Türkisch, Englisch Übersetzer HAZAL C. O.
İstanbul - 2547

Übersetzer 2547 - für Türkisch, Englisch

Zu bevorzugten Übersetzern hinzufügen

Unser Übersetzungsbüro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Übersetzer auszuwählen, der am besten zu den Eigenschaften Ihrer Übersetzung passt. Nachfolgend finden Sie die Informationen eines unserer Übersetzer, die in Türkischer und Englischer Sprachen arbeiten. Wenn Sie mit diesem Übersetzer arbeiten möchten, müssen Sie lediglich Ihre Übersetzung an unser Büro senden, indem Sie auf den Link „Ich möchte mit diesem Übersetzer arbeiten“ und dann auf „Übersetzung jetzt senden“ klicken.

Informationen zu Sprache/Branche/Kapazität

 • Dil çiftleri
  • Englische » Türkische: 30000 Charaktere (4800 Wörter)
  • Türkische » Englische: 30000 Charaktere (4800 Wörter)
  • Türkische » Englische: 30000 Charaktere (4800 Wörter)
 • Fachgebiete:
  Finanziell

Ausbildungsinformationen

Universität: Universität von Edinburgh - Psychologie, Soziologie | 2022

Berufserfahrung

Erfahrung: 10 Jahr(e)

MES Ölindustrie / 2017-2018
Pflicht: Dolmetscher

Beispielübersetzungen des Übersetzers

 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Yükleme sırasında bu sakıncaları göz önünde bulundurunuz.
  Take these risks into account while loading.
 • Türkisch » Englisch - Technische Übersetzung (Baustoff )
  TS EN ISO 16135 Endüstri vanaları - Küresel vana (termoplastik malzeme) standardına uygundur.
  Compliant to TS EN ISO 16135 Industrial valves - Ball valve (thermoplastic material) standard.
 • Türkisch » Englisch - Finanzübersetzung (Investition)
  5.3.2.Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler 24
  Factors Influencing the Appraisal Negatively 24
 • Türkisch » Englisch - Finanzübersetzung (Bankwesen und Investition)
  Bölgesel düzeydeki faaliyetleri yönetmek,
  Managing regional-level activities,
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Wirtschaft / Handel (allgemein))
  Özel beslenmesi gereken hastalara (yanık, çocuk, radyoterapi, vb.) normal yemeğe ek olarak süt, yoğurt, meyve, çorba, muhallebi vs. verilebilecektir.
  In addition to normal meal, milk, yogurt, fruit, soup, pudding, etc. will be given to patient who requires special nutrition (scald, child, radiotherapy, etc.).
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  Dezenfektan Etkinlik Testi için Özel Buyyon (DEB)
  Special Bouillon for Disinfectant Efficiency Test (DEB)
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Bu kurala uymamak, ürün karışma riskini artırır.
  Non-complying with this rule, increase the risk of product mixing.
 • Türkisch » Englisch - Technische Übersetzung (EDV und Telekom)
  Kablosuz Ağ Kontrol Cihazında farklı erişim seviyelerine (sınırlı, yönetici vb.) sahip yönetici hesapları tanımlanacaktır.
  Administrator accounts having different access levels (limited, administrator) on the Wireless Network Controlling Device.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Gynäkologie)
  En sık rastlanan semptom menapoz sonrası kanama olup hastaların %80-90 ında görülür.
  The most common symptom is bleeding after menopause, occurring in 80-90% of patients.
 • Türkisch » Englisch - Finanzübersetzung (Finanzbericht)
  Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
  The deterioration in the markets or sources of funding such as lowering the credit scores that result in the reduction of the occurrence of the events, gives rise to the formation of liquidity risk.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  GNB akaryakıt nakliyesi için kullanılacak tanker ve çekici kombinasyonu 40 tonluk maksimum katar ağırlık ve toplam 5 dingil esaslıdır.
  The tanker and trailer combination required by GNB GNB to be used for fuel oil transportation is a 5 axle type with a maximum weight of 40 tons.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  İzin ve onay yetkilerinin tek bir kişide toplanması ile ilgili bu özel madde ancak sözkonusu tek yetkilinin bağlı bulunduğu müdürün yazılı onayıyla uygulanabilir.
  This special article related to collect permission and approval authorities in the hands of one person can only be applied upon written approval of the manager of that single authorized person.
 • Türkisch » Englisch - Medizinische Übersetzung (Pharmazie)
  16A0300497 SAP Parti Numaralı Desmont 5/10 mg Film Tablet ürününün tablet montelukast dissolüsyon sonuçlarında bir değer trend dışı bulunmuştur.
  One value in the tablet montelukast dissolution results of Desmont 5/10 mg Film Tablet product with batch number SAP 16A0300497 was found off-trend.
 • Türkisch » Englisch - Sonstiges / Allgemeines
  Resim orijinali 84 cm x 66 cm boyutlarındadır.
  The dimensions of the original painting are 84 cm x 66 cm.
 • Türkisch » Englisch - Finanzübersetzung (Finanzbericht)
  NOT 62) FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
  NOTE 62) FINANCIAL INSTRUMENTS (FAIR VALUE HEDGE ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCLOSURES)
 • Türkisch » Englisch - Technische Übersetzung (EDV und Telekom)
  Tüm kablosuz erişim cihazlarının RF kanal kullanım oranı, RX/TX kullanım oranı vb. genel sistem durum bilgilerini listeleyebilecek ve belirli eşik değerlerinin aşılması durumunda alarm üretebilmesi sağlanacaktır.
  It shall be able to list general system status information such as RF channel usage rate, RX/TX usage rate of all wireless access devices and shall be made give an alarm in case certain threshold values are exceeded.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Biochemie)
  A range Cryo treated end mills, specifically designed to remove the ragged, work hardened surface of a sunken broken stud/bolt
  Batık bir kırık çivinin/cıvatanın pürüzlü, pekleşik yüzeyini çıkarmak için özel olarak tasarlanmış bir Cryo işlemeli uç frezeleri yelpazesi
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Telekommunikation)
  PCM-3680I is designed for connecting control units and transmissions in automation applications.
  PCM-3680I, kontrol ünitelerini bağlamak ve otomasyon uygulamalarındaki gönderimler için tasarlanmıştır.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Biochemie)
  There are health studies which indicate high concentrations of Sodium in drinking water can affect the brain.
  İçme suyundaki yüksek Sodyumun beyni etkileyebileceğini gösteren sağlık araştırmaları mevcuttur.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Industriell Automatisierung)
  To avoid personal injury, keep clear of the disk edges when rotating the disk.
  Kişisel yaralanmaları önlemek için, disk dönerken diskin kenarlarından uzak durun.
 • Englisch » Türkisch - Finanzübersetzung (Bankwesen und Investition)
  High risk Business Partners will be subject to the highest levels of due diligence, being enhanced due diligence.
  Yüksek Riskli İş Ortakları ileri durum tespiti olan en yüksek seviyelerde durum tespitine tabi olacaktır.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Industriell Automatisierung)
  Once the lifting operation is complete, reattach and secure the electronics cable to J3 on the Acquisition Module, return the electronics enclosure to its original position, replace the bolts, and secure the enclosure in place.
  Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra, elektronik kablosunu Toplama Modülü üzerindeki J3'e yeniden takıp sabitleyin, elektronik muhafazasını eski konumuna yerleştirip cıvataları takın ve muhafazayı yerine sabitleyin.

Weitere Informationen und Erfahrungen

Ich mache meine Bachelor-Ausbildung im Ausland in England.