Turc, Anglais Traducteur ISA B.
İstanbul - 1652

Traducteur Turc, Anglais - 1652

Ajouter aux traducteurs favoris

Notre bureau de traduction vous offre la possibilité de choisir le traducteur le plus adapté aux caractéristiques de votre traduction. Vous trouverez ci-dessous les informations d'un de nos traducteurs travaillant en Turc, Anglais. Si vous souhaitez travailler avec ce traducteur, il vous suffit de soumettre votre traduction à notre bureau en cliquant sur le lien "Je veux travailler avec ce traducteur" puis sur "Envoyer votre traduction maintenant".

Informations sur la langue/la branche/la capacité

 • Dil çiftleri
  • Anglais » Turc: 9000 caractères (1440 Mots)
  • Turc » Anglais: 6000 caractères (960 Mots)
 • Domaines de traduction:
  Médical

Informations sur l'éducation

Université: Université d'Istanbul - Pharmacie | 2008
Diplôme: Université Medipol d'Istanbul - Pharmacie clinique | 2015

Expérience de travail

De l'expérience: 17 Année(s)

Exemples de traductions du traducteur

 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  She also shouldn't get a Copper IUD if she has a copper allergy, or a bleeding disorder that makes it hard for her blood to clot.
  Eğer bakıra allerjisi varsa ya da kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran bir kanama bozukluğu varsa Bakır RİKA taktırmamalıdır.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  A vasectomy is designed to be permanent, so men who had undergone this procedure cannot change their minds later.
  Meni kanalı ameliyatı kalıcı olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle bu operasyonu geçiren erkeklerin daha sonra fikirlerini değiştirme şansları yoktur.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  Each session there will be one or more role-plays regarding the topics covered that day.
  Her oturumda o gün işlenen konularla ilgili bir ya da daha fazla rol*canlandırma olacaktır.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  Signs of ectopic pregnancy include:
  Dış gebeliğim belirtileri içerisinde;
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  She can't remember when her last period was, but she thinks it was 6 or 8 weeks ago.
  Son adet döneminin ne zaman olduğunu hatırlamamaktadır, ancak 6 ya da 8 hafta önce olduğunu düşünmektedir.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  When it comes to a baby's first months, there's a reason a lot of people say, “breast is best.”
  Söz konusu olan bir bebeğin ilk altı ayı olduğunda, herkesin ‘'anne sütü en iyisidir'' demesinin bir sebebi vardır.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Pharmacie)
  V2 (W1, D5); V3 (W3, D19); V4 (W5, D33); V6 (W17, D117) and V7 (W27, D187)
  V2 (H1, G5); V3 (H3, G19); V4 (H5, D33); V6 (H17, G117) ve V7 (H27, G187)
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Maternité)
  If this happens, the woman can get pregnant.
  Bunun gerçekleşmesi halinde kadın hamile kalabilecektir.
 • Anglais » Turc - Traduction médicale (Pharmacie)
  In case you are not able to attend some or any of these visits, please contact your study doctor by telephone so he/she could assess your health and how well you are tolerating the study drug.
  Söz konusu bu ziyaretlerin bazılarına ya da hiç birine katılamamanız durumunda, sağlığınızı i ve çalışma ilacını vücudunuzun ne derece kaldırabildiğini değerlendirebilmesi içi lütfen telefon yoluyla çalışma doktorunuzla irtibata geçiniz.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Gynécologie)
  Mol olgularını %75-80'i anormal kanamalar ile kliniğe müracaat eder.
  75-80% of the mole cases apply to the clinic with abnormal vaginal bleeding.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Gynécologie)
  Uterus sarkomları genelde uterus tümörleri içerisinde en kötü huylu tümör grubudur.
  Uterine sarcomas have generally the worst prognosis among the malignant uterine tumors.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Électrique ingénierie)
  2005-2015 yılları arasında çeşitli bulgularla kliniğimize başvuran ve ameliyatlarında MD saptanan hastalar geriye dönük olarak tarandı.İnsidental olanlar çalışma dışı bırakıldı.
  Patients who were admitted to our clinic with several symptoms and diagnosed with MD during surgery was surveyed retrospectively. Incidental ones were excluded from the study.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Pharmacie)
  Analitik Metodu ile İlgili Değişiklik Kontroller 33
  Amendment Controls Related with Analytical Method 33
 • Turc » Anglais - Traduction médicale
  Omurgadaki kırıkları düzeltmek için genellikle vida ve çubuklar kullanılıyor.
  Screws and rods are generally used to fix spinal fractures.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Gynécologie)
  Ayakta da muayene yapılabilir.
  Examination may also be performed with the patient standing.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Gynécologie)
  Bende myom olup olmadığını nasıl anlarım?
  How do I know if I have fibroids?
 • Turc » Anglais - Traduction médicale (Gynécologie)
  Eğer ovulasyonda salınan yumurta, sperm ile döllenmezse, gebelik için hazırlanan kalınlaşmış rahim içi dokusu, belli süre sonra dökülür.
  If the egg released in ovulation is not fertilized with sperm, thickened intrauterine tissue prepared for pregnancy is shed after a certain period of time.
 • Turc » Anglais - Traduction médicale
  Az rastlanan scheuermann'ın, son derece önemli sorunlara neden olması nedeniyle çok ciddiye alınması gerekiyor.
  The rare Scheuermann needs to be taken very seriously because it causes very important problems.

Autres informations et expériences

Rien