Anglais, Turc Traducteur AHMET C. A.
Adana - 2307

Traducteur Anglais, Turc - 2307

Ajouter aux traducteurs favoris

Notre bureau de traduction vous offre la possibilité de choisir le traducteur le plus adapté aux caractéristiques de votre traduction. Vous trouverez ci-dessous les informations d'un de nos traducteurs travaillant en Anglais, Turc. Si vous souhaitez travailler avec ce traducteur, il vous suffit de soumettre votre traduction à notre bureau en cliquant sur le lien "Je veux travailler avec ce traducteur" puis sur "Envoyer votre traduction maintenant".

Informations sur la langue/la branche/la capacité

 • Dil çiftleri
  • Turc » Anglais: 10000 caractères (1600 Mots)
 • Domaines de traduction:
  Académique, Sciences sociales

Informations sur l'éducation

Université: Université d'Istanbul - Économie anglaise | 1995
Diplôme: Université du Connecticut - Économie | 2003
Doctorat: Université d'Istanbul - Économie du travail et relations industrielles | 2013

Expérience de travail

De l'expérience: 10 Année(s)

Albaraka Turc / 1996-1998
Devoir: cambiste

Çalık Holding / 1998-2000
Devoir: Spécialiste des finances

Université de Yalova / 2009-
Devoir: Maître de conférences

Exemples de traductions du traducteur

 • Turc » Anglais - Traduction financières (Comptabilité)
  Başkanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yazılımları uyumlu olarak değerlendirilen başvuru sahiplerine yazı ile Yazılım Uyumluluk Onayı verilecektir.
  Software Compliance Approval shall be granted in writing to applicants whose software is assessed as compliant upon the reviews by Administration.
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Investissement)
  Değerleme işlemini olumlu-olumsuz yönde etkileyen faktörler 22
  Factors influencing the appraisal positively and negatively 22
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Bancaire et investissement)
  Mektubu imzalayıp gönderim yazısı ekinde kurye ile muhataba gönderir.
  The letter is signed and sent to the payer enclosed in transfer through courier.
 • Turc » Anglais - Traduction commerciale (Contrats et rapports)
  Türkiye'de, taşıma güzergahında veya katkı maddesinin ithal edildiği ülkelerde seferberlik hali, harp (ilan edilmiş olsun veya olmasın) ihtilal, isyan, sivil kargaşalıklar düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın infilak ve sabotaj gibi olaylar her türlü tabi afetler ve bunların haricinde her ne sebeple olursa olsun katkı maddesinin üretim ve işbu sözleşme konusu olan ÜRÜN' ün ikmalinin kısmen veya tamamen kesilmesi, Rafinerilerin, GNB Ünitelerinin, MÜŞTERİ Tesisleri'nin çalışamayacak kadar hasar görmesi, grev-lokavt, Hükümetçe veya Resmi Makamlarca alınacak çalışma ve işletme imkanlarını kısmen veya tamamen kaldıracak kararlar, işletmeyi zaruri olarak aksatacak mahiyetteki teknik arızalar, Rafinerinin veya Dolum Ünitelerinin faaliyetini bakım, tamir ve dolayısıyla arızi olarak durdurması, bu yüzden üretimin azalması ve işletmenin aksaması gibi ve fakat bunlara inhisar ettirilmeyen, tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiseler mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
  In Turkey, on the transportation route or the countries to which the PRODUCT is imported, incidents such as emergency state, war, fire and sabotage, natural disasters of any kind and apart from these, interruption of the production of the PRODUCT and the supply of the PRODUCT subject to this contract partially or completely, damaged condition of the PRODUCT Filling Units, which might be disabled to function, strike-lock out, decrees by the Government or Official Authorities to eliminate working and operating possibilities partially or completely, technical failures to disrupt the enterprise compulsorily, stoppage of the function of Filling Units in consequence of maintenance, repair, hence the decline in production and disruption of enterprise; and incidents not restricted to those above, occurring uncontrolled, impossible to be foreseen and take measure against by both parties are going to be acknowledged as force majeure.

Autres informations et expériences

Rien