Traductrice en Turc, Anglais, Arabe - KUBRA Y.

À propos de KUBRA Y. - Traductrice Turc, Anglais, Arabe

Ajouter aux traducteurs favoris

Notre bureau de traduction vous offre la possibilité de choisir le traducteur le plus adapté aux caractéristiques de votre traduction. Vous trouverez ci-dessous les informations d'un de nos traducteurs travaillant en Turc, Anglais, Arabe. Si vous souhaitez travailler avec ce traducteur, il vous suffit de soumettre votre traduction à notre bureau en cliquant sur le lien "Je veux travailler avec ce traducteur" puis sur "Envoyer votre traduction maintenant".

Informations sur la langue/la branche/la capacité

 • Paires de langues
  • Anglais » Turc: 5000 caractères (800 Mots)
  • Arabe » Turc: 5000 caractères (800 Mots)
  • Turc » Anglais: 5000 caractères (800 Mots)
  • Turc » Arabe: 5000 caractères (800 Mots)
 • Domaines de traduction:
  Financier, Tourisme, Site internet, Sciences sociales

Informations sur l'éducation

Université: Université de Troie - Psychologie | 2010

Expérience de travail

De l'expérience: 11 Année(s)

École privée / 2010-2013
Devoir: professeur d'anglais

École privée / 2013-2016
Devoir: Professeur d'arabe

Exemples de traductions du traducteur

 • Anglais » Turc - Traduction technique (Chimie ingénierie)
  EN 1276 (mu)tiresistant strains EscAer/cA/a co//, StapAy/ococcus aureus fSAMRJ, Enterococcus taec/um and Ac/netobacter bauman//).
  EN 1276 (çoklu dirençli Escherichia coli türleri, Staphylococcus aureus (SAMR), Enterococcus faecium ve Acinetobacter baumanii).
 • Anglais » Turc - Traduction technique (Documents et certificats)
  Manufacturer's choice concerning emission testing 30 -1000 MHz; Absorbing clamp measurement 30 - 300 MHz
  Üreticinin emisyon testi 30-1000MHz ile ilgili seçimi; Soğurucu kıskaç devresi ölçümü 30-300 MHz
 • Anglais » Turc - Traduction technique (Machinerie)
  ⑥ Painting is carried out between N-2 Segment and N-3 Segment joint.
  ⑥ Boyama N-2 Bölümü ile N-3 bölümü arasındaki bağlantıda yapılır.
 • Anglais » Turc - Traduction technique (Mécanique ingénierie)
  General Winch Rope (ø18.0mm, Double Drum)
  Genel Vinç Halatı (ø18.0mm, Çift Tambur)
 • Anglais » Turc - Traduction technique (Documents et certificats)
  A broad range of accessories - suitable for use with breathing masks and torches
  Geniş bir aksesuar yelpazesi - solunum maskeleri ve üfleçlerle kullanıma uygun.
 • Anglais » Turc - Traduction de site Web
  See the Begijnhof, the city gates and the eye-catching windmills.
  Begijnhof şehir kapılarını ve göz alıcı yel değirmenleri gezebilirsiniz.
 • Anglais » Turc - Traduction technique (Manuel de l'Utilisateur)
  The menus, submenus, data pages, and values shown in this section are examples intended only to show how the system works.
  Menüler, alt menüler, veri sayfaları ve bu bölümde gösterilen değerler yalnızca sistemin nasıl çalıştığını açıklama amaçlı örneklerdir.
 • Anglais » Turc - Traduction financières (Bancaire et investissement)
  Where local legislation is more stringent than the international laws and conventions, local requirements take precedence and apply.
  Yerel kanunların uluslararası kanunlar ve konvansiyonlardan daha katı olmasu durumunda, yerel şartlar öncelikli hale gelir ve geçerli olur.
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Investissement)
  2014 yılının başında özellikle yerli yatırımcıların iştahında dikkate değer bir artış görülse de, yabancı şirketlerin de pazarı yakından izledikleri gözlemlenmektedir.
  Despite the significant rise in the hunger of local investors especially in the early 2014, it is observed that the foreign investors also closely monitor the market.
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Investissement)
  GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER:
  ANALYSIS OF THE REGION WHERE THE REAL ESTATE IS LOCATED, AND THE DATA USED
 • Turc » Anglais - Traduction commerciale (Contrats et rapports)
  M2 dönemi (Şubat) verilerimizin aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım:
  Let's assume that M2 term (February) data as follows:
