3Sum of the Syringe 1, Syringe 2 and Syringe 3 dose volumes must be equal to the required dose volume.
  3Şırınga 1 ve Şırınga 3'nin hacim toplamları gerekli dozaj hacmine eşit olmalıdır.
 • Englisch » Türkisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  On the Day 2, at least 24 hours after you have received the TAC chemotherapy, you will begin with the study medication treatment and receive 1 subcutaneous injection of the study medication (either USV Pegfilgrastim or Neulasta®).
  2. günde, TAC kemoterapisi aldıktan en az 24 saat sonrasında çalışma ilacına başlayacak ve çalışma ilacının (ya USV Pegfilgrastim ya da Neulasta®) deri altından 1 adet enjeksiyonunu alacaksınız.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Pelvik taban kasların zayıflaması sonucu uterusun sarkması şu nedenlerden kaynaklanabilir:
  The sagging of the uterus as a result of weakening of the pelvic floor muscles can be caused by:
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Kegel egzersizlerinin doğru bir şekilde efektif yapılması için, öncelikle doktor ve fizyoterapist eşliğinde yapılmalı, hasta doğru kas gruplarını çalıştırmayı öğrendiğinde bireysel olarak self-tedavi şeklinde devam edilmelidir.
  In order for Kegel exercises to be performed effectively, they should first be done with a physician and physiotherapist, and when the patient learns to work out the correct muscle groups, they should be continued as an individual self-treatment.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Temizlik Validasyonu 40
  Validation of Cleaning 40
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Ruhsatına sahip olduğumuz “Cefnet 600 mg Efervesan Tablet” isimli müstahzara ait ilgi yazınız ve ekleri incelenmiş olup söz konusu müstahzarın üretim yeri unvanının “ Neutec İlaç San.
  Your relevant article and thereof that belong to the preparation called “Cefnet 600 mg Efervesan Tablet” for which we have a licence were examined and the annotation considering the change of the title of production place of such preparation as ‘'Neutec İlaç San.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  Aniden gelen idrar yapma hissi ile idrarın kaçırılması olarak tanımlanır.
  It is defined as the urinary incontinence with a sudden urge to urinate.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  HPV aşısından en iyi faydayı görecek kişiler, cinsel aktif olmadan önce aşılanann ve böylece daha önce HPV'ye maruz kalmadan korunma sağlanmış kişiler olacaktır.
  People who will see the best benefit from the HPV vaccine will be those who have been vaccinated before being sexually active and thus have been protected from exposure to HPV.

Weitere Informationen und Erfahrungen

Keiner