Türkisch, Englisch Übersetzer AYTEK M.
İstanbul - 1684

Übersetzer 1684 - für Türkisch, Englisch

Zu bevorzugten Übersetzern hinzufügen

Unser Übersetzungsbüro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Übersetzer auszuwählen, der am besten zu den Eigenschaften Ihrer Übersetzung passt. Nachfolgend finden Sie die Informationen eines unserer Übersetzer, die in Türkischer und Englischer Sprachen arbeiten. Wenn Sie mit diesem Übersetzer arbeiten möchten, müssen Sie lediglich Ihre Übersetzung an unser Büro senden, indem Sie auf den Link „Ich möchte mit diesem Übersetzer arbeiten“ und dann auf „Übersetzung jetzt senden“ klicken.

Informationen zu Sprache/Branche/Kapazität

 • Dil çiftleri
  • Englische » Türkische: 10000 Charaktere (1600 Wörter)
  • Türkische » Englische: 10000 Charaktere (1600 Wörter)
 • Fachgebiete:
  Technisch, Akademisch, Kommerziell, Sozialwissenschaft

Ausbildungsinformationen

Universität: M.E.T.U - Elektrotechnik der Elektronik | 2014

Berufserfahrung

Erfahrung: 12 Jahr(e)

Tritech-Patent / 2012-2014
Pflicht: Patentingenieur

TSKB / 2014-
Pflicht: Hilfsspezialist

Beispielübersetzungen des Übersetzers

 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Biochemie)
  Don't slip up when faced with and a leak or spill.
  Bir akma veya dökülmeyle karşılaştığınızda kaymayın.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Industriell Automatisierung)
  LEFT SIDE VIEW FRONT VIEW
  SOL TARAF GÖRÜNÜMÜ ÖNDEN GÖRÜNÜM
 • Englisch » Türkisch - Kommerzielle Übersetzung (Verordnung)
  Indicates, with reference to the product branding, labelling or packaging, the descriptive term that is used by the product manufacturer to identify whether the product has an alarm function.
  Ürün etiketleme, damgalama veya ambalajı ile ilgili olarak ürünün alarm fonksiyonu olduğunu tanımlamak üzere ürün imalatçısı tarafından kullanılan açıklayıcı terimi gösterir.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Chemie Technik)
  0.1-0.25 % Oils, neroli CAS:8016-38-4 Asp.
  %0.1-0.25 Yağlar, neroli CAS:8016-38-4 Sol.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Benutzerhandbuch)
  Indicates the date and time when the event occurred.
  Olay meydana geldiğindeki tarih ve saati göstermektedir.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Telekommunikation)
  Four network Mezzanine Cards(NMC) Slots for a wide range of GbE and 10GbE NMCs with or without bypass
  Bypass ile veya olmaksızın geniş bir GbE ve 10GbE NMC aralığı için dört adet Ağ Mezzanine Kart (NMC) yuvaları
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Benutzerhandbuch)
  The 370XA has two analog outputs.
  370XA iki adet analog çıkışa sahiptir.
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Biochemie)
  NSF Certificate renewal (updating existing approval to new formula)
  NSF Sertifikası Yenilemesi (var olan onay yeni formül için güncelleniyor)
 • Englisch » Türkisch - Technische Übersetzung (Technische u Maschinenbau)
  Fit any warranty replacements and/or modifications as required.
  Her türlü değişim garantisine gerekli şekilde uyun.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Yapılacak Çalışmanın Tanımı:…………………………………………………………………………………………………………………..
  Definition of the Work:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  MÜŞTERİYE teslim edilen akaryakıtın muhteviyatında bulunan ULUSAL MARKER miktarının, YÜKLENİCİ'ye teslim edilen akaryakıtın muhteviyatında bulunan ULUSAL MARKER miktarından herhangi bir şekilde az olması halinde, sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir.
  The cases which the amount of national marker in the content of delivered fuel oil is low; the CONTRACTOR is responsible in cases which the amount of national marker contained in transported fuel oil, is less than the amount of national marker contained in the fuel oil delivered to the CONTRACTOR.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  E / H Kapalı alanın elektrik izolasyonu (E.İ.) var mı?
  Y / N Does the indoor area have electrical insulation (E.I.)?
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Fren, Hız ve Fren Mesafe İlişkisi
  Brake, Speed and Brake Distance Relation
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Söz konusu teknik eğitimlerin yanısıra, operasyonel eğitim, iletişim vs. konularında da GNB, YÜKLENİCİ' den birtakım eğitim programları düzenlemesini talep edebilecektir.
  Besides the mentioned technical trainings, GNB can claim the organisations of some training programmes from the CONTRACTOR on the subjects of operational training etc.
 • Türkisch » Englisch - Kommerzielle Übersetzung (Verträge und Berichte)
  Bu fiyat en az 19 ton taşıma kapasitesi için geçerlidir.
  This price is valid for at least 19 ton transportation capacity.

Weitere Informationen und Erfahrungen

Keiner