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Rapports financiers)
  Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar veıgisi mükellefi olmayanlara dağılılan kar payları %15 oranında tevkifata tabidir.
  By the resident institutions, resident real persons, income and corporate taxpayers, dividends paid to non-subject to 15% withholding.
 • Turc » Anglais - Traduction commerciale (Affaires / Commerce (général))
  Örnek servis ekipmanları görselleri
  Example service equipment visuals
 • Turc » Anglais - Traduction commerciale (Contrats et rapports)
  ELK-2 Projesine Uygun Altyapı Kablo Tava işi proje
  ELK-2 Cable Tray Infrastructure Work as per Project
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Investissement)
  Yalova'nın en dağlık ilçesi olan Armutlu, Samanlı Dağları'ndan Bozburun'a kadar batıya doğru uzanmaktadır.
  Armutlu is the most mountainous town of Yalova and reaches from Samanlı Mountains to Bozburun, all the way to the west.
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Investissement)
  Projenin mevcut durumuyla toplam pazar değeri
  Total market value of the project with current status
 • Turc » Anglais - Traduction financières (Management)
  Devlet Teşviksiz Yatırım Bilgisi
  Investment Information without Government Incentive
 • Turc » Arabe - Traduction financières (Comptabilité)
  BURSA 22.noterliğinden tastikli 7,9,2015 tarih ve 20574 sayılı şirket ana sözleşmesinin 9.maddesine göre ilk 3(üç) yıl için ZARİ YALÇIN GÖKBUDAK yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir.
  تم إنتخاب زاري يالتشين جوكبوداك كرئيس مجلس إدارة من أجل أول 3 (ثلاثة) سنوات وفقا للمادة رقم 9 من العقد الرئيسي للشركة ذو الرقم 20574 وتاريخ 7.09.2015 والمصدق من كاتب العدل 22 في بورصة .
 • Turc » Arabe - Traduction financières (Comptabilité)
  SK.16H / 60SMANGAZİfBURSA adresinde ikamet eden, ZARİ YALÇIN GÖKBUDAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
  والذي يحمل هوية تركية ذات الرقم *********** والمقيم في العنوان : حي جيتشيت ، شارع
 • Turc » Arabe - Traduction financières (Comptabilité)
  Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
  ضريبة ربح السنة الحالية و إلتزامات قانونية أخرى
 • Turc » Arabe - Traduction financières (Comptabilité)
  Maksat ve mevzuuna uygun konularla ilgili olarak resmi, tüzel ve özel kuruluşların ihalelerine girmek başkaları tarafından alınmış ihaleleri devralmak veya aldığı ihaleleri devretmek, yüklenimlerde bulunmak ve yüktenim işleri yapmak şeklinde faaliyetlerde bulunmak.
  إجراء والإلتزام و تحويل والمشاركة في العروض أو تولي العروض التي تم الحصول عليها من قبل الآخرين و عرضها على مؤسسات وشركات عامة وخاصة وإعتبارية ، فيما يتعلق بالإختصاصات المناسبة للموضوع والمقصد.
 • Arabe » Turc - Traduction financières (Comptabilité)
  Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
  فقط السنة المالية الأولى ، تبدأ إعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة بالتأكيد ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول.
 • Arabe » Turc - Traduction financières (Comptabilité)
  Nev'i değişikliği için öncelikle limited şirketin özvarlığının ilgili SMMM İsmail Bozkaya tarafından düzenlenecek olan Özvarhk Tespit Raporu ile tespit ettirilmesine
  تحديد القيمة الصافية للشركة مسبقا عبر تقرير التحديد الذي سيتم كتابته من قبل إسماعيل بوزكايا المستشار والمحاسب المالي المستقل ، هذا التقرير يتعلق بالقيمة الصافية للشركة محدودة المسؤولية من أجل تغيير النوع.
 • Arabe » Turc - Traduction financières (Comptabilité)
  Şirket ayrıca asıl maksat ve mevzuun un yanında iç ve dış piyasalara dönük her türlü ham mamul ve yarı mamul mal, malzeme, makine, araç, gereç, teçhizat, tesis ve tesisatın imalatı, alım satımı ithalat ve ihracatı,
  إضافة إلى العمل بالتجارة والتعهدات و الوساطة و الإستيراد والتصدير والبيع والشراء وتصنيع المنشآت و التأسيس و كل أنواع التجهيزات و الأدوات والعربات و الآلات و المواد والبضائع نصف المصنعة و كاملة التصنيع ، الموجهة للأسواق الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالموضوع

Autres informations et expériences

Je réside en Arabie Saoudite. Je suis diplômé d'une université américaine dont la langue maternelle est l'anglais.

Je veux travailler avec ce traducteur